Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  APP 4,600 4,600 4,600 -400 -8.00% 0 17/01  
  Bepharco 11,000 11,200 11,000 -400 -3.51% 0 15/01  
  Dai Chau JSC 800 900 700 0 0.00% 0 17/01  
  DALAT REALCO 9,000 9,000 7,800 +400 +4.65% 0 15/01  
  DNY 3,200 3,200 3,200 0 0.00% 0 16/01  
  Nam Dinh Educational Book&Equipment 2,000 2,000 1,900 +100 +5.26% 0 17/01  
  HBS 2,000 2,000 2,000 0 0.00% 0 17/01  
  HOM 3,500 3,500 3,200 +0 +0.00% 0 17/01  
  KTT 2,700 2,700 2,700 -300 -10.00% 0 16/01  
  LILAMA 69-2 CO 4,900 4,900 4,900 -400 -7.55% 0 17/01  
  LABECO 10,800 10,800 10,800 -1100 -9.24% 0 17/01  
  VINACONEX-PVC 500 600 400 0 0.00% 0 17/01  
  PVC 1,000 1,100 900 +0 +0.00% 0 17/01  
  Song Da N0 10. JSC 5,200 5,300 5,200 -300 -5.45% 0 17/01  
  SPILIT STONE 700 800 600 0 0.00% 0 17/01  
  VNECO.SSM 5,700 5,700 5,700 -600 -9.52% 0 14/01  
  THANGLONG INVE 2,300 2,300 2,200 0 0.00% 0 17/01  
  VNECO1 7,700 7,700 6,700 +700 +10.00% 0 17/01  
  VNECO 9 2,500 2,500 2,400 0 0.00% 0 17/01  
  Viet Nam Power Investment 700 700 700 -100 -12.50% 0 14/01  
  Kim Vi Inox Import Export 1,100 1,100 1,000 +0 +0.00% 0 18/01  
  Soc Son Development Invest 600 600 500 +100 +20.00% 0 18/01  
  NHP Production Import Export JSC 700 700 600 +0 +0.00% 0 17/01  
  SouthEast Petrovietnam Fertil Chem 7,500 7,500 6,300 +600 +8.70% 0 17/01  
  A Cuong Mineral Group JSC 700 700 600 +0 +0.00% 0 17/01  
  An Pha Petroleum Group JSC 5,980 5,980 5,600 -20 -0.33% 3.68K 18/01  
  BIDV Securities JSC 9,700 9,900 9,600 0 0.00% 26.21K 18/01  
  Beton 6 1,600 1,600 1,500 +200 +14.29% 0 16/01  
  Cho Lon Water Supply JSC 13,300 13,300 13,300 0 0.00% 0 17/01  
  Dinhvu Port Investment Development 40,500 40,900 40,500 -400 -0.98% 1.57K 18/01  
  Kinh Do Corp 21,700 22,400 21,250 -450 -2.03% 102.62K 18/01  
  KSH Investment and Development 1,250 1,290 1,240 -10 -0.79% 100.02K 18/01  
  Long An Food Processing Export JSC 5,300 5,370 5,010 -80 -1.49% 2.34K 18/01  
  Nam Kim Steel JSC 6,550 6,680 6,550 -50 -0.76% 196.69K 18/01  
  Pacific Property and Infrastructure 750 750 730 -10 -1.32% 83.17K 18/01  
  Sacombank Securities JSC 1,600 1,600 1,500 0 0.00% 0 17/01  
  Can Don Hydro Power JSC 20,900 20,900 20,650 +50 +0.24% 17.41K 18/01  
  Saigon Securities Incorporation 25,150 25,350 24,900 -50 -0.20% 1.52M 18/01  
  Tuong An Vegetable Oil JSC 26,700 26,800 26,000 -600 -2.20% 3.46K 18/01  
  Telecommunications Industry Electro 5,600 5,600 5,600 -400 -6.67% 0.01K 18/01  
  G.Home Textile 500 500 500 0 0.00% 0 17/01  
  National Day Pharmaceutic HCM City 21,200 21,200 16,700 +1900 +9.84% 0 16/01  
  Ha Long Investment 2,530 2,530 2,260 +160 +6.75% 213.80K 18/01  
  Saigon Passenger Transport JSC 6,100 6,100 6,100 -900 -12.86% 0 18/01  
  Viet Nam Seaproducts 11,300 11,800 11,300 -1900 -14.39% 0 18/01  
  Xuan Hoa Vietnam 15,400 15,400 15,400 0 0.00% 0 14/01  
  Tan Hoa Water Supply 8,500 8,500 8,500 -1500 -15.00% 0 14/01  
  Thongnhat Flat 1,800 1,800 1,800 -100 -5.26% 0 18/01  
  Ha Noi Hai Phong Beer 5,200 5,200 5,200 -800 -13.33% 0 18/01  
  Hochiminh Museum 32,900 32,900 25,200 +4100 +14.24% 0 15/01  
  Sunstar Investment 5,400 5,750 5,170 -150 -2.70% 4.61M 18/01  
  Artex Securities 2,300 2,400 2,200 +100 +4.55% 0 18/01  
  Latca Mineral 5,100 5,100 5,100 -900 -15.00% 0 18/01  
  Binh Dinh Footwear 11,000 11,000 11,000 0 0.00% 0 17/01  
  Lien Viet Post 8,500 8,700 8,500 -100 -1.16% 0 17/01  
  Pymepharco 54,000 58,000 54,000 +-1100 +-2.00% 1.78K 18/01  
  NGAN HANG THUONG MAI A 20,300 20,300 20,300 -100 -0.49% 0 17/01  
  Hong Ha Son Agricutural 11,300 11,600 11,300 -800 -6.61% 330.72K 18/01  
  Create Capital Vietnam 13,950 14,500 12,950 +150 +1.09% 20.02K 18/01  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email