x
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  JSC 482 3,700 3,700 3,600 -200 -5.13% 2.20K 24/02  
  Bamcorp. 6,000 6,000 5,700 0 0.00% 0 22/02  
  Engineering Construction JSC No492 18,500 18,500 18,500 -2000 -9.76% 0.30K 24/02  
  Cavico Mineral 6,500 6,600 6,400 0 0.00% 74.20K 24/02  
  HST 6,400 6,400 6,400 0 0.00% 1.30K 24/02  
  Sai Gon Petroleum Construct 500 500 300 +100 +25.00% 98.40K 24/02  
  SEEC 1,500 1,500 1,400 +100 +7.14% 0.20K 24/02  
  MIEN TRUNG PID 25,100 25,100 21,000 +2200 +9.61% 2.40K 24/02  
  Song Da 19 900 900 800 +100 +12.50% 8.00K 24/02  
  Sara Group 1,100 1,100 1,100 -100 -8.33% 1.00K 24/02  
  PECC3 24,300 24,300 24,300 -2700 -10.00% 0.10K 24/02  
  Vinh Long Cereal and Food Corp 600 600 400 +100 +20.00% 22.83K 24/02  
  Long Thanhnstruction and Trading 5,000 5,200 4,800 -200 -3.85% 188.96K 24/02  
  Vina Printing and Trading 14,800 14,800 14,800 0 0.00% 1.50K 24/02  
  Thi Nai Port 10,500 10,500 10,500 0 0.00% 0 23/02  
  Vietnam Airlines 33,000 36,800 31,300 -2900 -8.08% 6.42M 24/02  
  Ha Noi Water No 3 17,800 20,300 16,800 0 0.00% 0 23/02  
  Noi Bai Airport Services 27,000 29,800 27,000 -1000 -3.57% 1.60K 24/02  
  Saigon-Baclieu Beer 23,400 23,400 23,400 0 0.00% 0 23/02  
  Thongnhat Flat 3,800 3,800 3,800 -600 -13.64% 0.40K 24/02  
  Union of Survey 10,700 10,700 10,700 0 0.00% 0 23/02  
  Electrical Mechanical Equipment 18,500 18,500 18,500 -1500 -7.50% 0.10K 24/02  
  Petrovietnam Oil Nam Dinh 15,500 15,500 15,500 0 0.00% 0 23/02  
  Thanh An 77 300 300 0 0 0.00% 0 24/02  
  Dam Sen Water Park Corp 61,500 61,500 60,000 700 1.15% 14.92K 24/02  
  Duc Quan Invest 14,500 14,500 13,500 +200 +1.40% 225.81K 24/02