Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Phan Thiet Garment 500 500 500 -1700 -77.27% 0 16/11  
  ACC-244 6,000 6,000 6,000 -5800 -49.15% 0 25/06  
  Hanoi Construction 6,000 6,000 6,000 -4000 -40.00% 0 07/01  
  Truc Thon 5,400 5,400 5,400 -3600 -40.00% 0 25/12  
  Song Da 27 JSC 3,500 3,500 3,500 -2300 -39.66% 0 28/12  
  Vinacomin Industry Investment 2,000 2,000 2,000 -1300 -39.39% 0 28/12  
  Thanh Tri Garment 5,300 5,300 5,300 -3400 -39.08% 0 11/01  
  Hai Duong Water 7,500 7,500 7,500 -4700 -38.52% 0 18/01  
  Post Telecom Services Construction 2,900 2,900 2,900 -1800 -38.30% 0 04/12  
  Friendship Trading-Industrial 2,500 2,500 2,500 -1500 -37.50% 0 20/09  
  Hung Long Mineral 200 300 200 -100 -33.33% 0 18/01  
  Tkv Campha Thermal 3,000 3,000 3,000 -1500 -33.33% 0 27/12  
  Vinaconex No15 300 300 300 -100 -25.00% 0 04/01  
  NTACO 300 400 300 -100 -25.00% 0 18/01  
  Thuy Ta 24,500 33,000 24,500 -7000 -22.22% 0 17/01  
  Tan Mai General Wood 15,000 15,000 15,000 -3500 -18.92% 0 12/12  
  Ho Chi Minh City Public 8,500 8,500 8,300 -1800 -17.48% 0 18/01  
  Underground Works Construction JSC 500 500 500 -100 -16.67% 0 23/11  
  Hai Phong Port Trading 8,500 8,600 8,500 -1700 -16.67% 0 17/01  
  CTA 500 500 500 -100 -16.67% 0 15/06  
  Petrolimex Equipment 31,100 31,100 31,100 -5900 -15.95% 0 10/01  
  Hanoi Entertainment Services 8,000 8,000 8,000 -1500 -15.79% 0 19/10  
  MDF VRG Quang Tri Wood 5,100 6,000 5,100 -900 -15.00% 0 04/10  
  Latca Mineral 5,100 5,100 5,100 -900 -15.00% 0 18/01  
  Binh Thuan Environmental 5,100 5,100 5,100 -900 -15.00% 0 16/11  
  Tan Hoa Water Supply 8,500 8,500 8,500 -1500 -15.00% 0 14/01  
  Hanoi Foodstuff 33,500 33,500 33,500 -5900 -14.97% 0 16/01  
  Vung Tau Environment 12,500 12,500 12,500 -2200 -14.97% 0 18/01  
  Ben Thanh Tourist 29,700 29,700 29,700 -5200 -14.90% 0 16/01  
  CamRanh Port 17,800 17,800 17,800 -3100 -14.83% 0 22/11  
  Saigon Traffic Construction 9,200 9,200 9,200 -1600 -14.81% 0 17/01  
  Cafico Viet Nam 18,400 18,400 18,400 -3200 -14.81% 0 07/01  
  Hanoi Construction Invest 6,900 6,900 6,900 -1200 -14.81% 0 15/01  
  Tracimexco Supply Chains 49,000 50,000 49,000 -8500 -14.78% 0 18/01  
  Idico Srok Phu Mieng Hydropower 16,200 16,200 16,200 -2800 -14.74% 0 17/01  
  SaiGon Shoes JSC 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 0 23/11  
  Petrolimex Construction 1 14,500 14,500 14,500 -2500 -14.71% 0 17/01  
  Quangninh Clean Water 5,800 5,800 5,800 -1000 -14.71% 0 21/12  
  Que Phong Hydropower 29,000 29,000 29,000 -5000 -14.71% 0 16/01  
  Saigon Plant Protection JSC 15,800 15,800 15,800 -2700 -14.59% 0 03/01  
  Petroleum Logistic 4,100 4,100 4,100 -700 -14.58% 0 10/01  
  Vietnam Foreign Trade 12,300 12,300 12,300 -2100 -14.58% 0 18/01  
  Development Investment 1 9,400 9,400 9,400 -1600 -14.55% 0 15/01  
  HUD4 Investment 5,900 5,900 5,900 -1000 -14.49% 0 17/01  
  Viet Nam Seaproducts 11,300 11,800 11,300 -1900 -14.39% 0 18/01  
  NHP Production Import Export JSC 600 700 600 -100 -14.29% 0 18/01  
  GiaiPhong Motor 600 600 600 -100 -14.29% 0 18/01  
  Quang Ninh Pine 30,000 30,000 30,000 -5000 -14.29% 0 14/01  
  Vinacomin Quacontrol 7,200 7,200 7,200 -1200 -14.29% 0 11/01  
  Viet Nam Power Investment 600 600 600 -100 -14.29% 0 18/01  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email