x
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Song Da No 25 JSC 7,800 10,100 7,800 -2800 -26.42% 11.00K 24/02  
  Huu Lien Asia Corp 400 400 300 -100 -20.00% 38.90K 24/02  
  Cadovimex Seafood Import Export 400 500 400 -100 -20.00% 15.30K 24/02  
  Hanoi Railway Transport 5,800 5,800 5,800 -1000 -14.71% 0.10K 24/02  
  Hanoi Water Supply 2 9,500 9,500 9,500 -1600 -14.41% 0.10K 24/02  
  Pacific Petroleum Transport 6,700 6,700 6,700 -1100 -14.10% 3.00K 24/02  
  Viet Nam Rubber 5,000 5,000 5,000 -800 -13.79% 0.50K 24/02  
  Thongnhat Flat 3,800 3,800 3,800 -600 -13.64% 0.40K 24/02  
  Xuan Hoa Vietnam 13,500 16,000 13,100 -2100 -13.46% 5.90K 24/02  
  Dak Doa Hydropower JSC 13,500 13,500 13,500 -2000 -12.90% 6.00K 24/02  
  Power Engineering 6,400 6,400 6,400 -900 -12.33% 5.57K 24/02  
  Tri Viet Securities JSC 12,300 14,200 11,900 -1700 -12.14% 186.00K 24/02  
  PECC3 24,300 24,300 24,300 -2700 -10.00% 0.10K 24/02  
  Viet Nam Power Investment 900 1,000 900 -100 -10.00% 14.60K 24/02  
  HCPC 34,100 34,100 34,100 -3700 -9.79% 0.10K 24/02  
  Engineering Construction JSC No492 18,500 18,500 18,500 -2000 -9.76% 0.30K 24/02  
  Vinacomin Machinery JSC 7,700 7,700 7,700 -800 -9.41% 0.90K 24/02  
  Bach Dang TMC 5,800 5,800 5,800 -600 -9.38% 1.50K 24/02  
  GENERALEXIM. 8,800 8,800 8,800 -900 -9.28% 0.20K 24/02  
  Bao Thu Industrial Develop Invest 3,000 3,000 3,000 -300 -9.09% 204.72K 24/02  
  Airimex JSC 34,000 34,000 34,000 -3300 -8.85% 0.10K 24/02  
  La Hien Cement 12,400 13,700 12,400 -1200 -8.82% 1.50K 24/02  
  Hanoi Electromechanical 14,600 14,600 14,600 -1400 -8.75% 0.10K 24/02  
  PP PHARCO 11,600 11,600 11,600 -1100 -8.66% 0.10K 24/02  
  TEXTACO 25,500 25,500 25,500 -2400 -8.60% 0.63K 24/02  
  Vietnam Construction JSC No 11 1,100 1,100 1,100 -100 -8.33% 0.10K 24/02  
  CGT 8,800 8,800 8,700 -800 -8.33% 55.10K 24/02  
  Sara Group 1,100 1,100 1,100 -100 -8.33% 1.00K 24/02  
  Vietnam Airlines 33,000 36,800 31,300 -2900 -8.08% 6.42M 24/02  
  TKV Investment, Trading Services 4,600 5,000 4,600 -400 -8.00% 32.30K 24/02  
  PTC 3,500 4,000 3,500 -300 -7.89% 3.10K 24/02  
  Petroleum Dong Do 1,200 1,300 1,200 -100 -7.69% 96.40K 24/02  
  Saigon Real Estate JSC 60,500 62,000 60,400 -5000 -7.63% 2.00K 24/02  
  Electrical Mechanical Equipment 18,500 18,500 18,500 -1500 -7.50% 0.10K 24/02  
  Transportation&Trading Services JSC 8,800 8,800 8,800 -700 -7.37% 0.10K 24/02  
  INCOMEX 6,400 6,400 6,400 -500 -7.25% 0.11K 24/02  
  Thang Long Metal Wares 16,700 18,300 16,700 -1300 -7.22% 2.50K 24/02  
  Tan Bien Rubber 13,000 13,000 13,000 -1000 -7.14% 0.50K 24/02  
  Sai Gon Ground 158,000 161,000 158,000 -12000 -7.06% 1.80K 24/02  
  Phuong Nam Cultural Joint Stock 13,350 13,350 13,350 -1000 -6.97% 0.02K 24/02  
  Ha Long Investment 10,700 10,800 10,700 -800 -6.96% 2.78M 24/02  
  Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 35,450 37,800 35,450 -2650 -6.96% 4.14M 24/02  
  Consultancy Design and Urban Devel 5,220 6,000 5,220 -390 -6.95% 1.64M 24/02  
  Saigon Telecommunication & Tech 5,640 5,640 5,640 -420 -6.93% 3.73K 24/02  
  HUD1 Investment and Construction 5,540 5,550 5,540 -410 -6.89% 6.61K 24/02  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 7,580 8,240 7,580 -560 -6.88% 14.28M 24/02  
  COMA 18 JSC 2,590 2,600 2,590 -190 -6.83% 7.14K 24/02  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 10,300 11,050 10,300 -750 -6.79% 10.60M 24/02  
  An Truong An 3,160 3,390 3,160 -230 -6.78% 500.66K 24/02  
  Pomina Steel Corp 16,500 17,000 16,500 -1200 -6.78% 90.93K 24/02