🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Úc

Lần cuối
Cao
Thấp
Tăng lên
0.0050.0080.005-28.57%28.62M
xx.xx
0.0020.0020.001+50.00%16.05M
xx.xx
0.010.010.01-11.11%10.13M
xx.xx
0.0040.0040.003-12.50%8.84M
xx.xx
0.0030.0030.002+25.00%5.66M
xx.xx
0.0020.0020.0010.00%4.23M
xx.xx
0.030.040.03-6.06%3.75M
xx.xx
0.0050.0050.004+25.00%3.63M
xx.xx
0.0040.0040.004-20.00%3.52M
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%3M
xx.xx
0.0100.0100.010-9.09%2.95M
xx.xx
0.0030.0040.0030.00%2.6M
xx.xx
0.0040.0080.004-60.00%2.55M
xx.xx
0.010.010.010.00%2.43M
xx.xx
0.0040.0040.0030.00%1.92M
xx.xx
0.0180.0180.0180.00%1.67M
xx.xx
0.0020.0030.002-33.33%1.6M
xx.xx
0.0020.0020.002-20.00%1.51M
xx.xx
0.020.020.01+7.14%1.3M
xx.xx
0.0030.0030.0030.00%1.3M
xx.xx
1.4521.4801.450-1.86%1.28M
xx.xx
0.0110.0110.011-8.33%1.24M
xx.xx
0.0040.0040.0040.00%1.12M
xx.xx
0.010.010.010.00%1.11M
xx.xx
0.0060.0060.0050.00%1.08M
xx.xx
0.040.050.04-2.27%1.07M
xx.xx
0.0200.0200.018+5.26%1.04M
xx.xx
0.0800.0900.080-9.09%955.18K
xx.xx
1.3201.3251.3100.00%938.7K
xx.xx
0.010.010.010.00%926.92K
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%914.1K
xx.xx
0.0460.0470.046-2.13%882.44K
xx.xx
1.902.031.85-11.21%853.57K
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%775K
xx.xx
0.0030.0030.002+25.00%774K
xx.xx
0.0030.0030.003-14.29%750K
xx.xx
0.0440.0520.044-21.43%702.62K
xx.xx
0.010.010.010.00%697.8K
xx.xx
0.030.030.030.00%672.79K
xx.xx
0.010.010.010.00%599.58K
xx.xx
0.4600.4750.455-4.17%570.99K
xx.xx
0.0030.0040.003-25.00%558.47K
xx.xx
0.0110.0110.010-8.33%500K
xx.xx
13.7714.0913.76-2.10%486.56K
xx.xx
0.0680.0680.065+3.03%470.37K
xx.xx
0.0150.0170.015-11.76%463.73K
xx.xx
0.020.020.02-2.27%453.33K
xx.xx
0.0190.0190.019-5.00%426.23K
xx.xx
0.0080.0090.008-20.00%424.55K
xx.xx
0.010.010.01-11.11%383.4K
xx.xx
0.0260.0290.026-10.34%377.03K
xx.xx
0.050.050.05-3.64%339.73K
xx.xx
0.0780.0790.078-2.50%333.37K
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%330K
xx.xx
0.100.100.10-4.00%327.13K
xx.xx
0.0120.0130.012-7.69%320.4K
xx.xx
0.0030.0030.0030.00%300K
xx.xx
0.0480.0480.046+2.13%292.7K
xx.xx
0.080.090.08-6.90%292.5K
xx.xx
0.070.070.070.00%265.32K
xx.xx
0.0260.0260.026-3.70%256.32K
xx.xx
0.0400.0490.040-23.08%207.47K
xx.xx
0.0070.0070.006+16.67%202.68K
xx.xx
0.020.020.020.00%197.74K
xx.xx
0.080.080.07+2.67%185.08K
xx.xx
0.0190.0190.018+5.56%184.12K
xx.xx
0.040.040.040.00%176.84K
xx.xx
0.050.050.05+6.25%170.15K
xx.xx
0.020.020.02-12.50%166.02K
xx.xx
0.0640.0660.064-1.54%159.32K
xx.xx
0.2500.2500.2400.00%156.3K
xx.xx
