Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  VAM 4,000 4,100 4,000 -200 -4.76% 21.80K 25/05  
  JSC 482 1,700 1,700 1,700 -100 -5.56% 1.70K 25/05  
  Cavico Mineral 1,100 1,100 1,000 0 0.00% 17.40K 25/05  
  Bepharco 12,800 13,200 12,800 -200 -1.54% 35.30K 25/05  
  Dai Chau JSC 1,200 1,300 1,200 -100 -7.69% 298.51K 25/05  
  DANAMECO MEDIC 15,000 16,000 15,000 -1000 -6.25% 0.80K 25/05  
  DNY 5,300 5,300 4,500 +400 +8.16% 0.50K 25/05  
  FIT INVEST JSC 5,080 5,460 5,080 -380 -6.96% 461.31K 25/05  
  MY XUAN BRICK 23,000 23,000 23,000 -2000 -8.00% 0.10K 25/05  
  HBS 2,300 2,300 2,300 0 0.00% 0 24/05  
  Hanoimilk JSC 2,500 2,500 2,300 0 0.00% 15.76K 25/05  
  HOM 3,800 3,800 3,500 +100 +2.70% 2.10K 25/05  
  HUD - TASCO 6,300 6,700 6,300 -300 -4.55% 972.08K 25/05  
  HUNG LONG MINE 300 300 200 +100 +50.00% 45.30K 25/05  
  LILAMA 45.3 JS 2,700 2,700 2,700 -200 -6.90% 0.70K 25/05  
  LAM THAO FERTI 11,800 11,900 11,800 -200 -1.67% 104.01K 25/05  
  VMDC 4,200 4,800 4,100 -200 -4.55% 0.71K 25/05  
  Tien Phong Plastic JSC 51,900 52,000 51,000 -200 -0.38% 4.76K 25/05  
  Petroleum Dong Do 1,000 1,000 900 0 0.00% 36.50K 25/05  
  P TAXI SAIGON 2,300 2,400 2,300 -200 -8.00% 1.40K 25/05  
  PIV.,JSC 2,500 2,600 2,500 -200 -7.41% 473.95K 25/05  
  PV POWER SERVI 8,300 8,300 7,900 +300 +3.75% 10.30K 25/05  
  Petrovietnam Engineering JSC 5,600 5,900 5,600 -300 -5.08% 5.60K 25/05  
  Petrovietnam Premier 2,000 2,000 1,600 +200 +11.11% 0.50K 25/05  
  PVC 1,700 1,700 1,600 0 0.00% 416.92K 25/05  
  Petrovietnam Nghe An Inv 600 600 500 0 0.00% 11.60K 25/05  
  Song Da No. 5 JSC 7,600 8,300 7,600 -500 -6.17% 9.40K 25/05  
  Song Da N0 10. JSC 6,900 7,200 6,900 0 0.00% 26.80K 25/05  
  Educational Book In Ho Chi Minh 8,800 8,800 8,800 0 0.00% 0 23/05  
  Sara Group 800 800 800 -100 -11.11% 0.10K 25/05  
  Gypsum And Cement JSC 8,900 8,900 7,600 +0 +0.00% 0 22/05  
  Vinaconex No15 300 300 300 -100 -25.00% 17.00K 25/05  
  VATEL 2,000 2,000 1,900 0 0.00% 14.80K 25/05  
  VNECO 8 ELECTR 6,300 6,300 6,300 0 0.00% 0 24/05  
  Vegetable Port JSC 18,000 19,500 16,500 0 0.00% 3.54K 25/05  
  VNN Trading and Invest 6,000 6,000 6,000 -2200 -26.83% 10.00K 25/05  
  WSS 3,100 3,100 3,100 0 0.00% 20.40K 25/05  
  FLC Global JSC 2,000.00 2,100.00 1,900.00 0.00 0.00% 504.50K 25/05  
  Petrovietnam Camau Fertilizer 10,700 10,800 10,300 -100 -0.93% 673.98K 25/05  
  Kim Vi Inox Import Export 1,800 1,900 1,800 -100 -5.26% 387.00K 25/05  
  Soc Son Development Invest 1,100 1,200 1,100 -100 -8.33% 61.99K 25/05  
  Bao Thu Industrial Develop Invest 600 800 600 -100 -14.29% 461.30K 25/05  
  Ha Noi Kinh Bac Agriculture Food 1,800 2,000 1,800 -200 -10.00% 92.50K 25/05  
  Mineral Ferrous Metallergy JSC 500 600 500 -100 -16.67% 428.50K 25/05  
  Danang Airport Services JSC 49,800 49,800 49,100 +700 +1.43% 2.20K 25/05  
  Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 1,800 1,900 1,800 -100 -5.26% 32.40K 25/05  
  Visaco Mineral and Investment JSC 2,400 2,400 2,400 -200 -7.69% 63.20K 25/05  
  An Giang Centrifugal Concrete JSC 24,000 24,000 22,800 -2800 -10.45% 0.21K 25/05  
  A Cuong Mineral Group JSC 800 800 700 0 0.00% 325.21K 25/05  
  Construction JSC 47 10,450 10,500 9,800 -50 -0.48% 7.40K 25/05  
  Cotec Investment and Land House Dev 3,100 3,120 2,920 -20 -0.64% 2.26K 25/05  
  Cotec Construction JSC 122,000 129,500 121,800 -7500 -5.79% 583.28K 25/05  
  PetroVietnam Fertilizer Chemical 17,100 17,650 16,850 -400 -2.29% 671.72K 25/05  
  Danang Rubber JSC 19,900 21,000 19,500 -300 -1.49% 604.97K 25/05  
  Electronics Communications Tech 10,000 10,100 9,700 -100 -0.99% 61.00K 25/05  
  Fecon Foundation Engineering 14,450 15,850 14,450 -1050 -6.77% 1.02M 25/05  
