Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu New Zealand

Lần cuối
Cao
Thấp
0.120.130.120.00-2.36%284.66K
0.760.780.76-0.01-1.30%115.98K
1.181.181.17+0.01+0.85%75.45K
0.150.150.150.000.00%38.36K
0.140.140.140.000.00%36.32K
0.040.040.040.000.00%33.42K
0.020.020.020.000.00%19.34K
0.540.550.54-0.01-1.82%9.82K
0.000.000.000.000.00%7.8K
6.856.876.85-0.01-0.15%5.08K
2.502.512.500.000.00%5.06K
0.530.530.530.000.00%2.62K
4.204.204.200.000.00%0
0.010.010.010.000.00%0