Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Cavico Mineral 800 800 600 +100 +14.29% 5.22K 22/03  
  JSCono6 4,100 4,400 4,100 0 0.00% 0 19/03  
  Constrexim 8,500 8,500 8,500 0 0.00% 0 20/03  
  DNY 3,000 3,000 3,000 0 0.00% 0 19/03  
  GLT CORP 35,500 36,000 35,500 -500 -1.39% 1.70K 22/03  
  CEVIMETAL 6,100 7,300 6,100 0 0.00% 0 21/03  
  LICOGI 16.6 JS 2,500 2,500 2,300 0 0.00% 0 21/03  
  ONE CORP 4,100 4,100 3,800 0 0.00% 9.89K 22/03  
  Petrolimex Saigon 12,200 12,200 12,200 0 0.00% 0 21/03  
  Song Da N0 10. JSC 4,100 4,100 4,000 0 0.00% 25.66K 22/03  
  Visaco Mineral and Investment JSC 800 800 700 +100 +14.29% 72.70K 22/03  
  An Giang Fruit-Vegetables 5,400 5,500 5,400 -900 -14.29% 0 18/03  
  Vinacomin Northern Coal 8,800 8,800 7,200 +0 +0.00% 0 21/03  
  Phu Khanh Railway 2,900 2,900 2,900 0 0.00% 0 18/03  
  Design and Construction No 1 9,000 9,000 4,200 +2000 +28.57% 0 22/03  
  Hatinh Pharmaceutical 11,000 11,000 9,400 +1000 +10.00% 0 21/03  
  Beer Alcohol Beverage 20,600 20,600 20,600 -3600 -14.88% 0 22/03  
  VCC Engineering 30,000 30,000 30,000 0 0.00% 0 19/03  
  FPT Digital 51,000 51,900 50,100 -200 -0.39% 20.37K 22/03  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email