Lợi Suất Trái Phiếu Úc 10 Năm

Sydney
Tiền tệ tính theo AUD
Miễn trừ Trách nhiệm
4.431
-0.034(-0.76%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
4.3884.478
Biên độ 52 tuần
3.1554.999
Giá đ.cửa hôm trước
4.465
Biên độ ngày
4.388-4.478
Biên độ 52 tuần
3.155-4.999
Giá cả
88.324
Phạm Vi Giá Cả
88.228-88.897
Lãi phiếu
3.00
Ngày Đáo Hạn
21/11/2033
Thay đổi 1 năm
33.42%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Trái phiếu
Nhóm:Chính phủ
Thị trường:Úc
Mã ISIN:AU3TB0000051

Mọi Người Cũng Xem

0.691
JP10YT=XX
+0.14%
4.2230
GB10YT=RR
+1.98%
2.911
FR10YT=RR
-0.60%
4.103
IT10YT=RR
-0.05%
4.139
AU2YT=RR
0.00%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về AU10YT=RR?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc