x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Danangbook 32,000 32,000 32,000 0 0.00% 0 23/11  
  Bien Hoa Concrete 2,500 2,500 2,200 +100 +4.17% 12.10K 24/11  
  But Son Cement JSC 5,000 5,500 5,000 -400 -7.41% 0.90K 24/11  
  Gialai Ctc 3,500 3,500 3,500 0 0.00% 0 23/11  
  Hung Dao Container 800 800 700 +100 +14.29% 28.45K 24/11  
  HAMI CORP 11,100 11,200 11,100 -100 -0.89% 5.90K 24/11  
  HOTRACO 28,000 28,000 28,000 0 0.00% 0 23/11  
  HBM.,JSC 1,100 1,200 1,000 0 0.00% 779.73K 24/11  
  HUNG LONG MINE 600 600 500 0 0.00% 107.70K 24/11  
  LHC 56,500 57,900 56,500 -1500 -2.59% 9.30K 24/11  
  Phu Phong 1,300 1,300 1,200 -100 -7.14% 2.00K 24/11  
  Sai Gon Petroleum Construct 300 400 300 0 0.00% 10.10K 24/11  
  PetroVietnam Nghe An 600 600 500 +100 +20.00% 198.72K 24/11  
  Petrovietnam Premier 1,800 1,800 1,800 0 0.00% 0.70K 24/11  
  Song Da N0. 6 JSC 8,300 8,300 8,000 -100 -1.19% 3.40K 24/11  
  Song Da 207 1,100 1,100 1,100 0 0.00% 1.40K 24/11  
  SOTRACO 4,100 4,100 3,600 +100 +2.50% 29.10K 24/11  
  VCASC 4,100 4,100 3,800 0 0.00% 0.21K 24/11  
  Hanoi Textbooks Printing JSC 6,500 6,500 6,500 0 0.00% 0 23/11  
  Vietnam Construction JSC No. 3 17,700 17,800 17,500 -100 -0.56% 839.71K 24/11  
  VINACONEX 6 7,200 7,700 7,200 0 0.00% 0 22/11  
  Materials Transport Cement JSC 16,000 16,100 15,900 0 0.00% 29.44K 24/11  
  SaiGon Shoes JSC 6,000 6,000 6,000 -100 -1.64% 0 24/11  
  TKV Investment, Trading Services 3,100 3,200 3,000 0 0.00% 33.80K 24/11  
  Phu Thanh Garment 3,100 3,100 3,000 0 0.00% 21.10K 24/11  
  Saigon Nghetinh Beer 10,800 10,800 10,800 -1900 -14.96% 0 24/11  
  Song Da 8 300 300 300 -100 -25.00% 126.70K 24/11  
  Bentre Transportation 800 800 800 -100 -11.11% 1.70K 24/11  
  Sai Gon Quang Ngai Beer 19,100 19,100 19,100 -3200 -14.35% 0 24/11  
  DongDo Marine 800 800 800 -100 -11.11% 0.40K 24/11  
  1369 Construction 6,500 6,500 5,900 +100 +1.56% 208.10K 24/11  
  ACC-244 9,800 9,800 9,800 0 0.00% 0 23/11  
  Da Nhim Ham Thuan Da Mi Hydro 22,000 22,000 20,000 +500 +2.33% 0.50K 24/11  
  Colusa Miliket 23,300 30,700 23,300 -5300 -18.53% 7.00K 24/11  
  Tech-Vina 4,400 4,600 4,200 -200 -4.35% 61.81K 24/11  
  Binh Thuan Environmental 7,200 7,200 7,200 0 0.00% 0 21/11  
  Becamex Asphalt and Concrete JSC 21,000 22,000 21,000 -1400 -6.25% 7.38K 24/11  
  Dinhvu Port Investment Development 68,000 68,500 64,100 -700 -1.02% 9.49K 24/11  
  Hai An Transport and Stevedoring 21,150 21,350 20,500 -200 -0.94% 72.76K 24/11  
  Vicem Hai Van Cement JSC 4,500 4,500 4,010 0 0.00% 0 23/11  
  Investment Commerce Fisheries Corp 2,180 2,180 2,000 +140 +6.86% 15.03K 24/11  
  Binh Thuan Mineral Industry JSC 1,400 1,430 1,380 -20 -1.41% 2.74M 24/11  
  Lam Dong Mineral and Building Mater 32,000 32,650 30,300 -200 -0.62% 5.47K 24/11  
  CII Bridges and Roads Investment 22,400 22,400 19,650 +1400 +6.67% 1.50K 24/11  
  Lilama 18 JSC 20,000 20,000 19,300 -500 -2.44% 9.03K 24/11  
  Tien Giang Investment Construction 42,600 42,600 41,000 +1200 +2.90% 10.31K 24/11  
  Everland Investment 6,240 6,450 5,990 +200 +3.31% 312.26K 24/11  
  Ha Tay Trading 4,930 5,200 4,930 -370 -6.98% 2.36M 24/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email