x
0

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Daklak Pharmaceutical Medical Equip 16,000 21,600 16,000 -6300 -28.25% 1.10K 3:13:00  
  Tu Liem Urban Environment Service JSC 4,600 4,600 4,600 -1400 -23.33% 0.90K 5:15:00  
  Binh Duong Building Materials 11,000 12,500 10,800 -2900 -20.86% 28.50K 8:03:00  
  Vinacomin Quacontrol 13,000 13,000 13,000 -2800 -17.72% 0.10K 8:26:00  
  No 4 Printing JSC 41,000 41,000 41,000 -8400 -17.00% 0.10K 3:36:00  
  Hanoi Electromechanical 13,000 13,000 13,000 -2500 -16.13% 0.11K 4:46:00  
  Ben Thanh Water Supply JSC 13,700 13,700 13,700 -2500 -15.43% 0.10K 3:02:00  
  Petrovietnam Oil Nam Dinh 13,200 13,200 13,200 -2300 -14.84% 0.30K 5:11:00  
  Dong Nai 7,000 8,100 7,000 -1200 -14.63% 0.50K 4:20:00  
  Binh Long Rubber Industrial 23,100 24,000 23,100 -3900 -14.44% 0.70K 3:49:00  
  Vitaly JSC 6,100 6,100 6,000 -900 -12.86% 8.00K 7:43:00  
  Thanglong JSC 12,500 12,500 12,500 -1800 -12.59% 2.20K 3:45:00  
  Tay Nam Da Mai Coal Vinacomin 10,200 10,200 10,200 -1400 -12.07% 0.10K 8:13:00  
  Construction and Materials 2,300 2,300 2,300 -300 -11.54% 0.10K 5:04:00  
  Song Da 19 800 800 800 -100 -11.11% 0.20K 7:54:00  
  Vietnam Water Sanitation 25,700 25,700 21,500 -3000 -10.45% 0.20K 7:32:00  
  Ho Chi Minh City Public 13,000 13,000 13,000 -1500 -10.34% 1.00K 8:15:00  
  Nha Be Steel JSC 6,300 7,100 6,300 -700 -10.00% 0.52K 8:38:00  
  SURICOD.,JSC 13,500 13,500 13,500 -1500 -10.00% 0.90K 7:53:00  
  Meca Vneco Investment Electricity 900 1,000 900 -100 -10.00% 3.30K 7:27:00  
  Vietnam Ocean Shipping Agency Corp 21,600 24,100 21,600 -2400 -10.00% 4.10K 7:41:00  
  VINACONEX 1 18,000 18,000 18,000 -2000 -10.00% 0.80K 7:35:00  
  PC3 Investment 11,000 11,000 11,000 -1200 -9.84% 17.66K 8:17:00  
  Post&Telecommunication Equipment 21,100 21,200 21,100 -2300 -9.83% 9.90K 8:44:00  
  BTSC 13,900 13,900 13,900 -1500 -9.74% 0.10K 3:23:00  
  MY XUAN BRICK 24,100 29,200 24,100 -2600 -9.74% 4.20K 8:44:00  
  LILAMA 5.JSC 5,600 5,600 5,600 -600 -9.68% 0.10K 4:10:00  
  Haiphong PTS JSC 5,600 6,000 5,600 -600 -9.68% 0.20K 8:16:00  
  Saigon Fishing Net JSC 28,000 28,000 28,000 -2900 -9.39% 0.40K 3:54:00  
  Thua Thien Hue Construct 4,900 4,900 4,900 -500 -9.26% 1.10K 4:30:00  
  Sagiang Import&Export Corporation 47,000 56,800 47,000 -4700 -9.09% 0.40K 4:28:00  
  Vinacomin Viet Bac Mining 10,000 10,800 10,000 -1000 -9.09% 4.30K 7:11:00  
  VTC Telecommunications JSC 9,000 9,000 9,000 -900 -9.09% 0.32K 8:44:00  
  Song Da 8 1,000 1,100 1,000 -100 -9.09% 0.30K 7:46:00  
  Thu Duc Steel 13,100 13,100 13,100 -1300 -9.03% 0.10K 8:31:00  
  Transport&Chartering Corporation 11,300 11,300 11,300 -1100 -8.87% 0.30K 3:56:00  
  Solavina JSC 3,100 3,400 3,100 -300 -8.82% 2.04M 8:44:00  
  Bach Dang TMC 4,200 4,200 4,200 -400 -8.70% 0.50K 4:53:00  
  Vinacomin Motor 14,000 14,000 13,100 -1300 -8.50% 1.33K 4:31:00  
  COTRACO-QNA 23,000 25,000 23,000 -2000 -8.00% 1.80K 4:58:00  
  Educational Book In Da Nang City 15,200 15,200 15,200 -1300 -7.88% 1.06K 7:26:00  
  DAP VINACHEM JSC 6,000 6,000 6,000 -500 -7.69% 9.50K 3:49:00  
  SongHong 2,600 2,600 2,600 -200 -7.14% 0.10K 8:05:00  
  Hung Viet Green Agriculture JSC 2,600 2,700 2,600 -200 -7.14% 39.10K 8:44:00  
  PVR 2,600 2,800 2,600 -200 -7.14% 8.00K 8:44:00  
  Low Current - Telecom JSC 4,000 4,100 4,000 -300 -6.98% 1.40K 7:34:00  
  Petroleum Pipeline Tank Construct 3,880 4,160 3,880 -290 -6.95% 101.72K 8:47:00  
  AgriBank Securities JSC 4,030 4,200 4,030 -300 -6.93% 2.26M 8:46:00  
  National Day Pharmaceutic HCM City 31,000 35,000 30,500 -2300 -6.91% 1.80K 7:58:00  
  DANAMECO MEDIC 27,000 28,500 27,000 -2000 -6.90% 3.00K 8:26:00