Thị trường Chứng khoán châu Á

Trang thể hiện thông tin về thị trường chứng khoán châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Bạn có thể tuỳ chỉnh hiển thị theo quốc gia và chỉ số bằng cách sử dụng  Đọc Thêm
Lần cuối
Cao
Thấp
535.0539.0534.0-2.0-0.37%1.64M
2,708.02,731.02,690.0-12.0-0.44%347.3K
4,170.04,280.04,170.0-35.0-0.83%227.4K
4,478.04,554.04,460.0-42.0-0.93%1.72M
482.1493.6482.1-12.3-2.49%15.33M
19,900.020,135.019,900.0-255.0-1.27%1.4M
2,696.02,748.02,683.0-23.0-0.85%963.5K
779.0796.0779.0-14.0-1.77%992.4K
1,323.01,345.01,315.0-26.0-1.93%6.72M
2,814.02,880.02,810.0-69.0-2.39%722.2K
2,298.02,334.02,295.0-35.0-1.50%408.8K
3,105.03,155.03,085.0-25.0-0.80%1.34M
5,280.05,339.05,262.0-48.0-0.90%1.01M
2,426.02,464.02,426.0-32.0-1.30%376.6K
3,220.03,270.03,215.0-55.0-1.68%990.9K
1,588.51,595.51,572.5-1.5-0.09%2.19M
461.7468.7457.4-9.0-1.91%19.08M
4,050.04,114.04,047.0-70.0-1.70%1.44M
3,970.04,055.03,965.0-100.0-2.46%1.3M
755.9763.6752.4-4.2-0.55%3.71M
876.0898.0873.0-10.0-1.13%2.34M
1,538.01,557.01,535.0-19.0-1.22%2.11M
980.0993.0980.0-16.0-1.61%1.9M
1,967.01,988.01,960.0-10.0-0.51%325K
1,727.01,781.01,719.0-62.0-3.47%503.4K
2,320.52,380.02,315.0-40.0-1.69%5.72M
724.0736.0724.0-11.0-1.50%2.04M
1,156.01,165.01,153.0-11.0-0.94%201.4K
5,530.05,660.05,530.0-80.0-1.43%170.3K
509.0514.0502.0-2.0-0.39%1.84M
2,552.52,595.02,552.5-36.5-1.41%5.48M
1,553.01,581.01,553.0-18.0-1.15%1.35M
4,435.04,525.04,435.0-105.0-2.31%927.2K
1,202.01,221.01,199.0-17.0-1.39%1.37M
475.0479.0466.0-5.0-1.04%11M
1,552.01,603.01,552.0-48.0-3.00%3.99M
3,036.03,092.03,036.0-59.0-1.91%1.34M
5,090.05,198.05,075.0-88.0-1.70%1.94M
3,129.03,184.03,125.0-38.0-1.20%2.63M
1,127.01,143.01,111.0-16.0-1.40%3.76M
2,404.52,483.02,404.5-85.0-3.41%3.38M
2,626.52,671.52,626.5-58.5-2.18%1.54M
4,291.04,370.04,291.0-89.0-2.03%4.59M
3,015.03,065.03,010.0-65.0-2.11%486.5K
3,308.03,355.03,307.0-52.0-1.55%4.48M
1,586.01,621.51,586.0-32.0-1.98%5.59M
1,538.01,585.01,534.0-25.0-1.60%1.85M
1,832.51,856.51,831.0-18.0-0.97%5.13M
2,898.02,974.02,897.0-48.0-1.63%686K
4,452.04,501.04,438.0-57.0-1.26%1.08M
1,549.01,562.01,548.0-12.0-0.77%584.9K
791.0809.0791.0-19.0-2.35%1.19M
1,920.51,940.51,917.0-9.5-0.49%3.19M
2,006.52,019.01,987.5-24.5-1.21%3.1M
1,553.01,587.01,550.0-45.0-2.82%1.32M
6,340.06,400.06,340.0-10.0-0.16%400.9K
5,860.05,944.05,860.0-79.0-1.33%952.4K
5,480.05,520.05,350.0+40.0+0.74%412K
1,307.01,320.01,304.0-8.0-0.61%1.43M
3,785.03,840.03,785.0-20.0-0.53%341.6K
3,311.03,392.03,311.0-55.0-1.63%2M
370.0379.0366.0-8.0-2.12%1.21M
2,275.52,317.02,272.5-13.0-0.57%3.8M
2,940.03,046.02,940.0-101.0-3.32%1.4M
3,340.03,410.03,325.0-125.0-3.61%347.3K
7,228.07,489.07,228.0-284.0-3.78%1.11M
