Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Hung Long Mineral 200 400 200 -200 -50.00% 30.40K 20/07  
  Tranimexco Transportation Import 3,500 3,500 3,500 -1900 -35.19% 1.00K 20/07  
  Vietnam Construction JSC No 11 300 300 300 -100 -25.00% 6.50K 20/07  
  Thuan Thao Corp 300 400 300 -100 -25.00% 22.40K 20/07  
  Vinaconex No15 300 300 300 -100 -25.00% 8.40K 20/07  
  Quang Ninh Mineral Water 18,100 18,100 18,100 -5500 -23.31% 0.10K 20/07  
  Anvifish JSC 400 600 400 -100 -20.00% 1.13M 20/07  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 10,100 12,100 9,900 -1900 -15.83% 6.19K 20/07  
  General Materials Biochemistry Fert 1,700 1,800 1,700 -300 -15.00% 4.30K 20/07  
  Vietnam Water Sanitation 19,500 19,500 19,500 -3400 -14.85% 0.10K 20/07  
  Traphaco High Tech JSC 23,000 23,000 23,000 -4000 -14.81% 0.10K 20/07  
  Electromechanics Materials 9,800 9,800 9,800 -1700 -14.78% 0 20/07  
  Power Engineering 1 13,300 17,800 13,300 -2300 -14.74% 1.21K 20/07  
  Hue Textile Garment JSC 24,900 24,900 24,900 -4300 -14.73% 0.13K 20/07  
  Song Da 7 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 0.95K 20/07  
  Nghe An Water 12,200 12,200 12,200 -2100 -14.69% 1.10K 20/07  
  Nha Trang Urban 7,000 7,000 7,000 -1200 -14.63% 0.10K 20/07  
  Becamex Pharmaceutical JSC 10,000 10,000 10,000 -1700 -14.53% 0.30K 20/07  
  Underground Works Construction JSC 600 600 600 -100 -14.29% 6.00K 20/07  
  Cadovimex Seafood Import Export 600 600 600 -100 -14.29% 0.10K 20/07  
  No 4 Printing JSC 50,800 50,800 50,800 -8400 -14.19% 0.10K 20/07  
  An Giang Fruit-Vegetables 6,700 6,700 6,700 -1100 -14.10% 15.00K 20/07  
  Chemical Industry Eng 5,500 5,500 5,500 -900 -14.06% 0.10K 20/07  
  Vinaconexs Construction 5,600 5,600 5,600 -900 -13.85% 0.10K 20/07  
  Dong Nai Brick and Tile 21,600 21,600 21,600 -3400 -13.60% 0.50K 20/07  
  Beton 6 4,000 5,200 4,000 -600 -13.04% 2.00K 20/07  
  Labour and Expert 8,800 8,800 8,800 -1300 -12.87% 0.10K 20/07  
  SaiGon Shoes JSC 3,400 3,400 3,400 -500 -12.82% 0 20/07  
  Lilama 69-3 6,600 6,600 6,600 -900 -12.00% 0.50K 20/07  
  Quang Ninh Pine 22,000 22,000 22,000 -3000 -12.00% 8.10K 20/07  
  Transport Chartering 6,000 6,000 6,000 -800 -11.76% 1.10K 20/07  
  Multi Modal Transport Holding Co 9,100 9,100 9,100 -1200 -11.65% 0.10K 20/07  
  Nghiabinh Rail Way 8,000 8,000 8,000 -1000 -11.11% 0 20/07  
  ThanhLe General 13,000 13,000 12,200 -1500 -10.34% 0.50K 20/07  
  Viet Nhat Seafood 900 900 900 -100 -10.00% 0.60K 20/07  
  Bepharco 11,900 11,900 11,900 -1300 -9.85% 0 20/07  
  CGT 7,500 7,500 7,500 -800 -9.64% 0 20/07  
  THB 17,000 17,000 17,000 -1800 -9.57% 0.50K 20/07  
  Port of Hai Phong JSC 10,500 10,500 10,500 -1100 -9.48% 0 20/07  
  Minh Huu Lien 4,800 4,800 4,800 -500 -9.43% 1.00K 20/07  
  Western Sai Gon Beer JSC 45,200 47,000 45,200 -4600 -9.24% 4.70K 20/07  
  DongDo Marine 1,000 1,000 1,000 -100 -9.09% 0 20/07  
  Cavico Mineral 1,000 1,100 1,000 -100 -9.09% 8.60K 20/07  
  Vissan 39,000 39,000 39,000 -3900 -9.09% 0.10K 20/07  
  VINACONEX NO 5 1,000 1,000 1,000 -100 -9.09% 0.10K 20/07  
  Ba Ria Urban 12,000 12,000 12,000 -1200 -9.09% 0.30K 20/07  
  Bac Lieu Fis 3,100 3,300 3,100 -300 -8.82% 0.50K 20/07  
  Central PetroVietnam Fertilizer and 6,600 6,600 6,600 -600 -8.33% 0.10K 20/07  
  JSC 482 1,200 1,200 1,200 -100 -7.69% 4.40K 20/07  
  Riverway Management 3 4,800 5,200 4,800 -400 -7.69% 51.40K 20/07  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email