x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Saigon Transport Agency 21,000 21,000 21,000 -14000 -40.00% 0.10K 15/12  
  Vinh Long Cereal and Food Corp 500 500 500 -200 -28.57% 1.90K 15/12  
  Huu Lien Asia Corp 300 400 300 -100 -25.00% 277.80K 15/12  
  Northern Shipping JSC 300 400 300 -100 -25.00% 48.50K 15/12  
  Tranimexco Transportation Import 3,700 3,700 3,600 -1000 -21.28% 3.61K 15/12  
  Vinaconex No15 400 400 400 -100 -20.00% 11.00K 15/12  
  Hanoi Soap JSC 5,900 6,500 5,900 -1300 -18.06% 19.90K 15/12  
  Bentre Transportation 500 500 500 -100 -16.67% 0.60K 15/12  
  Electrical Devices No1 13,600 13,600 13,600 -2400 -15.00% 0 15/12  
  Hanoi Foodstuff 25,100 25,100 25,100 -4400 -14.92% 0.10K 15/12  
  Ha Dong Environment Public Service 11,000 11,000 11,000 -1900 -14.73% 0 15/12  
  Viglacera Dong Trieu JSC 15,100 15,100 15,100 -2600 -14.69% 0.20K 15/12  
  Dak Doa Hydropower JSC 11,700 11,700 11,700 -2000 -14.60% 0.10K 15/12  
  Investment Construction 4 11,900 11,900 11,900 -2000 -14.39% 1.30K 15/12  
  Transimex 5,400 5,400 5,400 -900 -14.29% 0.10K 15/12  
  Viet Nhat Seafood 1,200 1,400 1,200 -200 -14.29% 62.61K 15/12  
  HUNG LONG MINE 600 600 600 -100 -14.29% 28.80K 15/12  
  Procimex Vietnam JSC 6,100 6,100 6,100 -1000 -14.08% 0.10K 15/12  
  Viet Nam Rubber 5,500 5,500 5,500 -900 -14.06% 0.20K 15/12  
  Cholimex Food 51,000 51,000 51,000 -8000 -13.56% 0.10K 15/12  
  Sai Gon Packaging 11,000 14,600 11,000 -1700 -13.39% 0.20K 15/12  
  Consultant and Inspection 11,000 11,000 11,000 -1700 -13.39% 0 15/12  
  PTM Automobile 7,200 7,200 7,200 -1100 -13.25% 0.20K 15/12  
  SongHong 3,300 3,300 3,300 -500 -13.16% 2.60K 15/12  
  Interfood Shareholding 10,000 10,000 10,000 -1500 -13.04% 3.40K 15/12  
  CanGio Pharmaceutical JSC 7,400 7,400 7,400 -1100 -12.94% 14.40K 15/12  
  Kiengiang Urban 33,000 35,000 31,200 -4800 -12.70% 1.70K 15/12  
  Central Pharmaceutical N3 13,900 13,900 13,900 -2000 -12.58% 0.10K 15/12  
  GiaiPhong Motor 700 700 700 -100 -12.50% 20.61K 15/12  
  Thuy Ta 31,000 31,000 31,000 -3700 -10.66% 0.10K 15/12  
  Viglacera Thanh Tri 13,700 13,700 13,100 -1600 -10.46% 0.99K 15/12  
  National Day Pharmaceutic HCM City 25,100 25,100 25,100 -2900 -10.36% 0.10K 15/12  
  MT Gas JSC 3,500 3,500 3,500 -400 -10.26% 1.00K 15/12  
  Song Da Thanh Hoa JSC 9,000 9,000 9,000 -1000 -10.00% 0.30K 15/12  
  SADICO CAN THO 16,300 19,900 16,300 -1800 -9.94% 0.20K 15/12  
  Nam Dinh Educational Book&Equipment 10,000 10,900 10,000 -1100 -9.91% 391.93K 15/12  
  PIV.,JSC 11,200 12,100 11,200 -1200 -9.68% 93.20K 15/12  
  EFI 5,700 6,000 5,700 -600 -9.52% 58.76K 15/12  
  DIC No 2 10,500 10,500 10,500 -1100 -9.48% 0.10K 15/12  
  PTSC Offshore 10,800 12,000 10,800 -1100 -9.24% 10.10K 15/12  
  1168 Construction JSC 5,900 6,100 5,900 -600 -9.23% 1.80M 15/12  
  South Books Educational Equipment 10,900 10,900 10,900 -1100 -9.17% 0.10K 15/12  
  Multi Modal Transport Holding Co 13,000 13,000 13,000 -1300 -9.09% 0.20K 15/12  
  Seafood JSC No 1 14,400 16,800 14,300 -1400 -8.86% 1.10K 15/12  
  Ben Thanh Water 15,500 15,500 15,400 -1500 -8.82% 0.40K 15/12  
  JSC 482 2,100 2,100 2,100 -200 -8.70% 2.00K 15/12  
  GENERALEXIM. 5,400 5,400 5,400 -500 -8.47% 7.53K 15/12  
  No5 Construction Invest 9,000 9,000 9,000 -800 -8.16% 1.59K 15/12  
  Gialai Ctc 3,400 3,500 3,400 -300 -8.11% 3.12K 15/12  
  SONGDA CAO CUO 3,600 3,600 3,600 -300 -7.69% 5.40K 15/12  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email