22,225.022,720.022,225.0-380.0-1.68%584.6K
10,960.011,190.010,960.0-200.0-1.79%626.2K
3,065.03,150.03,065.0-110.0-3.46%615.2K
4,672.04,751.04,653.0-68.0-1.43%1.38M
3,524.03,590.03,524.0-37.0-1.04%1.48M
705.0713.0701.0-6.0-0.84%2.17M
2,857.02,883.52,852.5-28.0-0.97%2.73M
1,677.01,695.01,668.0-20.0-1.18%1.59M
2,055.02,075.52,052.0-20.0-0.96%2.09M
4,489.04,562.04,423.0-90.0-1.97%3.79M
315.0320.0313.0-6.0-1.87%5.65M
965.0979.0962.0-3.0-0.31%1.94M
1,593.01,638.01,593.0-45.0-2.75%1.14M
1,017.01,032.01,015.0-15.0-1.45%820.9K
366.5383.7365.9-13.8-3.63%14.68M
953.0962.0943.0-7.0-0.73%940.7K
770.0785.0760.0-19.0-2.41%5.86M
4,580.04,735.04,580.0-160.0-3.38%297K
2,553.02,606.02,547.0-41.0-1.58%1.45M
6,310.06,390.06,310.0-90.0-1.41%501.2K
2,314.02,347.02,301.0-9.0-0.39%1.4M
2,503.02,549.02,489.0-62.0-2.42%1.23M
3,835.03,940.03,830.0-95.0-2.42%311.2K
6,480.06,600.06,470.0-70.0-1.07%539.3K
6,441.06,521.06,436.0-17.0-0.26%1.2M
6,783.06,904.06,766.0-62.0-0.91%2.58M
3,625.03,690.03,625.0-40.0-1.09%1.08M
7,243.07,353.07,241.0-110.0-1.50%1.32M
4,450.04,522.04,444.0-40.0-0.89%1.26M
547.0556.0540.0+2.0+0.37%4.29M
4,865.04,950.04,865.0-30.0-0.61%422.8K
5,256.05,376.05,255.0-118.0-2.20%1.06M
2,694.02,718.02,678.0-5.0-0.19%367K
5,871.06,000.05,871.0-80.0-1.34%1.15M
1,499.01,524.01,498.0-16.5-1.09%4.74M
4,105.04,165.04,103.0-18.0-0.44%3.27M
15,415.015,705.015,415.0-285.0-1.82%497.4K
2,703.52,733.52,697.0-19.0-0.70%4.93M
4,955.05,050.04,955.0-65.0-1.29%584.8K
1,695.51,726.01,691.5-29.5-1.71%5.46M
7,500.07,740.07,470.0-300.0-3.85%261.5K
1,218.01,268.01,216.0-50.0-3.94%1.54M
453.4457.4449.4-1.1-0.24%13.12M
5,420.05,570.05,420.0-110.0-1.99%1.34M
5,220.05,340.05,200.0-100.0-1.88%596.4K
2,197.02,249.02,197.0-52.0-2.31%850.7K
1,327.01,388.01,327.0-69.0-4.94%2.63M
2,452.02,474.02,439.0-20.0-0.81%584.7K
3,712.03,770.03,705.0-74.0-1.95%5.18M
3,198.03,270.03,181.0-116.0-3.50%15.53M
1,014.01,021.01,012.0-9.0-0.88%291.1K
5,028.05,058.05,005.0-38.0-0.75%1.38M
2,230.02,257.02,207.00.00.00%314.6K
47,300.048,740.047,270.00.0-2.59%1.12M
3,400.03,495.03,385.0-130.0-3.68%10.83M
213.0215.0210.0+2.0+0.95%498.3K
4,750.04,805.04,745.0-55.0-1.14%827.5K
4,850.04,950.04,850.0-115.0-2.32%771.6K
2,226.02,253.52,222.0-16.0-0.71%4.03M
3,115.03,225.03,100.0-140.0-4.30%8.96M
952.0962.0952.0-12.0-1.24%434.6K
600.0612.0596.0-8.0-1.32%798.1K
18,130.018,355.018,110.0-225.0-1.23%345.4K
4,598.04,665.04,588.0-40.0-0.86%4.29M
2,751.02,812.02,741.0-44.0-1.57%1.98M
2,426.02,445.02,421.0-35.0-1.42%534.1K
697.0701.0694.0-8.0-1.13%351K
1,816.01,872.01,810.0-64.0-3.40%1.16M
3,105.03,170.03,100.0-70.0-2.20%209.7K
5,771.05,923.05,768.0-145.0-2.45%1.85M
3,625.03,680.03,610.0-25.0-0.68%156.2K
1,142.01,152.01,141.0-15.0-1.30%5.59M
