CTCP Kim khí Thăng Long (KTL)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
23,400
-100
(-0.43%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
23,400
23,500
Biên độ 52 tuần
18,000
65,500
Khối lượng
1,000
Giá đ.cửa hôm trước
30,000
Giá mở cửa
23,500
Biên độ ngày
23,400-23,500
Biên độ 52 tuần
18,000-65,500
Khối lượng
1,000
KLTB (3 thg)
1,901
Thay đổi 1 năm
6.36%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
19,200,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Kim khí Thăng Long

Hồ sơ Công ty CTCP Kim khí Thăng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG là công ty có trụ sở tại Việt Nam, chủ yếu hoạt động sản xuất chi tiết và động cơ máy.