x
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  JSC 482 2,900 2,900 2,900 -100 -3.33% 0.10K 3:11:00  
  JSCono6 4,100 4,500 4,100 -400 -8.89% 1.70K 4:56:00  
  DANAMECO MEDIC 25,500 26,500 25,500 -1000 -3.77% 10.60K 7:57:00  
  HAD 33,900 35,000 33,900 -3500 -9.36% 1.20K 8:44:00  
  HGM 38,000 38,000 34,200 0 0.00% 0.30K 4:30:00  
  VNS SECURITY 12,200 12,400 11,000 0 0.00% 76.20K 8:44:00  
  LILAMA 45.4 JS 2,000 2,000 1,800 +0 +0.00% 0 28/03  
  Low Current - Telecom JSC 3,900 4,400 3,900 -200 -4.88% 0.60K 8:45:00  
  PSI 5,600 5,600 5,600 0 0.00% 0 28/03  
  Song Da Yaly Cement JSC 7,700 7,900 6,500 +0 +0.00% 0 28/03  
  Transport&Chartering Corporation 11,300 11,300 11,300 0 0.00% 0 27/03  
  Thanglong JSC 11,300 11,300 11,300 -1200 -9.60% 0.20K 4:15:00  
  Pacific Dinco Corp 19,100 19,500 19,000 -400 -2.05% 44.80K 8:45:00  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 22,800 22,800 22,800 0 0.00% 0 7:49:00  
  Tay Nam Da Mai Coal Vinacomin 7,400 7,400 7,400 -1300 -14.94% 5.70K 8:23:00  
  Tu Liem Urban Environment Service JSC 4,600 4,600 4,600 0 0.00% 0 27/03  
  Hanoi Entertainment Services 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 0.50K 8:04:00  
  Vina Printing and Trading 14,800 14,800 14,800 0 0.00% 0 27/03  
  Vietnam Airlines 29,000 29,900 28,900 -700 -2.36% 981.16K 8:45:00  
  Masan Consumer 61,500 63,000 61,500 -500 -0.81% 14.10K 8:45:00  
  Petrovietnam Oil Nam Dinh 13,200 13,200 13,200 0 0.00% 0 27/03  
  Cho Lon Investment 12,600 13,000 12,600 -400 -3.08% 2.49K 8:42:00  
  EVN Intl 8,700 9,200 8,700 0 0.00% 0 28/03  
  Ho Chi Minh City Food 10,300 10,500 10,300 -200 -1.90% 8.00K 7:28:00  
  CNG Vietnam JSC 32,900 32,900 31,400 +1400 +4.44% 17.64K 8:46:00  
  Ha Long Investment 5,560 5,560 5,200 +360 +6.92% 3.41M 8:46:00  
  Duc Quan Invest 13,000 13,400 12,900 -400 -2.99% 179.64K 8:46:00