Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Công cụ Giám sát Lãi suất FED

 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Quyết Định Lãi Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Trạng Thái

Quyết Định Lãi Suất 01/08/2024 01:00

2 Tuần 1 Số Ngày 10 giờ 47 phút

Bộ tính toán giám sát lãi suất FED dựa trên giá cả Thị trường Kỳ hạn FED 30-ngày, đưa ra xu hướng báo hiệu kỳ vọng của thị trường về khả năng thay đổi lãi suất Hoa Kỳ dựa trên chính sách tiền tệ của FED. Công cụ này cho phép người dùng tính toán khả năng tăng lãi suất sắp tới của FED.

Thời Gian Họp: 01/08/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.670
5.00 - 5.25
8.3%
5.25 - 5.50
91.7%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
5.00 - 5.25 8.3% 8.3% 3.1%
5.25 - 5.50 91.7% 91.7% 96.9%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 19/09/2024 01:00
Giá Giao Sau: 94.795
4.50 - 4.75
0.3%
4.75 - 5.00
11.6%
5.00 - 5.25
88.1%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.50 - 4.75 0.3% 0.3%
4.75 - 5.00 11.6% 11.6% 2.4%
5.00 - 5.25 88.1% 88.1% 74.4%
5.25 - 5.50 23.3%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 08/11/2024 01:00
Giá Giao Sau: 95.075
4.25 - 4.50
0.2%
4.50 - 4.75
7.3%
4.75 - 5.00
59.2%
5.00 - 5.25
33.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.25 - 4.50 0.2% 0.2%
4.50 - 4.75 7.3% 7.8% 1.0%
4.75 - 5.00 59.2% 62.0% 33.8%
5.00 - 5.25 33.3% 30.0% 52.1%
5.25 - 5.50 13.1%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 19/12/2024 02:00
Giá Giao Sau: 95.210
4.00 - 4.25
0.2%
4.25 - 4.50
6.8%
4.50 - 4.75
55.3%
4.75 - 5.00
35.2%
5.00 - 5.25
2.5%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
4.00 - 4.25 0.2% 0.2%
4.25 - 4.50 6.8% 6.9% 0.8%
4.50 - 4.75 55.3% 55.9% 26.0%
4.75 - 5.00 35.2% 33.6% 47.7%
5.00 - 5.25 2.5% 3.4% 22.4%
5.25 - 5.50 3.1%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 30/01/2025 02:00
Giá Giao Sau: 95.355
3.75 - 4.00
0.1%
4.00 - 4.25
5.2%
4.25 - 4.50
43.3%
4.50 - 4.75
40.2%
4.75 - 5.00
10.6%
5.00 - 5.25
0.6%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
3.75 - 4.00 0.1% 0.1%
4.00 - 4.25 5.2% 5.3% 0.5%
4.25 - 4.50 43.3% 43.8% 17.0%
4.50 - 4.75 40.2% 39.1% 39.9%
4.75 - 5.00 10.6% 10.8% 31.5%
5.00 - 5.25 0.6% 0.8% 10.0%
5.25 - 5.50 1.1%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 13/03/2025 01:00
Giá Giao Sau: 95.610
3.75 - 4.00
3.4%
4.00 - 4.25
29.7%
4.25 - 4.50
41.3%
4.50 - 4.75
21.1%
4.75 - 5.00
4.2%
5.00 - 5.25
0.2%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
3.50 - 3.75 0.1% 0.1%
3.75 - 4.00 3.4% 3.3% 0.3%
4.00 - 4.25 29.7% 29.3% 9.9%
4.25 - 4.50 41.3% 40.9% 30.1%
4.50 - 4.75 21.1% 21.5% 35.1%
4.75 - 5.00 4.2% 4.6% 19.2%
5.00 - 5.25 0.2% 0.3% 4.9%
5.25 - 5.50 0.5%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 24/04/2025 01:00
Giá Giao Sau: 95.735
3.50 - 3.75
2.5%
3.75 - 4.00
22.8%
4.00 - 4.25
38.2%
4.25 - 4.50
26.4%
4.50 - 4.75
8.6%
4.75 - 5.00
1.3%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
3.25 - 3.50 0.1% 0.1%
3.50 - 3.75 2.5% 2.5% 0.2%
3.75 - 4.00 22.8% 22.5% 6.3%
4.00 - 4.25 38.2% 37.8% 22.6%
4.25 - 4.50 26.4% 26.6% 33.2%
4.50 - 4.75 8.6% 9.0% 25.1%
4.75 - 5.00 1.3% 1.4% 10.2%
5.00 - 5.25 0.1% 0.1% 2.1%
5.25 - 5.50 0.2%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 05/06/2025 01:00
Giá Giao Sau: 95.975
3.25 - 3.50
0.8%
3.50 - 3.75
8.9%
3.75 - 4.00
27.6%
4.00 - 4.25
34.5%
4.25 - 4.50
20.8%
4.50 - 4.75
6.3%
4.75 - 5.00
0.9%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
3.00 - 3.25 0.0% 0.0%
3.25 - 3.50 0.8% 0.9% 0.1%
3.50 - 3.75 8.9% 9.2% 2.3%
3.75 - 4.00 27.6% 27.6% 11.8%
4.00 - 4.25 34.5% 34.1% 26.2%
4.25 - 4.50 20.8% 20.7% 30.5%
4.50 - 4.75 6.3% 6.5% 20.1%
4.75 - 5.00 0.9% 1.0% 7.5%
5.00 - 5.25 0.0% 0.1% 1.5%
5.25 - 5.50 0.1%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT
Thời Gian Họp: 17/07/2025 01:00
Giá Giao Sau: 96.050
3.00 - 3.25
0.7%
3.25 - 3.50
7.2%
3.50 - 3.75
23.6%
3.75 - 4.00
33.0%
4.00 - 4.25
23.8%
4.25 - 4.50
9.4%
4.50 - 4.75
2.0%
4.75 - 5.00
0.2%
Lãi Suất Định Hướng Hiện tại Ngày Trước Tuần Trước
2.75 - 3.00 0.0% 0.0%
3.00 - 3.25 0.7% 0.7% 0.0%
3.25 - 3.50 7.2% 7.4% 1.6%
3.50 - 3.75 23.6% 23.6% 9.0%
3.75 - 4.00 33.0% 32.7% 21.9%
4.00 - 4.25 23.8% 23.6% 29.2%
4.25 - 4.50 9.4% 9.6% 23.2%
4.50 - 4.75 2.0% 2.2% 11.2%
4.75 - 5.00 0.2% 0.3% 3.3%
5.00 - 5.25 0.0% 0.0% 0.5%
5.25 - 5.50 0.0%
Cập nhật: 16/07/2024 13:45 ICT

Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng

Tin tức

Phân tích

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email