Tin Tức Nóng Hổi
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Phan Thiet Garment 500 500 500 -1700 -77.27% 0 16/11  
  ACC-244 6,000 6,000 6,000 -5800 -49.15% 0 25/06  
  Truc Thon 5,400 5,400 5,400 -3600 -40.00% 0 25/12  
  Vinafco JSC 17,900 17,900 17,900 -11900 -39.93% 0 15/03  
  Labour and Expert 10,600 20,200 10,600 -7000 -39.77% 0 22/03  
  Song Da 27 JSC 3,500 3,500 3,500 -2300 -39.66% 0 28/12  
  Post Telecom Services Construction 2,900 2,900 2,900 -1800 -38.30% 0 04/12  
  Friendship Trading-Industrial 2,500 2,500 2,500 -1500 -37.50% 0 20/09  
  Quangninh Clean Water 4,500 4,500 4,500 -1800 -28.57% 0 05/03  
  Mineral Ferrous Metallergy JSC 300 400 300 -100 -25.00% 234.20K 22/03  
  Northern Shipping JSC 300 400 300 -100 -25.00% 0 15/03  
  Mientrung Petroleum Construction 300 400 300 -100 -25.00% 0 15/03  
  Textile Garment Import Export 5,300 5,300 5,300 -1600 -23.19% 0 15/03  
  HFT Securities 10,000 10,000 10,000 -3000 -23.08% 0 20/03  
  Textbook Printing 6,700 6,700 6,700 -1500 -18.29% 0 22/03  
  Tipharco Pharma 16,500 16,500 16,500 -3500 -17.50% 0 22/03  
  Petrolimex Hatay 19,900 19,900 19,900 -4000 -16.74% 0 15/03  
  VINACONEX-PVC 500 700 500 -100 -16.67% 36.10K 22/03  
  Dongthap Trading 500 500 500 -100 -16.67% 0 15/03  
  Underground Works Construction JSC 500 500 500 -100 -16.67% 0 15/03  
  MDF VRG Quang Tri Wood 5,100 6,000 5,100 -900 -15.00% 0 04/10  
  Binh Thuan Environmental 5,100 5,100 5,100 -900 -15.00% 0 16/11  
  Vietnam Cotton JSC 15,300 15,300 15,300 -2700 -15.00% 0 24/01  
  General Materials Biochemistry Fert 1,700 1,700 1,700 -300 -15.00% 0 15/03  
  HuuNghi Food JSC 112,200 151,800 112,200 -19800 -15.00% 0 19/02  
  Posts and Telecom Material 8,500 10,000 8,500 -1500 -15.00% 0 14/03  
  Const and Infra Dev 1,700 1,700 1,700 -300 -15.00% 0 11/03  
  Nha Trang Urban 6,800 6,800 6,800 -1200 -15.00% 0 14/03  
  Saigon Co.op 16,000 16,000 16,000 -2800 -14.89% 0 22/03  
  Beer Alcohol Beverage 20,600 20,600 20,600 -3600 -14.88% 0 22/03  
  Navetco National Veterinary 80,700 80,700 80,700 -14100 -14.87% 0 22/03  
  Hai Phong Cua Cam 17,800 20,900 17,800 -3100 -14.83% 0 22/03  
  Cafico Viet Nam 18,400 18,400 18,400 -3200 -14.81% 0 07/01  
  Ha Noi Transport Station 16,200 16,200 16,200 -2800 -14.74% 0 15/03  
  Armephaco 16,200 16,200 16,200 -2800 -14.74% 0 22/02  
  Cao Bang Mineral and Metallurgical 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 0 06/03  
  SaiGon Shoes JSC 2,900 2,900 2,900 -500 -14.71% 0 23/11  
  Vinatex DaNang 18,100 18,100 18,100 -3100 -14.62% 0 21/03  
  Electrical Devices No1 12,300 12,300 12,300 -2100 -14.58% 0 13/03  
  Thuy Ta 28,200 28,200 28,200 -4800 -14.55% 0 21/03  
  Hanoi Construction Invest 7,700 7,700 7,700 -1300 -14.44% 0 22/03  
  Idico Srok Phu Mieng Hydropower 16,000 16,000 16,000 -2700 -14.44% 0 22/03  
  Vinacomin Quacontrol 11,300 11,300 11,300 -1900 -14.39% 0 22/03  
  Tan Mai General Wood 14,300 16,700 14,300 -2400 -14.37% 0 22/03  
  Quang Ninh Pine 30,000 30,000 30,000 -5000 -14.29% 0 14/01  
  Vinacomin Power 11,700 11,700 11,700 -1950 -14.29% 0 08/05  
  Vinh Long Public 2,400 2,400 2,400 -400 -14.29% 0 21/09  
  An Giang Fruit-Vegetables 5,400 5,500 5,400 -900 -14.29% 0 18/03  
  Hanoi Railway Transport 3,000 3,000 3,000 -500 -14.29% 0 22/03  
  Petro Song Da Trading 1,800 1,900 1,800 -300 -14.29% 0 22/03  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email