Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Bê tông Biên Hòa 2,500 2,500 2,200 +300 +13.64% 4.40K 24/09  
  Cơ điện Miền Trung 16,100.0 16,100.0 14,600.0 0.0 0.00% 0 23/09  
  Địa ốc Đà Lạt 7,000 7,100 7,000 -1200 -14.63% 2.10K 24/09  
  Saigon Hotel 37,600.0 37,600.0 31,300.0 +0.0 +0.00% 0 22/09  
  Khoáng sản Hoàng Phúc 10,600.0 10,600.0 10,600.0 0.0 0.00% 0 23/09  
  Cảng Thị Nại 8,900 9,000 8,900 -1100 -11.00% 6.20K 23/09  
  Tập đoàn CIE 7,000 8,600 7,000 -500 -6.67% 0.40K 24/09  
  Đầu tư NHV 12,000 12,000 12,000 -8000 -40.00% 0.70K 23/09  
  Colusa Miliket 42,800 42,800 42,800 -6200 -12.65% 0.10K 24/09  
  VWACO 11,500 11,500 11,500 -6000 -34.29% 0.10K 24/09  
  Bắc Minh 25,100 25,100 25,000 -2400 -8.73% 2.80K 22/09  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email