x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  HUNG LONG MINE 800 900 700 0 0.00% 0 22/09  
  COTRACO-QNA 22,500 22,500 22,000 -1300 -5.46% 4.40K 5:20:00  
  Thu Duc Trading&Import Export JSC 12,500 12,500 12,500 -1300 -9.42% 0 5:12:00  
  VINACONEX NO 5 700 800 700 0 0.00% 0 22/09  
  VNECO2 10,000 10,000 10,000 -1100 -9.91% 0.00K 4:43:00  
  SouthEast Petrovietnam Fertil Chem 9,000 9,700 8,300 0 0.00% 1.30K 5:03:00  
  Hue Textile Garment JSC 21,400 21,400 21,400 -3600 -14.40% 0 7:31:00  
  Nha Be Water Supply JSC 13,400 13,400 13,400 0 0.00% 0 25/09  
  Song Da 3 JSC 4,100 4,200 4,100 -200 -4.65% 6.50K 8:33:00  
  Thanh An 96 Installation 16,900 16,900 15,300 0 0.00% 0 25/09  
  Vietnam Construction JSC No 11 600 600 600 0 0.00% 0 22/09  
  South West PetroVietnam Fertil Chem 10,100 10,100 8,300 +900 +9.78% 0.20K 8:44:00  
  Vietnam Maritime Development JSC 9,900 9,900 9,900 -1100 -10.00% 27.50K 8:01:00  
  Phu Thanh Garment 4,200 4,200 4,000 +100 +2.44% 109.10K 8:44:00  
  Tan Cang Song 12,800 12,800 12,800 0 0.00% 0 25/09  
  Masan Consumer 52,200 53,300 52,000 -800 -1.51% 8.67K 7:41:00  
  Tra Vinh Urban 6,300 6,300 6,300 0 0.00% 0 22/09  
  Haiphong Port Tugboat 7,400 7,400 7,300 -1100 -12.94% 1.30K 4:05:00  
  Power Investment Trade 4,000 4,000 3,900 0 0.00% 0 25/09  
  Licogi 6,000 6,000 6,000 0 0.00% 0.60K 8:13:00  
  Ho Chi Minh City Electric Power 6,300 6,300 5,300 +200 +3.28% 5.90K 5:28:00  
  Song Hong Aluminum 7,100 7,200 7,000 0 0.00% 187.70K 8:20:00  
  Dongthap Building Materials 12,500 12,500 12,500 0 0.00% 0.10K 7:34:00  
  Haiphong Waterway 10,400 10,400 10,400 0 0.00% 0 22/09  
  Tkv Campha Thermal 10,000 11,000 10,000 0 0.00% 0 25/09  
  Southern Rubber Industry JSC 14,450 14,450 14,300 +150 +1.05% 254.46K 8:46:00  
  Danang Rubber JSC 22,900 23,000 22,700 0 0.00% 277.75K 8:46:00  
  Electronics Communications Tech 17,200 17,550 16,800 +0 +0.00% 122.60K 8:46:00  
  Vicem Hai Van Cement JSC 4,200 4,300 4,200 -100 -2.33% 0.19K 8:21:00  
  Investment Commerce Fisheries Corp 2,300 2,300 2,110 +50 +2.22% 1.73K 8:46:00  
  Khanh Hoa Power JSC 9,700 9,800 9,500 -100 -1.02% 44.91K 8:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email