Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Central Area Electrical Mechanical 19,100 19,100 19,100 0 0.00% 0 17/07  
  Construction&Mechanical JSC No 1. 5,100 5,100 5,100 0 0.00% 0 18/07  
  Cavico Mineral 1,000 1,100 1,000 -100 -9.09% 8.60K 20/07  
  Underground Works Construction JSC 600 600 600 -100 -14.29% 6.00K 20/07  
  Bepharco 11,900 11,900 11,900 -1300 -9.85% 0 20/07  
  DANAMECO MEDIC 13,000 13,000 13,000 0 0.00% 0 18/07  
  EFI 3,000 3,000 2,700 -100 -3.23% 6.20K 20/07  
  HOANG HA JSC 3,200 3,200 3,000 0 0.00% 176.80K 20/07  
  Hung Long Mineral 200 400 200 -200 -50.00% 30.40K 20/07  
  MASERCO 7,500 7,500 6,900 -100 -1.32% 2.05K 20/07  
  PIV.,JSC 1,400 1,400 1,400 -100 -6.67% 127.31K 20/07  
  Post&Telecommunication Equipment 18,000 18,000 16,200 +300 +1.69% 2.69K 20/07  
  PP PHARCO 7,500 7,500 7,500 0 0.00% 1.90K 20/07  
  PetroVietnam Nghe An 500 500 300 +100 +25.00% 115.63K 20/07  
  Petrovietnam Drilling Mud JSC 5,900 5,900 5,400 0 0.00% 67.10K 20/07  
  PetroVietnam Nghe An Invest 700 700 500 +100 +16.67% 2.50K 20/07  
  Song Da No. 9 JSC 7,200 7,200 7,000 +100 +1.41% 518.43K 20/07  
  TAKCO 22,000 22,000 20,100 +100 +0.46% 1.00K 20/07  
  Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 1,400 1,400 1,300 0 0.00% 160.00K 20/07  
  BaoMinh Insurance Corp 19,900 19,900 19,000 +700 +3.65% 35.93K 20/07  
  Traphaco High Tech JSC 23,000 23,000 23,000 -4000 -14.81% 0.10K 20/07  
  Daklak Pharmaceutical Medical Equip 13,600 13,600 13,600 0 0.00% 0 17/07  
  Electronics Communications Tech 8,970 9,100 8,650 -130 -1.43% 78.67K 20/07  
  Huu Lien Asia Corp 300 300 200 0 0.00% 66.90K 20/07  
  MHC JSC 4,440 4,450 4,310 -50 -1.11% 30.45K 20/07  
  Central PetroVietnam Fertilizer and 6,600 6,600 6,600 -600 -8.33% 0.10K 20/07  
  Port of Hai Phong JSC 10,500 10,500 10,500 -1100 -9.48% 0 20/07  
  Petrolimex Joint Stock Tanker Co 11,000 11,000 10,600 +150 +1.38% 2.23K 20/07  
  Rangdong Light source and Vacuum 89,000 90,500 89,000 -1500 -1.66% 4.36K 20/07  
  Saigon Telecommunication & Tech 5,190 5,190 4,720 +120 +2.37% 0.34K 20/07  
  SaiGon Shoes JSC 3,400 3,400 3,400 -500 -12.82% 0 20/07  
  TMT Motor JSC 5,990 5,990 5,680 -110 -1.80% 19.62K 20/07  
  Vinalink International Freight Forw 17,900 17,900 16,500 +900 +5.29% 1.82K 20/07  
  Vegetable Oil Packing JSC 4,410 4,800 4,410 +-300 +-6.37% 1.56K 20/07  
  Multi Modal Transport Holding Co 9,100 9,100 9,100 -1200 -11.65% 0.10K 20/07  
  G.Home Textile 1,100 1,100 1,000 0 0.00% 4.10K 20/07  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 800 800 700 +100 +14.29% 47.70K 20/07  
  HOANG PHUC Mineral 11,600 11,600 11,600 0 0.00% 0.10K 20/07  
  Damsan 15,300 15,450 15,000 -300 -1.92% 16.09K 20/07  
  Bien Hoa Building Materials 26,600 26,600 20,700 +0 +0.00% 0 18/07  
  Saigon Beer Alcohol Beverage 200,000 216,500 200,000 -15000 -6.98% 167.50K 20/07  
  Electromechanics Materials 9,800 9,800 9,800 -1700 -14.78% 0 20/07  
  Aviation Printing 11,800 11,800 9,500 +1500 +14.56% 0.20K 20/07  
  Hatinh Minerals Trading 1,500 1,500 1,300 +100 +7.14% 2.10K 20/07  
  Ba Ria Vung Tau 7,300 7,300 7,300 0 0.00% 0 17/07  
  Ben Thanh Material 9,000 9,000 9,000 0 0.00% 0 18/07  
  Ha Thai Railway 10,000 10,000 10,000 0 0.00% 0 18/07  
  Transport and Industry 13,000 14,900 13,000 +-950 +-6.81% 8.01K 20/07  
  Quang Ngai Agricultural 34,000 34,000 34,000 -500 -1.45% 0 20/07  
  Vidipha Central Pharma 31,600 31,600 30,400 +1200 +3.95% 1.60K 20/07  
  Me Lin Steel 8,100 8,100 8,100 0 0.00% 1.00K 20/07  
  TRT 5,700 5,700 5,000 +700 +14.00% 2.70K 20/07  
  Duc Giang 25,500 25,500 25,500 0 0.00% 0 18/07  
  Petrolimex Construction 1 14,000 14,000 14,000 0 0.00% 0 18/07  
  Thang Long Urban 8,590 9,100 8,420 -460 -5.08% 722.27K 20/07  
  28.1 JSC 7,900 7,900 7,900 0 0.00% 0 18/07  
  26 JSC 19,000 19,500 19,000 0 0.00% 0 17/07  
  Ca Mau Water 13,900 13,900 10,300 +1400 +11.20% 1.30K 20/07  
  Tra Vinh Rural Electric 16,200 16,200 14,800 +0 +0.00% 0 17/07  
  Nghe An Water 12,200 12,200 12,200 -2100 -14.69% 1.10K 20/07  
  Engine Agricultural Machinery 22,500 22,500 22,500 -300 -1.32% 5.50K 20/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email