x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Song Da No 9.06 500 600 500 -200 -28.57% 11.14K 14:34:00  
  Anvifish JSC 300 400 300 -100 -25.00% 296.70K 14:10:00  
  Thuan Thao Corp 300 500 300 -100 -25.00% 506.12K 13:39:00  
  Mientrung Petroleum Construction 300 400 300 -100 -25.00% 12.00K 13:33:00  
  Vinaconex No15 400 400 400 -100 -20.00% 7.00K 13:52:00  
  PetroVietnam Nghe An 500 500 500 -100 -16.67% 29.00K 10:41:00  
  CTA 500 500 500 -100 -16.67% 3.00K 14:45:00  
  Saigon Maritime 4,100 4,100 4,100 -800 -16.33% 0.11K 13:22:00  
  Song Da No 25 JSC 7,900 7,900 7,900 -1500 -15.96% 0.20K 14:35:00  
  Garment 10 32,000 36,800 32,000 -6000 -15.79% 0.40K 11:03:00  
  Thu Dau Mot Water 13,600 13,600 13,600 -2400 -15.00% 0 14:31:00  
  VCC Engineering 29,800 29,800 29,800 -5200 -14.86% 0 11:19:00  
  Construction and Materials 2,900 3,100 2,900 -500 -14.71% 12.10K 13:17:00  
  EVN Intl 7,000 7,000 7,000 -1200 -14.63% 0 9:58:00  
  Vietnam Water 4,700 4,700 4,700 -800 -14.55% 0.10K 14:21:00  
  Binh Duong PP Pack 13,300 13,300 13,300 -2200 -14.19% 0.10K 9:09:00  
  Thang Long Metal Wares 20,600 21,000 20,400 -3400 -14.17% 11.10K 13:36:00  
  Petrovietnam Premier 2,500 2,500 2,500 -400 -13.79% 0.33K 14:09:00  
  Telvina Vietnam 3,900 3,900 3,900 -600 -13.33% 0.10K 10:15:00  
  Viglacera Dong Trieu JSC 13,000 13,000 13,000 -2000 -13.33% 0.10K 13:00:00  
  Cadovimex Seafood Import Export 700 700 700 -100 -12.50% 1.34K 14:26:00  
  Hung Dao Container 700 800 700 -100 -12.50% 3.50K 13:48:00  
  Phu Phong 700 700 700 -100 -12.50% 3.10K 14:25:00  
  HBM.,JSC 700 700 700 -100 -12.50% 107.90K 14:29:00  
  Vietnam Sea Transport and Charterin 800 900 800 -100 -11.11% 70.95K 14:22:00  
  Song Da 19 800 900 800 -100 -11.11% 7.50K 13:07:00  
  Invest Trade 11,400 14,600 11,400 -1300 -10.24% 91.50K 14:41:00  
  Lilama 3 900 900 900 -100 -10.00% 12.70K 13:18:00  
  SEEC 2,700 2,700 2,700 -300 -10.00% 0.10K 9:10:00  
  Cho Lon Investment 10,800 11,000 10,600 -1200 -10.00% 1.10K 11:25:00  
  Airimex JSC 52,700 53,500 52,700 -5800 -9.91% 9.80K 14:45:00  
  KTS 21,100 21,100 21,100 -2300 -9.83% 0.10K 9:00:00  
  Seafood JSC No 1 21,100 21,100 21,100 -2300 -9.83% 0.10K 9:32:00  
  MIEN TRUNG PID 48,600 48,600 48,600 -5300 -9.83% 0.50K 14:09:00  
  Petrolimex Infor Tech 34,100 34,500 34,100 -3700 -9.79% 3.30K 14:18:00  
  CEMENT.T., JSC 7,600 7,600 7,600 -800 -9.52% 0.10K 9:02:00  
  PECC4 14,300 14,300 14,300 -1500 -9.49% 0 14:03:00  
  NBTPC 14,300 14,300 14,300 -1500 -9.49% 0.10K 9:00:00  
  Gypsum And Cement JSC 8,800 8,800 8,800 -900 -9.28% 0.10K 14:45:00  
  Bao Thu Industrial Develop Invest 1,000 1,200 1,000 -100 -9.09% 426.06K 14:45:00  
  Bac Lieu Fis 3,000 3,000 3,000 -300 -9.09% 6.70K 14:29:00  
  Vietnam Superintendence&Inspection 39,600 39,600 39,600 -3900 -8.97% 1.00K 13:00:00  
  Becamex Urban Development JSC 7,200 7,200 6,300 -700 -8.86% 1.40K 14:08:00  
  An Giang Centrifugal Concrete JSC 25,400 27,100 25,400 -2400 -8.63% 4.50K 14:13:00  
  LILAMA 45.4 JS 2,200 2,200 2,200 -200 -8.33% 1.60K 9:39:00  
  Solavina JSC 2,200 2,400 2,200 -200 -8.33% 11.60K 14:45:00  
  PIV.,JSC 4,500 4,500 4,500 -400 -8.16% 14.20K 14:45:00  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 10,300 10,300 10,300 -900 -8.04% 5.20K 10:17:00  
  VBC 25,000 25,000 24,800 -2100 -7.75% 0.80K 10:59:00  
  Thanh Hoa Petroleum 1,200 1,200 1,200 -100 -7.69% 7.10K 13:43:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email