  Duc Thanh Wood Processing 44,900 45,750 43,000 -900 -1.97% 19.40K 25/05  
  Gemadept Corp 25,500 26,200 25,500 -700 -2.67% 389.11K 25/05  
  Thong Nhat Production and Investmen 10,100 10,550 10,000 -250 -2.42% 612.97K 25/05  
  Huu Lien Asia Corp 200 300 200 -100 -33.33% 19.50K 25/05  
  Tan Tao Investment and Industry 2,130 2,200 2,130 -50 -2.29% 1.66M 25/05  
  Ha Dong Environment Public Service 7,700 7,700 7,700 0 0.00% 0 24/05  
  Sao Mai Ben Dinh Petroleum Investme 3,500 3,500 3,500 0 0.00% 4.00K 25/05  
  Mientrung Petroleum Construction 300 300 300 0 0.00% 6.91K 25/05  
  Petroleum Equipment Assembly 5,900 6,100 5,900 -200 -3.28% 122.81K 25/05  
  Petroleum Pipeline Tank Construct 2,670 2,670 2,450 +120 +4.71% 0.13K 25/05  
  RangDong Plastic JSC 12,750 13,050 12,600 +150 +1.19% 1.29K 25/05  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 15,300 16,500 15,300 -1100 -6.71% 4.29M 25/05  
  Songda 9 Construction and Investmen 4,500 4,500 4,500 0 0.00% 0 24/05  
  Southern Fertilizer JSC 11,500 12,300 11,500 -700 -5.74% 35.30K 25/05  
  Saigon Telecommunication & Tech 5,550 5,660 4,960 +0 +0.00% 0 24/05  
  Song Da Urban & Industrial Zone Inv 22,800 23,300 22,000 -700 -2.98% 85.85K 25/05  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 9,600 11,600 9,600 0 0.00% 0 24/05  
  Thanh An 96 Installation 11,500 12,000 11,500 -800 -6.50% 2.00K 25/05  
  Tienlen Steel Corp JSC 9,890 9,950 9,860 -60 -0.60% 147.03K 25/05  
  Tai Nguyen Corp 1,960 2,000 1,930 -40 -2.00% 41.54K 25/05  
  Techno Agricultural Supplying JSC 1,900 1,940 1,880 -20 -1.04% 74.65K 25/05  
  Truong Thanh Furniture Corp 3,900 4,090 3,900 -70 -1.76% 189.83K 25/05  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 600 700 600 -100 -14.29% 40.80K 25/05  
  G.Home Textile 1,100 1,100 1,100 -200 -15.38% 20.80K 25/05  
  TKV Investment, Trading Services 2,500 2,600 2,500 -400 -13.79% 12.26K 25/05  
  Sai Gon Vegetable Oil JSC 900 900 800 +100 +12.50% 115.11K 25/05  
  HOANG PHUC Mineral 11,800 11,800 11,800 0 0.00% 0 23/05  
  Tin Nghia Industrial 14,100 14,500 14,100 0 0.00% 0 24/05  
  Posts and Telecom Material 11,200 11,200 11,200 -400 -3.45% 0.21K 25/05  
  Thuong Phu JSC 5,300.00 5,300.00 5,100.00 0.00 0.00% 9.93K 25/05  
  An Truong An 1,840 1,930 1,730 -20 -1.08% 159.36K 25/05  
  Faros Construction 61,200 65,100 61,000 -3900 -5.99% 1.10M 25/05  
  Viet Nam Vegetable Oils 16,100 16,500 16,100 -300 -1.83% 4.50K 25/05  
  Saigon Passenger Transport JSC 6,800 7,900 6,700 0 0.00% 0 24/05  
  Mitraco Livestock 6,800 7,000 6,600 0 0.00% 0 22/05  
  Thua Thien Hue Construct 4,800 4,800 3,900 +0 +0.00% 0 23/05  
  Hiep Khanh Tea 1,800 1,900 1,800 0 0.00% 2.10K 25/05  
  DaNang Seaproducts 5,500 5,500 5,500 0 0.00% 0 24/05  
  Top One Allot 900 1,100 900 -200 -18.18% 35.20K 25/05  
  VMG Media 8,400 8,500 8,400 -300 -3.45% 3.10K 25/05  
  Ho Chi Minh City Public 7,000 7,000 7,000 -1100 -13.58% 0.10K 25/05  
  Development Investment 1 9,400 9,500 9,400 0 0.00% 0 24/05  
  Post Printing and Telecom 5,700 5,700 5,700 -3800 -40.00% 0.10K 25/05  
  Transport and Industry 14,200 16,000 14,200 +-1000 +-6.58% 5.36K 25/05  
  Vinaconex Urban Housing 6,800 6,800 6,800 -1200 -15.00% 2.00K 25/05  
  Riverway Management 3 14,900 15,300 13,600 -200 -1.32% 600.40K 25/05  
  Khanh Hoa Salanganes 19,500 19,500 19,000 -500 -2.50% 0.47K 25/05  
  Vincom Retail 40,900 43,900 40,550 -2700 -6.19% 2.87M 25/05  
  Ho Chi Minh City Develop 35,250 35,700 34,300 -250 -0.70% 2.69M 25/05  
  NGAN HANG THUONG MAI A 22,300 22,300 22,300 0 0.00% 15.70K 25/05  
  VN Post Express 40,000 42,000 40,000 0 0.00% 0 23/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email