0.3950.4000.3950.00%149.39K
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%143.64K
xx.xx
0.020.020.02-4.35%142.15K
xx.xx
0.1850.1900.180-2.63%129.31K
xx.xx
0.850.870.85-1.73%126.63K
xx.xx
0.0040.0050.0040.00%116.25K
xx.xx
0.060.070.060.00%111.08K
xx.xx
1.311.331.29-1.14%110.94K
xx.xx
0.0160.0160.016-11.11%110.5K
xx.xx
0.010.010.010.00%105K
xx.xx
0.0110.0110.0110.00%100K
xx.xx
0.00300.00300.00300.00%100K
xx.xx
0.040.040.04+2.33%99.89K
xx.xx
0.0100.0100.0100.00%87.47K
xx.xx
0.0080.0080.0080.00%86.54K
xx.xx
1.431.491.43-3.05%77.58K
xx.xx
1.1001.1051.100-0.45%69.65K
xx.xx
0.0130.0130.0130.00%68.25K
xx.xx
0.370.380.35+1.39%67.69K
xx.xx
0.010.010.010.00%63K
xx.xx
0.080.080.07-1.32%62.5K
xx.xx
0.0400.0420.0400.00%54.14K
xx.xx
0.0080.0080.0080.00%50K
xx.xx
0.0210.0230.021-8.70%50K
xx.xx
0.170.170.17-5.56%47.27K
xx.xx
0.4400.4550.440-2.22%46.32K
xx.xx
0.180.180.18-5.26%45.92K
xx.xx
1.952.001.95-2.99%43.56K
xx.xx
0.7200.7200.7050.00%40.11K
xx.xx
0.5200.5250.520-0.95%36.02K
xx.xx
0.030.030.02+30.00%34.14K
xx.xx
0.0020.0020.002-33.33%32K
xx.xx
0.4000.4000.390+1.27%30.56K
xx.xx
0.070.070.07+1.41%26.9K
xx.xx
0.2150.2150.210+2.38%25.81K
xx.xx
0.0040.0040.0040.00%25K
xx.xx
0.060.070.06-14.29%25K
xx.xx
1.3651.3701.350-0.36%24.08K
xx.xx
0.010.010.01-8.33%23.48K
xx.xx
0.0240.0240.024-4.00%21.2K
xx.xx
0.0070.0070.0070.00%20.53K
xx.xx
0.0020.0020.002-33.33%15.13K
xx.xx
1.3651.3851.365-0.36%13.37K
xx.xx
0.0270.0270.026+1.92%13.2K
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%12.67K
xx.xx
0.050.050.050.00%11.4K
xx.xx
0.0030.0030.003-14.29%10.8K
xx.xx
0.030.030.03+7.41%10K
xx.xx
0.060.060.06+5.36%10K
xx.xx
0.260.260.260.00%10K
xx.xx
0.100.100.100.00%7.54K
xx.xx
0.0050.0050.005-16.67%3.72K
xx.xx
0.1250.1250.1250.00%2.06K
xx.xx
90.0090.0089.01-2.70%675
xx.xx
0.090.090.090.00%324
xx.xx
0.9000.9050.9000.00%138
xx.xx
0.020.020.020.00%28
xx.xx
0.1500.1500.1400.00%0
xx.xx
0.0030.0030.0020.00%0
xx.xx
0.0020.0020.0020.00%0
xx.xx
0.0050.0050.0040.00%0
xx.xx
0.1500.1500.1500.00%0
xx.xx
0.0060.0060.0050.00%0
xx.xx
0.0160.0160.0160.00%0
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%0
xx.xx
0.0400.0400.0300.00%0
xx.xx
0.0020.0020.0010.00%0
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%0
xx.xx
0.0010.0010.0010.00%0
xx.xx
0.0180.0180.0180.00%0
xx.xx
0.0020.0030.0020.00%0
xx.xx
0.0020.0020.0020.00%0
xx.xx
0.0160.0160.0160.00%0
xx.xx
0.0050.0050.0050.00%0
xx.xx
0.0290.0290.0250.00%0
xx.xx
0.0050.0050.0050.00%0
xx.xx
0.0130.0130.0120.00%0
xx.xx
0.0030.0030.0020.00%0
xx.xx
0.0020.0020.0020.00%0
xx.xx
0.0020.0020.0020.00%