Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  ACC-244 6,000 6,000 6,000 -5800 -49.15% 0 25/06  
  Ha Noi Tourist 7,847 7,847 7,847 -7153 -47.69% 0 26/10  
  Binh Dinh Footwear 15,420 15,420 15,420 -12080 -43.93% 0 26/01  
  Friendship Trading-Industrial 2,500 2,500 2,500 -1500 -37.50% 0 20/09  
  Sai Gon Packaging 5,300 5,300 5,300 -2900 -35.37% 0 15/11  
  Dong Nai 7,000 7,000 6,000 -3000 -30.00% 0 06/11  
  Vinacomin Motor 8,000 8,000 8,000 -3300 -29.20% 0 10/08  
  Telvina Vietnam 4,500 4,500 4,500 -1400 -23.73% 0 15/11  
  Thua Thien Hue Construct 8,800 8,800 8,800 -2400 -21.43% 0 02/11  
  Phuong Dong Viet Transport 4,300 4,400 4,300 -1100 -20.37% 0 08/11  
  Dongthap Trading 400 400 400 -100 -20.00% 0 02/11  
  Sai Gon Port Stevedoring 10,500 12,900 10,500 -2400 -18.60% 0 15/11  
  Construction and Industry 8,000 8,000 8,000 -1800 -18.37% 0 05/06  
  North Books Educational 6,200 6,200 6,200 -1300 -17.33% 0 15/11  
  CTA 500 500 500 -100 -16.67% 0 15/06  
  Song Da No 9.06 500 600 500 -100 -16.67% 0 09/11  
  Hanoi Entertainment Services 8,000 8,000 8,000 -1500 -15.79% 0 19/10  
  Thuduc Centrifugal 12,500 12,500 12,300 -2300 -15.54% 0 15/11  
  Viet Nam Books 16,000 16,000 16,000 -2900 -15.34% 0 14/11  
  Railway Construction 17,300 17,300 17,300 -3100 -15.20% 0 15/11  
  Merufa 22,100 22,100 22,100 -3900 -15.00% 0 07/11  
  MDF VRG Quang Tri Wood 5,100 6,000 5,100 -900 -15.00% 0 04/10  
  Phu Hoa Tan Water Supply 11,900 11,900 11,900 -2100 -15.00% 0 14/11  
  Duc Giang 35,700 35,700 35,700 -6300 -15.00% 0 28/09  
  Vietnam Hydraulic 11,900 11,900 11,900 -2100 -15.00% 0 13/11  
  Hanoi Electromechanical 17,800 22,900 17,800 -3100 -14.83% 0 15/11  
  Hapro Vodka 2,300 2,300 2,300 -400 -14.81% 0 25/10  
  Vinacomin Quacontrol 9,800 9,800 9,800 -1700 -14.78% 0 29/10  
  26 JSC 17,900 17,900 17,900 -3100 -14.76% 0 15/11  
  Hanel Plastics 21,500 21,500 21,500 -3700 -14.68% 0 14/11  
  An Giang Power 14,600 14,600 14,600 -2500 -14.62% 0 15/11  
  Can Tho Mineral 25,200 25,200 25,200 -4300 -14.58% 0 14/11  
  Vinacomin Central Zone 9,300 9,300 9,300 -1583 -14.55% 0 01/03  
  Dongnai Pharma 12,400 12,400 12,400 -2100 -14.48% 0 15/11  
  Mitraco Livestock 11,300 11,300 11,300 -1900 -14.39% 0 24/10  
  Hung Dao Container 600 700 600 -100 -14.29% 0 15/11  
  Vinacomin Power 11,700 11,700 11,700 -1950 -14.29% 0 08/05  
  Vinh Long Public 2,400 2,400 2,400 -400 -14.29% 0 21/09  
  Xuan Hoa Vietnam 21,000 21,000 21,000 -3500 -14.29% 0 15/11  
  VINACONEX-PVC 600 700 600 -100 -14.29% 0 15/11  
  Saigon Transport Agency 8,500 8,500 8,500 -1400 -14.14% 0 06/09  
  Song Da 7,300 7,300 7,300 -1200 -14.12% 0 19/10  
  An Giang Fruit-Vegetables 8,000 8,000 8,000 -1300 -13.98% 0 14/11  
  Phu Khanh Railway 7,500 7,500 7,500 -1200 -13.79% 0 15/11  
  Sai Gon Transport 24,500 24,500 24,500 -3900 -13.73% 0 13/11  
  Bao Loc Supply Sewerage 5,700 5,700 5,700 -900 -13.64% 0 04/10  
  Baria Rubber 7,600 7,700 7,600 -1200 -13.64% 0 30/10  
  Da Nang Securities 12,100 12,500 12,100 -1900 -13.57% 0 13/11  
  X18 Cement 3,200 3,200 3,200 -500 -13.51% 0 03/08  
  Saigon-Baclieu Beer 18,000 18,000 18,000 -2800 -13.46% 0 15/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email