Chứng Khoán Colombia

Lần cuối
Cao
Thấp
5,520.05,580.05,350.0+130.0+2.41%1.33M
2,445.02,475.02,440.0-50.0-2.00%77.97K
19,900.020,140.019,900.0-340.0-1.68%4.33K
11,920.012,000.011,800.0-80.0-0.67%11.3K
30,200.030,500.030,200.00.00.00%119.31K
10,740.010,740.010,740.00.00.00%10.44K
24,000.024,000.024,000.00.00.00%2.8K
2,540.02,555.02,520.0+20.0+0.79%1.44M
1,805.001,830.001,805.00-10.00-0.55%1.88M
78.778.778.7+1.7+2.21%182.25K
9,410.09,480.09,400.0+10.0+0.11%355.34K
30,000.030,500.030,000.0-960.0-3.10%8.46K
15,200.015,340.015,140.0+80.0+0.53%171.79K
49,000.049,000.047,500.0+540.0+1.11%64.15K
435.0436.0435.00.00.00%259.36K
27,800.028,100.027,700.0-180.0-0.64%231.94K
3,940.03,970.03,930.0+10.0+0.25%52.02K
15,340.015,700.015,340.0-260.0-1.67%14.61K
6,860.07,090.06,860.0-150.0-2.14%16.36K
12,140.012,300.012,140.0+40.0+0.33%74.19K
4,105.04,200.04,105.00.00.00%47.99K
10,960.0010,960.0010,960.00-240.00-2.14%4.46K
1,680.001,685.001,680.000.000.00%243.84K
7,140.007,140.007,140.00+140.00+2.00%11.26K
48,200.0048,200.0048,200.00+120.00+0.25%472