Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Địa ốc 11 15,300.0 16,000.0 15,200.0 -600.0 -3.77% 2.40K 01/07  
  Đầu tư Tài chính Giáo dục 2,200 2,200 1,700 +100 +4.76% 5.20K 01/07  
  Lilama 69-2 3,800.0 3,900.0 3,600.0 -200.0 -5.00% 13.20K 01/07  
  Lilama 7 3,500.0 3,600.0 3,500.0 -100.0 -2.78% 4.00K 01/07  
  Lilama 5 1,300.00 1,300.00 1,200.00 +100.00 +8.33% 0.60K 01/07  
  Điện nhẹ Viễn thông 1,700 2,000 1,600 -700 -29.17% 7.12K 01/07  
  Dầu khí Nghệ An 1,300 1,400 1,300 0 0% 49.30K 01/07  
  CTCP SDP 1,600 1,700 1,600 -200 -11.11% 246.20K 01/07  
  Saigon Hotel 28,000.0 29,400.0 28,000.0 0.0 0.00% 0 30/06  
  HANIC 7,500.0 7,500.0 6,800.0 +500.0 +7.14% 2.00K 01/07  
  Sông Đà 1.01 1,400.00 1,400.00 1,200.00 0.00 0% 93.00K 01/07  
  Địa ốc Tân Kỷ 5,900.0 6,500.0 5,700.0 -400.0 -6.35% 30.80K 01/07  
  Xây dựng điện VNECO 8 6,700.0 6,900.0 6,300.0 -200.0 -2.90% 1.20K 01/07  
  Bến Xe Miền Tây 165,000 165,100 160,100 -8000 -4.62% 0.30K 01/07  
  XNK NHP 1,100.00 1,100.00 1,000.00 0.00 0.00% 296.60K 01/07  
  Khoáng sản Á Cường 1,300.00 1,400.00 1,300.00 -100.00 -7.14% 6.18M 01/07  
  Thủy sản An Giang 2,900.0 3,000.0 2,900.0 -100.0 -3.33% 5.68K 01/07  
  Cadivi 56,500.0 56,500.0 52,100.0 +500.0 +0.89% 0.90K 01/07  
  Thương nghiệp Cà Mau 12,550.0 13,300.0 12,100.0 -450.0 -3.46% 8.40K 01/07  
  Dược phẩm Trung ương 3 90,000 90,000 90,000 0 0.00% 0 28/06  
  CTCP Đệ Tam 8,410.0 8,990.0 7,930.0 -90.0 -1.06% 11.70K 01/07  
  Đại Thiên Lộc 25,800.0 25,800.0 25,800.0 0.0 0.00% 0.50K 01/07  
  Tập đoàn HIPT 7,600 7,600 7,000 -700 -8.43% 78.60K 01/07  
  Hữu Liên Á Châu 700 800 600 -100 -12.50% 248.80K 01/07  
  Imexpharm 59,400.0 60,500.0 57,000.0 -100.0 -0.17% 8.60K 01/07  
  KHAHOMEX 19,000 19,000 19,000 -2200 -10.38% 5.20K 01/07  
  Cấp nước Nhơn Trạch 17,500 18,600 16,500 0 0% 5.80K 01/07  
  Rạng Đông 95,000 98,000 94,200 -2900 -2.96% 18.60K 01/07  
  Địa ốc Cao su 3,100 3,200 2,900 -200 -6.06% 4.60K 01/07  
  Xây dựng số 5 17,050.0 18,600.0 16,650.0 -750.0 -4.21% 2.60K 01/07  
  Phụ tùng Sài Gòn 7,910.0 8,480.0 7,910.0 -590.0 -6.94% 41.10K 01/07  
  Thủy sản số 4 2,700.0 2,900.0 2,600.0 -300.0 -10.00% 40.10K 01/07  
  Phát triển Nhà và Đô thị Idico 39,800.0 40,500.0 38,000.0 -700.0 -1.73% 3.90K 01/07  
  Xây dựng Phúc Thịnh 12,900.0 12,900.0 12,900.0 0.0 0.00% 0 30/06  
  Tập đoàn MPT 1,300.00 1,400.00 1,200.00 -100.00 -7.14% 304.70K 01/07  
  Sách Việt Nam 11,300 11,600 9,800 -300 -2.59% 71.90K 01/07  
  Docimexco 700 700 700 -100 -12.50% 183.50K 01/07  
  Vissan 27,600 27,600 22,500 +2600 +10.40% 0.80K 01/07  
  Điện Cơ Hà Nội 9,500 12,600 9,500 -1500 -13.64% 2.85K 01/07  
  Xăng Dầu HFC 10,000 10,000 10,000 -200 -1.96% 0.10K 28/06  
  Nước sạch số 3 Hà Nội 8,200 9,000 8,200 -1400 -14.58% 33.00K 28/06  
  Công trình Giao thông Bến Tre 3,600 3,600 3,600 -600 -14.29% 0.10K 01/07  
  EVNLAND miền Trung 9,000.0 9,000.0 8,660.0 -310.0 -3.33% 4.00K 01/07  
  Tư vấn Xây dựng Việt Nam 11,000 11,000 9,200 +600 +5.77% 11.50K 01/07  
  Công trình Viễn thông 12,000 12,000 12,000 -2000 -14.29% 1.00K 29/06  
  CTCP An Thịnh 1,400 1,400 1,200 0 0% 88.32K 01/07  
  Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 4,300 4,300 4,200 -500 -10.42% 6.80K 01/07  
  Thương mại Nam Hoa 23,850 24,500 21,600 +750 +3.25% 0.70K 01/07  
  CTCP CIP 4,600 4,600 3,800 +400 +9.52% 4.43K 29/06  
  Bia Hà Nội - Quảng Bình 4,100 4,400 4,100 -700 -14.58% 2.30K 01/07  
  Môi trường đô thị Quảng Ngãi 26,300 26,400 26,300 -5600 -17.55% 0.70K 01/07  
  Dược Mediplantex 22,800.00 22,800.00 20,000.00 +0.00 +0.00% 0 30/06  
  Clever Group 37,000.00 37,700.00 36,300.00 -700.00 -1.86% 103.40K 01/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email