Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Quang Ninh Pine 25,000 25,000 25,000 -11000 -30.56% 0.10K 23/05  
  Tipharco Pharma 17,900 17,900 17,900 -3100 -14.76% 0.10K 23/05  
  Phong Phu 12,800 12,800 12,800 -2200 -14.67% 0 23/05  
  Tan Tien Plastic 30,000 30,000 30,000 -5000 -14.29% 0.50K 23/05  
  Ha Dong Environment Public Service 9,000 9,000 9,000 -1500 -14.29% 0.10K 23/05  
  Vinacomin Quacontrol 10,800 10,800 10,800 -1800 -14.29% 0.15K 23/05  
  Hanoi Soap JSC 6,700 6,700 6,700 -1100 -14.10% 0.10K 23/05  
  Viet Nam Land Invest 7,400 7,400 7,400 -1200 -13.95% 0.10K 23/05  
  Aviation Printing 10,600 10,600 10,600 -1700 -13.82% 0.31K 23/05  
  Lilama 45.1 2,500 2,500 2,500 -400 -13.79% 1.10K 23/05  
  Petrolimex Equipment 22,600 30,100 22,600 -3600 -13.74% 0.30K 23/05  
  Sonadezi Environment 6,900 6,900 6,900 -1000 -12.66% 0.10K 23/05  
  Viet Nam Power Investment 700 700 700 -100 -12.50% 0.20K 23/05  
  Viet Nam Seaproducts 14,000 14,000 14,000 -1900 -11.95% 0.50K 23/05  
  Hung Dao Container 800 800 800 -100 -11.11% 16.00K 23/05  
  Petroleum Dong Do 900 1,000 900 -100 -10.00% 32.40K 23/05  
  Hanoimilk JSC 2,700 2,800 2,700 -300 -10.00% 32.00K 23/05  
  Thongnhat Flat 2,700 2,900 2,700 -300 -10.00% 17.10K 23/05  
  VIWELCO 15,300 15,300 15,300 -1700 -10.00% 0.71K 23/05  
  SONG DA IC 1,800 2,000 1,800 -200 -10.00% 26.60K 23/05  
  Ngoc Nghia Industry 7,300 8,000 7,300 -800 -9.88% 2.22K 23/05  
  Ha Long No. 1 Viglacera JSC 15,500 15,600 15,500 -1700 -9.88% 0.70K 23/05  
  Viet Nam Stone Work Top Fabrication 10,100 10,100 10,100 -1100 -9.82% 0.18K 23/05  
  Sagiang Import&Export Corporation 56,000 56,000 56,000 -6000 -9.68% 0.10K 23/05  
  VINACONEX 12 11,400 11,400 11,400 -1200 -9.52% 0.10K 23/05  
  Agriculture Bank Insurance 24,000 24,200 24,000 -2500 -9.43% 3.02K 23/05  
  VNECO 8 ELECTR 6,900 6,900 6,900 -700 -9.21% 1.40K 23/05  
  FIDITOUR JSC 37,000 37,000 37,000 -3700 -9.09% 2.92K 23/05  
  EVN Intl 8,200 9,000 8,200 -800 -8.89% 2.30K 23/05  
  NAVIBANK 7,300 8,000 7,300 -700 -8.75% 1.24M 23/05  
  DNY 5,400 5,800 5,400 -500 -8.47% 2.20K 23/05  
  Educational Book In Ho Chi Minh 8,800 8,800 8,800 -800 -8.33% 0.10K 23/05  
  Vinacomin Machinery JSC 6,700 6,700 6,700 -600 -8.22% 0.90K 23/05  
  Da Nang Logistics JSC 10,300 10,300 10,300 -900 -8.04% 0.28K 23/05  
  Dai Chau JSC 1,200 1,300 1,200 -100 -7.69% 149.50K 23/05  
  Dinh Vu Petroleum Service Port JSC 6,000 6,000 6,000 -500 -7.69% 2.40K 23/05  
  Songda 9 Construction and Investmen 5,000 5,000 5,000 -400 -7.41% 0.20K 23/05  
  P TAXI SAIGON 2,500 2,500 2,500 -200 -7.41% 0.80K 23/05  
  CEMENT.T., JSC 7,800 7,800 7,800 -600 -7.14% 0.10K 23/05  
  Investment And Construction JSC No1 1,300 1,300 1,300 -100 -7.14% 1.70K 23/05  
  Savimex Corp 8,370 9,370 8,370 -630 -7.00% 8.47K 23/05  
  Petrolimex International Trading 5,850 5,850 5,850 -440 -7.00% 0.10K 23/05  
  Cuulong Fish JSC 9,630 10,350 9,630 -720 -6.96% 0.12K 23/05  
  Saigon Viendong Tech 6,830 7,800 6,830 -510 -6.95% 0.06K 23/05  
  Saigon Fuel JSC 24,200 24,200 24,200 -1800 -6.92% 0.10K 23/05  
  Bentre Aquaproduct Import Export 34,350 36,900 34,350 -2550 -6.91% 1.11K 23/05  
  PVI INVEST 2,700 3,000 2,700 -200 -6.90% 55.20K 23/05  
  Binh Duong Water 19,500 20,900 19,450 -1400 -6.70% 395.68K 23/05  
  Vinhomes 110,300 114,500 110,000 -7900 -6.68% 4.84M 23/05  
  Power Engineering Consulting JSC 1 12,000 12,900 12,000 -850 -6.61% 4.59K 23/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email