Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  VAM 3,000 3,000 2,900 0 0.00% 5.30K 14:10:00  
  HCPC 8,600 8,600 8,600 0 0.00% 0 24/09  
  JSCono6 4,500 4,500 4,500 0 0.00% 0 24/09  
  Hai Phong Elec 11,700 11,700 10,000 +0 +0.00% 0 21/09  
  HAD 31,800 33,200 31,600 -1700 -5.07% 58.40K 14:45:00  
  Hoa Cam Concrete JSC 13,400 13,800 13,200 -200 -1.47% 4.17K 14:25:00  
  LADOPHAR 22,600 22,600 21,200 0 0.00% 0 24/09  
  HA NOI SOUTH 8,100 8,300 7,500 -200 -2.41% 132.40K 14:45:00  
  Sai Gon Petroleum Construct 400 400 200 +0 +0.00% 0 21/09  
  PTM Automobile 2,300 2,300 2,300 0 0.00% 0 21/09  
  PETROLEUM REAL 1,800 1,800 1,600 +100 +5.88% 12.70K 14:45:00  
  Song Da No 12 600 600 600 0 0.00% 0 21/09  
  Solavina JSC 1,300 1,300 1,300 0 0.00% 0 21/09  
  THB 13,100 13,100 13,000 +0 +0.00% 0 24/09  
  THANGLONG INVE 3,100 3,100 2,800 +200 +6.90% 4.11M 13:49:00  
  VKC 5,300 5,900 5,300 -200 -3.64% 21.70K 14:45:00  
  Materials Transport Cement JSC 10,700 10,700 10,000 0 0.00% 0 24/09  
  Yenbai Cement 5,200 5,200 5,200 0 0.00% 0 24/09  
  Mineral Ferrous Metallergy JSC 400 500 400 0 0.00% 0 21/09  
  Cadovimex Seafood Import Export 400 600 400 0 0.00% 0 21/09  
  Information and Networking Tech 7,560 7,560 7,120 -20 -0.26% 20.22K 14:03:00  
  Hai Phong Paint JSC 31,000 32,600 31,000 -3000 -8.82% 1.90K 13:57:00  
  Khang An Investment Real Estate 7,900 7,900 7,420 0 0.00% 0 24/09  
  Transport Engineering Construction 500 500 300 0 0.00% 0 21/09  
  Thanh An 96 Installation 9,500 9,500 9,500 0 0.00% 2.50K 14:45:00  
  Tan Tien Plastic 15,700 16,000 15,700 0 0.00% 0 24/09  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 600 600 500 0 0.00% 0 21/09  
  Ha Long Investment 2,730 2,750 2,530 +10 +0.37% 94.46K 14:46:00  
  Dongthap Trading 800 800 800 0 0.00% 0 21/09  
  Saigon Traffic Construction 6,200 6,200 5,900 -700 -10.14% 0.30K 13:45:00  
  Vinacomin Viet Bac Mining 3,000 3,000 3,000 -500 -14.29% 0.10K 09:36:00  
  An Giang Agriculture and Foods 3,000 3,000 2,900 0 0.00% 4.90K 14:27:00  
  Vina Printing and Trading 9,700 9,700 9,700 -1600 -14.16% 0.10K 14:43:00  
  Viet Nam Seaproducts 13,000 13,300 13,000 -500 -3.70% 3.60K 13:36:00  
  Viet Thai Electric 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 2.40K 10:19:00  
  Petrolimex Hatay 6,900 6,900 6,900 -2300 -25.00% 0.10K 09:04:00  
  Daklak Power Hydroelectric 15,000 15,000 15,000 -2600 -14.77% 0.10K 09:00:00  
  Vi Na Ta Ba Trading 4,800 4,800 4,800 -200 -4.00% 1.00K 13:17:00  
  Vietnam Electronics Informatics 4,700 4,700 4,600 -700 -12.96% 7.00K 14:04:00  
  Vinh Long Public 2,400 2,400 2,400 0 0.00% 0 21/09  
  Hanoi Construction 9,500 9,500 9,500 0 0.00% 0 24/09  
  Hong Ha Son Agricutural 16,400 16,400 16,150 0 0.00% 66.63K 14:46:00  
  Ho Nai Industrial Zone 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 0 24/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email