Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Trước Giờ mở cửa - Hoa Kỳ

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất Trước Giờ Mở Cửa

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Ký hiệu Lần cuối T.đổi % T.đổi KL Thời gian
Akebia Ther AKBA 0.493 +0.140 +39.59% 19.27M 20:28:14
Allena Pharma ALNA 0.2548 +0.0638 +33.40% 14.47M 20:28:38
Quoin Pharmaceutica. QNRX 0.82 +0.37 +82.66% 13.18M 20:28:01
Agile Thrpe AGRX 0.7100 -0.4550 -39.06% 10.67M 20:28:50
Exela Tech XELA 0.1159 +0.0015 +1.31% 6.70M 20:27:49
Endo Int ENDP 0.398 -0.067 -14.47% 6.12M 20:28:49
Mullen Automotive MULN 0.97 -0.05 -5.24% 5.39M 20:27:59
Borqs Tech BRQS 2.0000 +0.3300 +19.76% 4.79M 20:28:43
Evofem Biosciences EVFM 1.0600 -0.0700 -6.19% 4.47M 20:28:51
Akerna Corp KERN 0.143 +0.005 +3.40% 2.66M 20:15:02

Mã Giảm Mạnh Trước Giờ Mở cửa

Tên Lần cuối % T.đổi KL
Quoin Pharmaceutica. 0.82 +82.66% 13.18M
Akebia Ther 0.493 +39.59% 19.27M
VerifyMe Inc 2.700 +37.76% 2.77M
Allena Pharma 0.2548 +33.40% 14.47M
INVO Bioscience 0.815 +27.35% 0.00K

Mã Tăng Mạnh Trước Giờ Mở cửa

Tên Lần cuối % T.đổi KL
CTO Realty Growth 20.53 -66.41% 0.60K
Agile Thrpe 0.7100 -39.06% 10.67M
MMTEC Inc 0.2000 -32.16% 282.11K
Ensysce Biosciences. 0.68 -21.90% 796.71K
Encompass Health 45.34 -19.11% 3.24K

Tin Thị trường Chứng khoán

Phân tích & Ý kiến Thị trường Chứng khoán

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email