2,000.02,043.02,000.0-62.0-3.01%734.1K
501.0503.0496.00.00.00%405.7K
1,360.01,377.01,358.0-25.0-1.81%809.1K
2,409.02,437.02,390.0-11.0-0.45%585.8K
1,653.01,707.01,653.0-47.0-2.76%880.1K
3,992.04,020.03,987.0-14.0-0.35%4.2M
726.2732.7720.4-9.3-1.26%5.39M
1,190.01,239.01,188.0-33.0-2.70%1.59M
11,560.011,725.011,505.0-70.0-0.60%3.5M
2,502.52,547.02,500.0-44.0-1.73%1.95M
4,064.04,086.04,052.0+1.0+0.02%3.28M
1,153.01,166.01,143.0-5.0-0.43%1.23M
4,365.04,435.04,360.0-40.0-0.91%472K
4,465.04,550.04,460.0-70.0-1.54%1.57M
897.5915.4896.6-25.0-2.71%8.9M
1,717.01,735.01,703.0-22.0-1.27%723.5K
2,256.02,309.02,248.0-44.0-1.91%488K
443.0458.0442.0-15.0-3.28%20.1M
1,886.01,933.01,883.0-37.0-1.92%4.01M
1,240.01,263.01,240.0-18.0-1.43%1.48M
2,352.02,410.02,344.0-36.0-1.51%2.48M
1,387.01,409.01,387.0-21.0-1.49%1.72M
520.0526.0520.0-6.0-1.14%2M
997.01,032.0997.0-27.0-2.64%10.22M
825.4858.4822.2-15.5-1.84%129.86M
1,253.01,271.01,253.0-18.0-1.42%2.33M
996.01,011.0994.0-17.0-1.68%655.8K
1,568.01,610.01,565.0-42.0-2.61%4.79M
2,053.02,084.02,050.0-14.0-0.68%808.7K
614.1638.3613.9-23.3-3.66%29.8M
2,500.02,522.02,476.0+3.0+0.12%1.62M
11,560.011,920.011,560.0-260.0-2.20%1.82M
2,223.02,255.02,204.0-1.0-0.04%1.32M
1,802.01,859.01,801.0-55.0-2.96%321.9K
6,943.07,026.06,935.0-132.0-1.87%1.14M
5,170.05,366.05,165.0-88.0-1.67%14.09M
4,875.04,950.04,860.0-80.0-1.61%265.3K
2,051.02,086.02,045.0-25.0-1.20%1.67M
2,330.02,375.02,322.0-34.0-1.44%327.8K
1,254.01,273.01,253.0-20.0-1.57%854.1K
835.0862.0834.0-19.0-2.22%3.04M
1,691.01,724.01,691.0-10.0-0.59%3.21M
433.0436.0429.0+1.0+0.23%10.48M
1,424.01,443.01,424.0-17.0-1.18%308.2K
22,775.023,170.022,770.0-310.0-1.34%495K
5,830.05,920.05,800.00.00.00%493.5K
3,155.03,195.03,135.0-15.0-0.47%439.4K
6,633.06,710.06,625.0-36.0-0.54%862.4K
2,480.02,550.02,474.0-96.0-3.73%1.56M
8,053.08,135.08,026.0+52.0+0.65%752.7K
1,963.02,015.01,961.0-43.0-2.14%436.6K
4,125.04,175.04,110.0-30.0-0.72%744.5K
929.0946.0925.0-1.0-0.11%1.99M
6,290.06,390.06,290.0-60.0-0.94%399.5K
1,740.01,759.01,738.0-21.0-1.19%826.1K
2,043.02,080.02,041.0-12.0-0.58%523.9K
395.0402.0386.0-9.0-2.23%1.03M
1,825.51,879.51,821.5-43.0-2.30%15.42M
27,395.028,155.027,310.0-590.0-2.11%1.03M
2,037.02,054.02,022.0-13.0-0.63%224.8K
4,780.04,870.04,777.0-31.0-0.64%1.59M
854.0877.0851.0-22.0-2.51%923.3K
584.0594.0583.0-7.0-1.18%4.45M
4,851.04,965.04,832.0-40.0-0.82%10.19M
626.0643.0625.0-17.0-2.64%3.59M
8,440.08,600.08,420.0-30.0-0.35%601.5K
1,752.01,768.01,747.0-11.0-0.62%364.5K
2,337.02,368.02,333.0-36.0-1.52%191.3K
3,918.03,991.03,914.0-73.0-1.83%1.09M
2,260.02,287.02,257.0-26.0-1.14%337.5K
2,843.02,876.02,810.0+17.0+0.60%1.17M
7,374.07,459.07,366.0-65.0-0.87%533.8K
1,850.01,865.01,830.0+10.0+0.54%1.47M
