x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Vinaconex No15 500 500 500 -100 -16.67% 2.50K 20/10  
  HuuNghi Food JSC 39,600 39,600 39,600 -7400 -15.74% 0 20/10  
  An Giang Centrifugal Concrete JSC 25,800 26,500 25,800 -4800 -15.69% 10.10K 20/10  
  Vietnam Foreign Trade 9,500 9,500 9,500 -1700 -15.18% 0.20K 20/10  
  Song Da No 9.06 600 700 600 -100 -14.29% 121.00K 20/10  
  Telvina Vietnam 5,000 5,000 5,000 -800 -13.79% 1.50K 20/10  
  Song Da No 25 JSC 9,400 9,400 9,400 -1500 -13.76% 0.20K 20/10  
  Bentre Transportation 1,300 1,300 1,300 -200 -13.33% 0.10K 20/10  
  Thua Thien Hue Construct 3,900 4,100 3,900 -600 -13.33% 3.12K 20/10  
  Hong Ha Stationery JSC 105,000 105,000 105,000 -15000 -12.50% 0.25K 20/10  
  Hud101 Construction 4,900 4,900 4,900 -700 -12.50% 0.10K 20/10  
  Construction and Materials 1,500 1,900 1,500 -200 -11.76% 3.40K 20/10  
  Manganese Mineral 800 800 800 -100 -11.11% 25.81K 20/10  
  NTACO 900 1,000 900 -100 -10.00% 148.20K 20/10  
  THB 15,300 15,300 15,300 -1700 -10.00% 0 20/10  
  Vietnam Machinery Installation 9,900 9,900 9,900 -1100 -10.00% 0.10K 20/10  
  SMT 21,600 21,600 21,600 -2400 -10.00% 0.10K 20/10  
  Viet Nam Inves 19,400 21,600 19,400 -2100 -9.77% 10.40K 20/10  
  North PetroVietnam Fertilizer & Che 9,800 9,800 9,800 -1000 -9.26% 0.10K 20/10  
  Meca Vneco Investment Electricity 1,000 1,000 1,000 -100 -9.09% 2.00K 20/10  
  DAP VINACHEM JSC 8,000 8,700 7,900 -800 -9.09% 197.00K 20/10  
  VATEL 4,000 4,400 4,000 -400 -9.09% 26.80K 20/10  
  Kiengiang Urban 36,400 40,000 36,400 -3600 -9.00% 1.90K 20/10  
  Vung Tau Petroleum 2,100 2,100 2,000 -200 -8.70% 2.80K 20/10  
  PVGASCITY 9,600 11,400 9,600 -900 -8.57% 6.02K 20/10  
  Petrovietnam Pac 15,300.00 15,800.00 15,300.00 -1400.00 -8.38% 33.50K 20/10  
  CGT 8,800 9,000 8,800 -800 -8.33% 52.50K 20/10  
  VNECO1 8,800 9,600 8,800 -800 -8.33% 0.70K 20/10  
  Hung Viet Green Agriculture JSC 3,300 3,500 3,300 -300 -8.33% 210.22K 20/10  
  Architects Construction 11,000 11,000 11,000 -1000 -8.33% 0.10K 20/10  
  Song Da 207 1,100 1,100 1,100 -100 -8.33% 2.00K 20/10  
  Ha Noi Hai Phong Beer 10,000 10,000 10,000 -900 -8.26% 1.00K 20/10  
  QUANG ANH MINE 2,300 2,500 2,300 -200 -8.00% 74.60K 20/10  
  Song Da Thang Long JSC 1,200 1,200 1,200 -100 -7.69% 4.70K 20/10  
  Sai Gon Ground 135,000 145,000 135,000 -11000 -7.53% 3.31K 20/10  
  Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 7,400 8,000 7,400 -600 -7.50% 84.30K 20/10  
  Song Da Mechanical Assembling JSC 2,600 2,700 2,600 -200 -7.14% 10.50K 20/10  
  Idico-Longan Invest 10,500 10,500 10,500 -800 -7.08% 0.10K 20/10  
  Nam Viet JSC 5,580 5,800 5,580 -420 -7.00% 3.04K 20/10  
  Duyen Hai Multi Modal Transport JSC 12,650 14,550 12,650 -950 -6.99% 0.12K 20/10  
  Cuu Long Petro Urban Development 3,750 4,030 3,750 -280 -6.95% 2.45M 20/10  
  HUD3 Investment and Construction 9,260 9,260 9,260 -690 -6.93% 0.04K 20/10  
  Travel Investment and Seafood Devel 19,550 21,000 19,550 -1450 -6.90% 0.02K 20/10  
  ThuDuc Electro Mechanical JSC 13,500 15,500 13,500 -1000 -6.90% 12.08K 20/10  
  Royal International Corp 7,440 7,440 7,440 -550 -6.88% 0.12K 20/10  
  Investment Commerce Fisheries Corp 2,180 2,180 2,180 -160 -6.84% 0.54K 20/10  
  My Chau Printing & Packaging Holdin 26,100 26,100 26,100 -1900 -6.79% 0.01K 20/10  
  Dream House Investment Corp 20,700 22,200 20,700 -1500 -6.76% 144.85K 20/10  
  HAI Agrochem JSC 11,100 12,400 11,100 -800 -6.72% 6.63M 20/10  
  IDJ FINANCIAL 2,800 3,000 2,800 -200 -6.67% 18.80K 20/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email