Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Việt Nam
Lần cuối
Cao
Thấp
9,900.0010,0009,900.00-1,100-10.00%1.5KHà Nội
56,00068,40056,000-6,200.0-9.97%300Hà Nội
20,80025,40020,800-2,300.0-9.96%300Hà Nội
17,20017,20017,200-1,900.0-9.95%62.8KHà Nội
18,10018,10018,100-2,000.00-9.95%2.7KHà Nội
13,80013,80012,500-1,500.0-9.80%500Hà Nội
13,20013,80013,200-1,400.0-9.59%2.8KHà Nội
13,30013,30013,300-1,400.00-9.52%2.4KHà Nội
32,30032,30032,300-3,400.0-9.52%200Hà Nội
5,700.005,900.005,700.00-600.0-9.52%288KHà Nội
2,900.002,900.002,900.00-300.0-9.38%55.94KHà Nội
40,00040,00040,000-3,900.0-8.88%2.2KHà Nội
6,300.007,100.006,300.00-600.0-8.70%612.35KHà Nội
3,300.003,500.003,300.00-300.0-8.33%54.77KHà Nội
7,900.007,900.007,900.00-700.00-8.14%1.1KHà Nội
6,800.006,800.006,800.00-600.0-8.11%700Hà Nội
6,800.006,800.006,700.00-600.0-8.11%1.62KHà Nội
16,10016,10016,100-1,400.0-8.00%200Hà Nội
8,100.008,700.008,100.00-700.0-7.95%15.64KHà Nội
10,60010,60010,600-900.0-7.83%500Hà Nội
16,50019,00016,300-1,300.0-7.30%600Hà Nội
18,10018,10018,100-1,400.0-7.18%100Hà Nội
10,50011,00010,400-800.0-7.08%2.2KHà Nội
8,780.008,780.008,780.00-660.0-6.99%47.4KHo Chi Minh
45,50045,50045,500-3,400.0-6.95%500Ho Chi Minh
34,30036,80036,800-2,500.0-6.79%300Ho Chi Minh
5,500.005,700.005,400.00-400.0-6.78%69KHà Nội
6,900.006,900.006,900.00-500.0-6.76%200Ho Chi Minh
16,70017,85016,650-1,200.0-6.70%10.5KHo Chi Minh
9,260.009,260.009,260.00-640.0-6.46%100Ho Chi Minh
24,60024,60024,600-1,600.0-6.11%314Hà Nội
9,070.009,990.009,050.00-580.0-5.96%74.06MHo Chi Minh
9,410.0010,6509,410.00-590-5.90%200Ho Chi Minh
3,200.003,200.003,200.00-200.0-5.88%6.5KHà Nội
4,300.004,440.003,960.00-250.0-5.88%19.5KHo Chi Minh
12,90013,50012,900-800.0-5.84%19.8KHo Chi Minh
6,500.006,500.006,500.00-400.0-5.80%1KHà Nội
4,900.004,900.004,900.00-300.0-5.77%920Hà Nội
3,400.003,600.003,300.00-200.00-5.56%51.9KHà Nội
1,700.001,700.001,700.00-100.0-5.56%49.9KHà Nội
18,80019,90018,800-1,100.0-5.53%6.6KHo Chi Minh
1,800.001,900.001,800.00-100.0-5.26%112.04KHà Nội
11,05011,05011,050-600.0-5.15%100Ho Chi Minh
18,50018,50017,600-1,000.0-5.13%3.5KHà Nội
16,70016,70016,700-900.0-5.11%200Hà Nội
20,60020,60020,600-1,100.0-5.07%400Hà Nội
4,000.004,000.003,900.00-200.0-4.76%8.1KHà Nội
24,10024,10024,100-1,200.0-4.74%200Hà Nội
34,30035,85034,300-1,600.0-4.46%26.5KHo Chi Minh
23,00023,40023,000-1,000.0-4.17%3.5KHo Chi Minh