Chứng Khoán Nigeria

Cập nhật các dữ liệu hiện tại về thị trường chứng khoán tại Nigeria, bao gồm các cổ phiếu hàng đầu cũng như những loại cổ phiếu vốn hóa lớn và nhỏ. Nhấp chuột vào các loại chứng khoán riêng lẻ để biết thêm thông tin.
Lần cuối
Cao
Thấp
320.00320.00320.000.000.00%0
58.0058.0058.000.000.00%0
17.0017.0017.00+1.00+6.25%3.61M
22.0522.0021.000.000.00%0
6.9006.9506.900-0.050-0.72%2.66M
8.8509.0008.800-0.050-0.56%3.94M
31.7031.7031.700.000.00%0
39.0039.1038.450.000.00%0
61.3061.3061.300.000.00%0
60.5062.0562.050.000.00%0
4.304.304.300.000.00%0
1,150.001,150.001,150.000.000.00%0
37.3037.3037.300.000.00%0
239.50239.50239.500.000.00%0
186.50186.50186.500.000.00%0
2,527.402,310.102,310.100.000.00%0
3.5503.5903.500-0.040-1.11%5.25M
349.50349.50349.500.000.00%0
6.9806.9906.6800.0000.00%0
21.3521.4021.050.000.00%16.1M
17.40017.40017.4000.0000.00%0
29.8530.0029.500.000.00%0
34.0535.0034.000.000.00%0
39.9639.9639.960.000.00%0
240.00238.00238.000.000.00%0
1,800.001,800.001,800.00+10.00+0.56%800.11K
93.6093.6093.600.000.00%0
188.20188.20188.200.000.00%0
18.0018.0017.700.000.00%0
376.90376.90376.900.000.00%0