x
0

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Gialai Ctc 4,100 4,500 3,800 0 0.00% 7.60K 26/05  
  HEWMAC 22,200 22,200 22,000 -2100 -8.64% 0.80K 26/05  
  Doan Xa Port JSC 14,200 14,200 13,900 +200 +1.43% 11.30K 26/05  
  M & C 13,100 13,100 12,500 0 0.00% 0.25K 26/05  
  Sai Gon Petroleum Construct 400 400 300 0 0.00% 34.10K 26/05  
  Sai Son Cement JSC 1,700 1,800 1,700 -100 -5.56% 13.20K 26/05  
  Songda 7 JSC 3,700 3,700 3,500 -100 -2.63% 23.20K 26/05  
  VCSC 4,200 4,300 4,200 -100 -2.33% 54.80K 26/05  
  VINAFREIGHT 39,600 39,600 39,600 -900 -2.22% 0.20K 26/05  
  Anvifish JSC 300 300 200 0 0.00% 122.31K 26/05  
  Lang Son Tourism and Import Export 2,300 2,300 2,300 -100 -4.17% 1.50K 26/05  
  Ha Dong Environment Public Service 14,000 14,000 10,400 +1800 +14.75% 0.20K 26/05  
  Northern Shipping JSC 300 300 300 -100 -25.00% 23.70K 26/05  
  Songda 9 Construction and Investmen 4,700 4,700 4,700 -400 -7.84% 14.80K 26/05  
  Song Da Thang Long JSC 1,000 1,200 1,000 -100 -9.09% 56.95K 26/05  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 600 800 600 -100 -14.29% 19.40K 26/05  
  TKV Investment, Trading Services 4,000 4,000 3,800 0 0.00% 2.10K 26/05  
  PetroVietnam Oil Phu Yen 11,100 11,100 11,100 0 0.00% 0 24/05  
  Hanoi Entertainment Services 6,000 6,000 6,000 0 0.00% 0 24/05  
  Railway Construction 12,100 12,100 12,100 -900 -6.92% 0.50K 26/05  
  Vinacomin Motor 9,300 9,300 9,300 -1500 -13.89% 12.20K 26/05  
  Phunhuan Service 21,000 21,000 21,000 0 0.00% 17.00K 26/05  
  Vinacomin Quacontrol 12,000 12,000 9,300 +1100 +10.09% 0.40K 26/05  
  Cho Lon Investment 11,000 11,000 10,000 -100 -0.90% 6.30K 26/05  
  EVN Intl 7,700 7,700 7,700 0 0.00% 0 24/05  
  Hatinh Pharmaceutical 13,100 15,700 13,100 -2300 -14.94% 0.30K 26/05  
  Vinacomin Industry Investment 6,800 6,800 6,800 -1200 -15.00% 0.50K 26/05  
  Viet Nam Technology 7,000 7,000 7,000 0 0.00% 0 26/05  
  Thanh Hoa Petroleum 2,500 2,500 2,500 -400 -13.79% 6.90K 26/05  
  Hai An Transport and Stevedoring 23,500 24,250 23,000 -750 -3.09% 29.60K 26/05  
  Lix Detergent JSC 45,800 45,800 44,800 300 0.66% 55.57K 26/05  
  Vinalink International Freight Forw 22,150 22,150 21,500 +50 +0.23% 1.51K 26/05