Chứng Khoán Lithuania

Lần cuối
Cao
Thấp
1.6951.6951.685+0.005+0.30%9.37K
0.700.700.68+0.01+2.04%231.57K
2.642.652.630.000.00%5.7K
1.821.841.81+0.01+0.55%336
0.990.990.98+0.01+0.61%20.67K
1.161.171.160.00-0.43%5.51K
0.320.320.320.00-0.63%8.73K
2.022.022.00+0.02+1.00%1.03K
3.233.253.23-0.02-0.62%3.48K
24.2024.2024.20-0.60-2.42%1
0.210.210.200.00+0.98%16.54K
4.784.784.78+0.02+0.42%100
1.271.271.26+0.01+0.79%87
10.5010.6010.300.000.00%970
0.460.460.460.000.00%604
1.161.161.16+0.01+0.87%13
1.651.651.65-0.05-2.94%250
0.130.130.130.00+0.78%10
0.900.920.90-0.01-1.10%2.81K
6.256.306.250.000.00%192
17.1017.4017.10-0.30-1.72%20
2.942.942.940.000.00%10
0.680.680.680.000.00%1.5K
0.480.480.480.000.00%15
7.207.207.20+0.20+2.86%14
0.190.190.17+0.01+5.62%32.18K