x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Bim Son Packing JSC 16,500 16,500 16,500 -300 -1.79% 1.00K 4:20:00  
  Engineering Construction JSC No492 7,100 7,100 7,100 0 0.00% 0 20/07  
  FIDITOUR JSC 28,400 28,400 28,400 0 0.00% 0 18/07  
  HOM 4,800 5,000 4,800 -200 -4.00% 74.10K 8:45:00  
  LUTACO 2,500 2,500 2,400 0 0.00% 10.40K 8:45:00  
  Quang Nam Mineral Industry 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 0.40K 7:59:00  
  POST TELECOMMU 23,500 23,500 22,000 +500 +2.17% 1.72K 7:31:00  
  Petrovietnam Premier 2,200 2,300 2,000 -200 -8.33% 54.47K 7:46:00  
  Song Da 505 JSC 28,000 29,000 27,900 -600 -2.10% 32.70K 8:07:00  
  VCASC 4,000 4,000 3,800 0 0.00% 20.30K 7:00:00  
  Thu Duc Trading&Import Export JSC 13,700 13,700 13,700 -100 -0.72% 0.10K 5:20:00  
  Vietnam Construction JSC No. 3 19,100 19,500 19,000 -200 -1.04% 568.84K 8:45:00  
  VINACONEX NO 5 800 800 800 -100 -11.11% 1.80K 4:43:00  
  VKC 8,200 9,000 8,200 -900 -9.89% 491.96K 8:45:00  
  Becamex Mineral JSC 12,000 13,000 11,900 0 0.00% 0 20/07  
  Daklak Pharmaceutical Medical Equip 15,600 15,600 15,600 0 0.00% 0 17/07  
  Central PetroVietnam Fertilizer and 10,000 10,000 10,000 -500 -4.76% 0.10K 3:00:00  
  Pacific Dinco Corp 14,000 14,500 13,500 -1000 -6.67% 29.06K 8:45:00  
  Port of Hai Phong JSC 14,800 15,200 14,500 0 0.00% 0 20/07  
  Vung Ang Petroleum JSC 8,100 8,100 8,100 0 0.00% 0 20/07  
  Thanh An 96 Installation 17,200 17,900 16,000 +700 +4.24% 22.15K 7:03:00  
  Becamex Pharmaceutical JSC 7,000 7,000 7,000 0 0.00% 0 17/07  
  G.Home Textile Investment JSC 1,900 2,000 1,900 0 0.00% 0 20/07  
  Vietnam Electrical Equipment 19,400 19,500 19,000 0 0.00% 94.00K 8:42:00  
  TKV Investment, Trading Services 4,100 4,100 3,500 +600 +17.14% 223.50K 8:11:00  
  DMC Northern Petroleum Chemicals 2,700 2,900 2,700 -300 -10.00% 17.60K 7:45:00  
  Phu Thanh Garment 4,300 4,400 4,000 -100 -2.27% 252.80K 8:45:00  
  Hiep Khanh Tea 4,200 4,400 4,100 -300 -6.67% 288.00K 8:44:00  
  Masan Consumer 55,000 55,300 55,000 -500 -0.90% 2.61K 8:05:00  
  Saigon-Baclieu Beer 19,200 19,500 19,200 0 0.00% 0 20/07  
  Tan Mai General Wood 9,200 9,200 9,200 0 0.00% 0 18/07  
  Nghiabinh Rail Way 5,100 5,100 5,100 0 0.00% 0 18/07  
  DongDo Marine 1,000 1,000 800 +100 +11.11% 9.60K 8:14:00  
  Tipharco Pharma 27,000 27,000 27,000 -600 -2.17% 0.10K 5:15:00  
  Tay Ninh Tourist 52,000 52,000 49,200 +400 +0.78% 2.80K 7:30:00  
  Haiphong Construction 3 22,000 26,000 22,000 -2400 -9.84% 1.50K 8:45:00  
  Transimex 7,500 7,500 7,500 -1100 -12.79% 0.20K 7:47:00  
  Vietnam Electronics Informatics 6,400 6,400 5,700 -200 -3.03% 3.40K 8:24:00  
  Vietnam National Construction 9,200 9,200 7,700 +500 +5.75% 2.00K 8:14:00  
  Vinh Long Water 11,000 11,000 9,000 +700 +6.80% 1.00K 5:04:00  
  Central Container 14,500 14,500 14,500 0 0.00% 5.30K 8:20:00  
  Bentre Aquaproduct Import Export 33,000 34,300 32,500 +-850 +-2.51% 9.95K 8:46:00  
  Sao Mai Group Corp 12,800 13,100 12,750 0 0.00% 1.48M 8:46:00  
  Binh Minh Plastics JSC 72,200 76,700 72,200 -3800 -5.00% 457.26K 8:46:00  
  Southern Rubber Industry JSC 16,450 16,950 16,450 -450 -2.66% 357.10K 8:46:00  
  Dien Quang JSC 44,900 47,000 44,000 -1800 -3.85% 110.26K 8:46:00  
  Danang Rubber JSC 26,800 28,100 26,800 -1800 -6.29% 1.03M 8:46:00  
  Dam Sen Water Park Corp 54,000 54,000 53,500 +100 +0.19% 7.35K 8:15:00  
  Everpia Vietnam JSC 16,750 17,750 16,600 -800 -4.56% 444.21K 8:46:00  
  Binh Thanh Import Export Production 40,500 42,500 40,500 -1300 -3.11% 21.42K 8:46:00  
  Lilama 10 JSC 14,400 14,400 14,000 -100 -0.69% 47.30K 8:46:00  
  Lilama 18 JSC 22,500 22,500 21,700 0 0.00% 0 19/07  
  Superdong Fast Ferry Kien Giang JSC 45,000 46,300 45,000 -1450 -3.12% 69.56K 8:47:00  
  Sao Vang Rubber JSC 14,900 15,300 14,700 -400 -2.61% 125.41K 8:47:00  
  Thu Duc Water Supply JSC 23,900 23,900 22,250 0 0.00% 0 20/07  
  Vietnam Sun Corp 19,600 20,900 19,600 -200 -1.01% 54.70K 8:47:00  
  Everland Investment 12,650 13,600 12,650 -950 -6.99% 263.84K 8:46:00  
  Ha Tay Trading 10,350 10,450 9,680 -50 -0.48% 986.21K 8:46:00  
  Viet Thang 27,550 27,550 25,900 +100 +0.36% 11.11K 8:47:00  
  Viet Dragon 11,700 12,400 11,700 -300 -2.50% 15.16K 8:47:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email