3,135.03,185.03,125.0-40.0-1.26%1.31M
1,103.01,137.01,103.0-31.0-2.73%2.17M
618.0630.0617.0-10.0-1.59%6.62M
3,447.03,501.03,431.0-33.0-0.95%5.25M
1,083.01,112.51,083.0-26.0-2.34%10.98M
1,509.01,527.01,509.0-38.0-2.46%1.04M
4,515.04,624.04,505.0-39.0-0.86%2.24M
476.0489.0474.0-12.0-2.46%9.34M
1,767.01,778.01,764.0-19.0-1.06%25.69M
EPS / Dự báo
Doanh thu / Dự báo
Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023
HDC(012630)
5.45 / --1,329.8B / --364.02B
PTT Global Chemical(PTTGC)
-0.04 / 0.1602124.78B / 122.02B201.77B
Geely Automobile(0175)
-- / 0.43-- / 74,322M95.54B
Pixelplus(087600)
-- / ---- / --59.56B
Khon Kaen Sugar(KSL)
0.12 / --3.73B / --13.85B
Aneka Tambang Persero(ANTM)
-- / 11.68-- / --45.3T
Tunas Baru Lampung(TBLA)
-- / ---- / --3.56T
Jeju Bank(006220)
158.71 / --82.73B / --560.97B
EZconn Corp(6442)
-- / 0.73-- / 705M3.45B
Saksiam Leasing(SAK)
0.1 / --633.4M / --13B
Italian Thai Development(ITD)
-0.29 / --18.19B / 18,187M9.79B
Thai Wah(TWPC)
0.04 / --2.62B / --4.24B
Siam City Cement(SCCC)
-3.03 / 0.0212.43B / 12.7B42.32B
Sino Thai Engineering Construction(STEC)
0.21 / 0.2038.51B / 8.43B19.83B
SPCG(SPCG)
0.64 / --1.34B / --14.36B
Sermsang Power(SSP)
-- / 0.17-- / 894M11.24B
Sabina(SABINA)
0.31 / 0.31836.2M / 859M8.86B
Dharma Satya(DSNG)
29.6 / --3,047.9B / 3,048B7.31T
Ping An Bank A(000001)
0.41 / 0.379271.12B / 42.11B246.46B
InnoWireless(073490)
411.86 / --58.57B / 52.8B204.16B
Nawarat Patanakarn(NWR)
-0.03 / --3.20B / --1.86B
POSCO Thainox(INOX)
-0.05 / --4.88B / --6.47B
Thitikorn(TK)
0.11 / --463.8M / --3.78B
Chememan(CMAN)
-- / --866.4M / --2.21B
Korea Real Estate(034830)
-- / ---- / 64B293.31B
Jay Mart(JMART)
0.35 / --3.70B / --35.85B
Celltrion(068270)
570.09 / 733.06510.6B / 604.66B22.36T
Waskita Karya(WSKT)
-- / 16.54-- / --6.74T
Delta Electronics Thailand(DELTA)
3.37 / 3.4734.61B / 34.61B1.23T
Washington H Soul Pattinson(SOL)
-- / ---- / --10.09B
Premier Marketing(PM)
0.16 / --1.28B / --4.91B
Ladprao Hospital(LPH)
0.06 / --561.2M / --3.96B
Indika Energy(INDY)
-- / ---- / --10.56T
Daewoo Engineering & Const(047040)
268.23 / 340.553,208.3B / 3,111.6B1.72T
Erawan Group(ERW)
0.05 / 0.05221.73B / 1.73B22.3B
Wonik IPS(240810)
-- / -121.85-- / 313.43B1.55T
Premier Investments(PMV)
-- / 102.00-- / 865.67M4.11B
IFS Capital(IFS)
0.07 / --92.68M / --1.34B
Ares Intl(2471)
-- / ---- / --2.35B
SCI Electric(SCI)
-0.06 / --370.8M / --960M
Hyundai Everdigm(041440)
-129.05 / --103.7B / --143.45B
HK & China Gas(0003)
0.1 / --31.23B / --129.69B
Winbond(2344)
0.14 / 0.1419.22B / 19.22B97.91B
JWD InfoLogistics(SJWD)
0.11 / 0.111.58B / 1.58B34.59B
Triple i Logistics(III)
0.59 / --578.3M / --10.27B
Bangkok Ranch(BR)
0.15 / --