Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Việt Nam
Lần cuối
Cao
Thấp
13,20013,80013,200-1,400.0-9.59%2.8KHà Nội
2,900.002,900.002,900.00-300.0-9.38%55.94KHà Nội
5,700.005,900.005,700.00-600.0-9.52%288KHà Nội
5,400.005,500.005,400.000.000.00%0Hà Nội
1,700.001,700.001,700.00-100.0-5.56%49.9KHà Nội
12,00012,00012,0000.000.00%0Hà Nội
1,800.001,900.001,800.00-100.0-5.26%112.04KHà Nội
12,00012,00011,000+200.0+1.69%1.6KHà Nội
20,10020,10018,5000.000.00%0Hà Nội
3,300.003,300.003,000.000.000.00%6.1KHà Nội
15,95015,95014,6500.000.00%0Ho Chi Minh
11,50011,45011,200+100.0+0.88%59.5KHo Chi Minh
8,780.008,780.008,780.00-660.0-6.99%47.4KHo Chi Minh
29,00029,20025,6000.000.00%0Ho Chi Minh