Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Công cụ Giám sát Lãi suất FED

 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Quyết Định Lãi Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quyết Định Lãi Suất 02/11/2023 01:00

4 Tuần 4 Số Ngày 17 giờ 12 phút

Bộ tính toán giám sát lãi suất FED dựa trên giá cả Thị trường Kỳ hạn FED 30-ngày, đưa ra xu hướng báo hiệu kỳ vọng của thị trường về khả năng thay đổi lãi suất Hoa Kỳ dựa trên chính sách tiền tệ của FED. Công cụ này cho phép người dùng tính toán khả năng tăng lãi suất sắp tới của FED.

Thời Gian Họp: 02/11/2023 01:00
Giá Giao Sau: 94.630
5.25 - 5.50
81.7%
5.50 - 5.75
18.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
5.25 - 5.50 81.7% 75.5% 72.5%
5.50 - 5.75 18.3% 24.5% 27.5%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 14/12/2023 01:00
Giá Giao Sau: 94.595
5.25 - 5.50
64.8%
5.50 - 5.75
31.4%
5.75 - 6.00
3.8%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
5.25 - 5.50 64.8% 63.8% 57.7%
5.50 - 5.75 31.4% 32.4% 36.7%
5.75 - 6.00 3.8% 3.8% 5.6%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 01/02/2024 02:00
Giá Giao Sau: 94.575
5.25 - 5.50
64.8%
5.50 - 5.75
31.4%
5.75 - 6.00
3.8%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
5.25 - 5.50 64.8% 63.8% 55.3%
5.50 - 5.75 31.4% 32.4% 37.5%
5.75 - 6.00 3.8% 3.8% 6.9%
6.00 - 6.25 0.2%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 21/03/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.590
5.00 - 5.25
9.1%
5.25 - 5.50
60.1%
5.50 - 5.75
27.6%
5.75 - 6.00
3.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
5.00 - 5.25 9.1% 7.7% 11.1%
5.25 - 5.50 60.1% 60.0% 51.8%
5.50 - 5.75 27.6% 29.0% 31.4%
5.75 - 6.00 3.3% 3.3% 5.6%
6.00 - 6.25 0.2%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 02/05/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.690
4.75 - 5.00
4.6%
5.00 - 5.25
34.8%
5.25 - 5.50
43.7%
5.50 - 5.75
15.3%
5.75 - 6.00
1.6%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.75 - 5.00 4.6% 3.7% 5.3%
5.00 - 5.25 34.8% 33.0% 30.5%
5.25 - 5.50 43.7% 45.0% 42.1%
5.50 - 5.75 15.3% 16.6% 19.1%
5.75 - 6.00 1.6% 1.7% 3.0%
6.00 - 6.25 0.1%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 20/06/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.760
4.50 - 4.75
1.1%
4.75 - 5.00
11.8%
5.00 - 5.25
36.9%
5.25 - 5.50
36.9%
5.50 - 5.75
12.0%
5.75 - 6.00
1.2%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.50 - 4.75 1.1% 0.9% 1.1%
4.75 - 5.00 11.8% 10.7% 10.5%
5.00 - 5.25 36.9% 35.9% 32.9%
5.25 - 5.50 36.9% 38.2% 37.3%
5.50 - 5.75 12.0% 13.0% 15.7%
5.75 - 6.00 1.2% 1.3% 2.4%
6.00 - 6.25 0.1%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 01/08/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.800
4.25 - 4.50
0.6%
4.50 - 4.75
6.6%
4.75 - 5.00
24.8%
5.00 - 5.25
36.9%
5.25 - 5.50
24.1%
5.50 - 5.75
6.4%
5.75 - 6.00
0.6%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.25 - 4.50 0.6% 0.4% 0.5%
4.50 - 4.75 6.6% 5.8% 5.6%
4.75 - 5.00 24.8% 23.2% 21.2%
5.00 - 5.25 36.9% 37.0% 35.0%
5.25 - 5.50 24.1% 25.7% 27.0%
5.50 - 5.75 6.4% 7.2% 9.4%
5.75 - 6.00 0.6% 0.7% 1.3%
6.00 - 6.25 0.0%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 26/09/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.985
4.00 - 4.25
0.3%
4.25 - 4.50
4.1%
4.50 - 4.75
17.2%
4.75 - 5.00
31.8%
5.00 - 5.25
29.5%
5.25 - 5.50
13.8%
5.50 - 5.75
3.1%
5.75 - 6.00
0.2%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.00 - 4.25 0.3% 0.3% 0.3%
4.25 - 4.50 4.1% 3.5% 3.4%
4.50 - 4.75 17.2% 15.9% 14.3%
4.75 - 5.00 31.8% 31.2% 28.9%
5.00 - 5.25 29.5% 30.4% 30.5%
5.25 - 5.50 13.8% 15.0% 17.2%
5.50 - 5.75 3.1% 3.4% 4.9%
5.75 - 6.00 0.2% 0.3% 0.6%
6.00 - 6.25 0.0%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT
Thời Gian Họp: 07/11/2024 01:00
Giá Giao Sau: 95.185
3.75 - 4.00
0.3%
4.00 - 4.25
3.5%
4.25 - 4.50
15.1%
4.50 - 4.75
29.5%
4.75 - 5.00
29.8%
5.00 - 5.25
16.3%
5.25 - 5.50
4.8%
5.50 - 5.75
0.7%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
3.75 - 4.00 0.3% 0.2% 0.2%
4.00 - 4.25 3.5% 2.9% 2.8%
4.25 - 4.50 15.1% 13.7% 12.3%
4.50 - 4.75 29.5% 28.5% 26.3%
4.75 - 5.00 29.8% 30.6% 30.2%
5.00 - 5.25 16.3% 17.8% 19.6%
5.25 - 5.50 4.8% 5.5% 7.1%
5.50 - 5.75 0.7% 0.8% 1.4%
5.75 - 6.00 0.0% 0.0% 0.1%
6.00 - 6.25 0.0%
Cập nhật: 30/09/2023 07:15 ICT

Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng

Tin tức

Dow Jones tăng điểm; Báo cáo thu nhập của Micron
Dow Jones tăng điểm; Báo cáo thu nhập của Micron Theo Investing.com - 27/09/2023

Investing.com  Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giao dịch cao hơn vào thứ Tư, phục hồi sau sự suy yếu của phiên trước đó do lo ngại về tác động kinh tế từ việc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Đến...

Chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại lãi suất cao hơn
Chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại lãi suất cao hơn Theo Investing.com - 25/09/2023

Investing.com Vào lúc 9:36 ET (13:36 GMT), Chỉ số Dow Jones giảm 74 điểm hay 0,2%, trong khi S&P 500 giảm 0,3% và chỉ số NASDAQ Composite giảm 0,4%. Các chỉ số chính trên Phố Wall có vẻ sẽ bước vào...

Phân tích

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email