😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Chứng Khoán Nigeria

Lần cuối
Cao
Thấp
591.10591.10591.10-65.60-9.99%20.67K
40.9041.0041.00-0.10-0.24%949.2K
22.0021.6021.60+0.40+1.85%271.89K
22.8023.2022.80-0.95-4.00%6.06M
7.7007.7007.4500.0000.00%31.6M
10.50010.90010.500-0.200-1.86%13.19M
43.9045.0045.00+1.10+2.51%558.22K
45.2545.5043.00-0.20-0.44%39.75M
67.5067.5067.50+3.45+5.39%457.31K
55.5055.5055.50+2.00+3.74%19.02K
3.883.883.88-0.02-0.51%545.31K
855.00855.00855.00-65.00-7.07%17.92K
29.8029.7529.75-0.20-0.67%781.27K
295.00295.00295.00+3.00+1.03%90.87K
352.00352.00352.00-31.00-8.09%213.13K
3,380.103,380.103,380.10-349.90-9.38%6.41K
4.0204.0003.960-0.020-0.50%2.96M
404.00404.00404.00+15.10+3.88%91.1K
11.95012.00011.900-0.050-0.42%15.19M
23.3023.8523.10-0.55-2.31%29.38M
39.90039.90039.900+3.600+9.92%5.73M
36.9536.9536.95+0.45+1.23%470.05K
37.2039.0037.20-2.80-7.00%17.87M
88.6088.6088.60-9.80-9.96%100.92K
196.20196.20196.20+0.10+0.05%396.39K
2,249.902,200.002,200.00+100.00+4.76%1.02M
129.00129.00129.00-14.20-9.92%6.5K
342.00342.00342.00-37.90-9.98%1.59K
19.4019.5019.35+0.05+0.26%18.56M
900.00900.00900.00-100.00-10.00%39.57K
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.