x
0

Thị trường Trước Giờ mở cửa - Hoa Kỳ

Đã Đóng Trước Giờ Mở Cửa Thị Trường

Cổ Phiếu Hoa Kỳ

Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất Trước Giờ Mở Cửa

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Tên Ký hiệu Lần cuối T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
Atossa Genetics ATOS 0.7700 -0.3200 -29.36% 41.28K 11:51:58
TechnipFMC PLC FTI 31.94 -0.03 -0.09% 37.96K 11:22:35
Royal Dutch Shell A. RDSa 52.54 -0.31 -0.59% 36.73K 11:54:47
Rio Tinto DRC RIO 40.36 -0.50 -1.22% 35.00K 11:46:34
BHP Billiton PLC BBL 31.10 -0.10 -0.32% 32.80K 11:59:01
Fiat Chrysler Auto FCAU 11.03 -0.10 -0.90% 30.97K 11:55:47
Athene Holding Ltd ATH 49.21 -0.61 -1.22% 29.65K 11:58:13
HSBC Holdings PLC HSBC 40.68 -0.37 -0.90% 29.60K 11:37:21
Athersys Inc ATHX 1.460 +0.280 +23.73% 24.44K 11:59:20
Royal Dutch Shell B. RDSb 55.56 -0.46 -0.82% 20.60K 11:54:41

Mã Giảm Mạnh Trước Giờ Mở cửa

Tên Lần cuối % T.đổi K.Lượng
Athersys Inc 1.460 +23.73% 24.44K
Vertex Pharmaceutic. 106.00 +18.21% 5.40K
RH 44.00 +15.79% 2.20K
Sonoma Pharma 7.850 +10.88% 0.16K
DryShips Inc 1.65 +10.00% 11.23K

Mã Tăng Mạnh Trước Giờ Mở cửa

Tên Lần cuối % T.đổi K.Lượng
Atossa Genetics 0.7700 -29.36% 41.28K
Net 1 UEPS 11.93 -3.56% 0.50K
Skechers USA Inc 29.00 -3.20% 2.65K
Prudential PLC 41.89 -2.67% 2.39K
Randgold Resources 87.46 -1.81% 20.00K
Thời gian: 29/03/2017 12:00 (GMT +1:00)

Lịch Kinh Tế

Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
29/3/2017
12:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     235.3
12:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     1,366.1
12:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     406.8
12:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     4.46%
12:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA (Tuần trên tuần)     -2.7%
14:20   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu        
15:00   USD Chỉ Số Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 2)     106.4
 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.