x
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Huu Lien Asia Corp 300 400 300 -100 -25.00% 43.16K 28/04  
  Song Da 8 900 900 900 -200 -18.18% 2.10K 28/04  
  Vinaconex No15 500 500 500 -100 -16.67% 10.00K 28/04  
  Saidong Urban Development Invest 55,600 63,900 55,600 -10200 -15.50% 138.02K 28/04  
  Hanoi Fuel 18,300 18,300 18,300 -3200 -14.88% 0.30K 28/04  
  Hestia 25,400 25,400 25,400 -4400 -14.77% 0.10K 28/04  
  Nghe An Bus Station JSC 53,700 53,700 53,700 -9300 -14.76% 0.10K 28/04  
  Tranimexco Transportation Import 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 4.50K 28/04  
  Sai Gon Transport 27,300 27,300 27,300 -4700 -14.69% 0.10K 28/04  
  Vinacomin Quacontrol 13,200 13,200 13,200 -2200 -14.29% 0.18K 28/04  
  Transport Engineering Construction 600 700 600 -100 -14.29% 440.73K 28/04  
  Vinh Long Cereal and Food Corp 600 600 600 -100 -14.29% 4.60K 28/04  
  PTM Automobile 10,600 10,600 10,600 -1700 -13.82% 0.70K 28/04  
  Design and Construction No 1 6,000 6,000 6,000 -900 -13.04% 0.10K 28/04  
  VMG Media 26,100 26,100 25,500 -3900 -13.00% 7.50K 28/04  
  Bien Hoa Steel JSC 10,300 10,700 10,100 -1500 -12.71% 11.40K 28/04  
  Hanoi Electromechanical 12,600 12,600 12,600 -1800 -12.50% 0.10K 28/04  
  Hai Phong Thermal Power 9,000 10,000 9,000 -1000 -10.00% 1.60K 28/04  
  PetroVietnam Oil Phu Yen 16,200 16,500 16,200 -1800 -10.00% 6.60K 28/04  
  Textbook Printing In Ho Chi Minh 14,500 14,500 14,500 -1600 -9.94% 0.10K 28/04  
  VHLC 10,900 10,900 10,900 -1200 -9.92% 0.10K 28/04  
  Engineering Construction JSC No492 10,000 10,000 10,000 -1100 -9.91% 0.50K 28/04  
  VNECO1 7,300 8,000 7,300 -800 -9.88% 0.24K 28/04  
  HCPC 23,200 23,200 23,200 -2500 -9.73% 0.50K 28/04  
  Songda 9 Construction and Investmen 7,500 7,500 7,500 -800 -9.64% 0.10K 28/04  
  1369 Construction 12,500 12,500 12,500 -1300 -9.42% 321.50K 28/04  
  SouthEast Petrovietnam Fertil Chem 10,600 10,600 10,600 -1100 -9.40% 0.10K 28/04  
  Pacific Petroleum Transport 6,900 8,800 6,900 -700 -9.21% 5.70K 28/04  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 1,000 1,000 1,000 -100 -9.09% 11.10K 28/04  
  Low Current - Telecom JSC 3,000 3,100 3,000 -300 -9.09% 8.10K 28/04  
  Bach Dang TMC 3,000 3,000 3,000 -300 -9.09% 0.10K 28/04  
  Sagiang Import&Export Corporation 47,300 57,200 47,300 -4700 -9.04% 0.70K 28/04  
  Gialai Ctc 4,100 4,100 4,100 -400 -8.89% 1.30K 28/04  
  One World Services 15,000 15,000 15,000 -1400 -8.54% 0.10K 28/04  
  Cholon Real Estate JSC 19,400 21,100 19,200 -1800 -8.49% 3.71K 28/04  
  HDO 1,100 1,200 1,100 -100 -8.33% 486.30K 28/04  
  LICOGI 13 5,700 6,000 5,700 -500 -8.06% 43.00K 28/04  
  PETROLEUM REAL 2,300 2,400 2,300 -200 -8.00% 35.80K 28/04  
  APP 7,000 7,000 7,000 -600 -7.89% 0.10K 28/04  
  SOTRACO 5,000 5,200 4,900 -400 -7.41% 279.90K 28/04  
  JSC 482 2,500 2,600 2,500 -200 -7.41% 11.90K 28/04  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 21,300 23,500 21,200 -1700 -7.39% 0.40K 28/04  
  Vien Lien Joint - Stock Co. 3,800 4,100 3,800 -300 -7.32% 17.73K 28/04  
  VAN CARGOES 32,500 38,000 31,500 -2500 -7.14% 2.30K 28/04  
  Tourism Trade and Investment JSC 20,000 20,000 20,000 -1500 -6.98% 0.10K 28/04  
  VAM 4,000 4,300 4,000 -300 -6.98% 5.20K 28/04  
  Transport&Chartering Corporation 8,000 8,000 8,000 -600 -6.98% 0.50K 28/04  
  PECC4 15,000 15,000 15,000 -1100 -6.83% 0.30K 28/04  
  Vinalines Logistics Viet Nam 5,500 5,500 5,500 -400 -6.78% 5.00K 28/04  
  Song Da No 25 JSC 8,600 10,500 8,600 -600 -6.52% 5.50K 28/04