Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Chứng Khoán Jordan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênLần cuốiCaoThấpT.đổi% T.đổiKLThời gian
 Arab Banking Corp0.820.820.82+0.00+0.00%005/10 
 Arab Jor/Inv/Bank1.2201.2201.220-0.020-1.61%3.70K06/10 
 Bank Of Jordan2.1602.1602.1500.0000.00%12.51K06/10 
 Cairo Amman Bank1.3101.3101.300+0.010+0.77%114.23K06/10 
 Capital Bank2.422.452.40-0.03-1.22%83.86K06/10 
 Investbank1.5001.5001.5000.0000.00%005/10 
 Jcbank0.900.900.900.000.00%029/09 
 Jor Islamic Bank3.7903.8003.7900.0000.00%10.09K06/10 
 Jor Kuwait Bank1.6101.6301.610-0.020-1.23%0.69K06/10 
 Jordan Ahli Bank1.001.021.00-0.01-0.99%112.43K06/10 
 Housing Bk Trd Fin3.633.653.63-0.01-0.27%5.07K06/10 
 Islamic Insur Co1.4401.4501.4400.0000.00%13.04K06/10 
 Arab Alum Ind2.8502.8602.850-0.010-0.35%0.75K06/10 
 Arab Potash Co39.4039.6539.40+0.01+0.03%0.02K06/10 
 Arab Steel Pipes0.760.760.760.000.00%005/10 
 Compland Dev&Inv0.790.800.77+0.01+1.28%53.05K06/10 
 Dar Aldawa Dv/Iv1.0401.0401.0300.0000.00%0.91K06/10 
 Indstral/Comm/Agr0.930.930.93+0.02+2.20%0.05K06/10 
 Jor Phosphate Mn35.56035.95035.000-0.140-0.39%16.45K06/10 
 Jor Petrolm Ref5.825.905.56+0.21+3.74%390.34K06/10 
 Jor Steel0.320.320.310.000.00%97.50K06/10 
 Jor Worsted Mill2.1802.1802.1800.0000.00%004/10 
 Arab Pesticides2.2602.3102.2600.0000.00%003/10 
 Natl Alum Ind1.291.291.250.000.00%004/10 
 United Cable Industries0.340.340.34-0.01-2.86%3.00K06/10 
 Union Tobacco0.8400.8400.820-0.010-1.18%3.77K06/10 
 First Insurance0.660.660.650.000.00%3.00K06/10 
 First Jordan0.240.240.240.000.00%34.00K06/10 
 Jor Int Insur Co0.300.300.300.000.00%7.35K06/10 
 Middle East Ins1.2201.2201.190+0.020+1.67%95.50K06/10 
 Comprehensive Multiple Transport0.500.500.49+0.01+2.04%0.17K06/10 
 Arab East Invst.0.590.590.58+0.01+1.72%13.00K06/10 
 Arab Intl Hotel0.880.880.85+0.00+0.00%003/10 
 Amad Realst. Invst0.760.760.760.000.00%003/10 
 Al Amal Financial Investment0.9400.9400.940+0.000+0.00%004/10 
 Amoun Int. Inv.0.710.710.65+0.03+4.41%44.32K06/10 
 Offtec Holding0.260.260.250.000.00%005/10 
 Bindar1.431.431.43+0.00+0.00%020/09 
 Darat0.580.580.570.000.00%005/10 
 First Finance0.580.580.580.000.00%0.84K06/10 
 Future Arab0.320.320.32-0.01-3.03%4.05K06/10 
 Ad-Dulayl Park0.610.610.600.000.00%10.00K06/10 
 Dar Al Aman Islamic Finance0.2400.2400.2400.0000.00%2.25K06/10 
 Jordan Expat .Inv0.490.490.49-0.01-2.00%1.10K06/10 
 Tajcateringhousing0.400.400.38+0.01+2.56%284.56K06/10 
 Jor Electreic Pwr1.9401.9401.890+0.030+1.57%134.23K06/10 
 Jor Inv Trust0.700.700.69+0.00+0.00%003/10 
 Jo Realestate0.490.500.49-0.01-2.00%2.23K06/10 
 Jordan Telecom2.2302.2602.220-0.020-0.89%479.56K06/10 
 Al-Dawliyah H&M0.520.520.500.000.00%003/10 
 Afaq Energy1.8001.8101.760+0.020+1.12%20.50K06/10 
 Methaq3.0003.1203.000-0.120-3.85%10.32K06/10 
 Taj Tourist Proj0.280.290.28-0.01-3.45%6.79K06/10 
 Masafat Transport0.420.430.420.000.00%10.60K06/10 
 Almehanya for Real Estate Investments Housing0.470.470.460.000.00%11.06K06/10 
 Real Estate Dv0.660.660.66+0.01+1.54%1.00K06/10 
 J D Properties0.380.390.38-0.01-2.56%42.73K06/10 
 Salam Int Trn Td0.910.910.910.000.00%005/10 
 Spcz.Invst.Comd0.8200.8400.8100.0000.00%16.07K06/10 
 Un For Fincl Inv0.950.950.950.000.00%005/10 
 Union Inv0.7500.7500.7300.0000.00%404.10K06/10 
 Union Land Dev1.7501.7501.720+0.020+1.16%19.29K06/10 
 Consulting Group1.7501.7501.7500.0000.00%2.50K06/10 
 Jordan Express1.5901.5901.560+0.000+0.00%005/10 
 Shipping Line2.2002.2002.200-0.010-0.45%0.05K06/10 
 Zara Investments0.460.460.45+0.00+0.00%028/09 
 Arab Bank4.674.694.64-0.01-0.21%35.66K06/10 
 Arab Int Inv Edu2.4902.4902.4900.0000.00%004/10 
 Contempro0.710.720.71-0.03-4.05%4.80K06/10 
 Deera0.630.630.61+0.00+0.00%003/10 
 Safwa Islamic Bank1.9201.9201.920+0.000+0.00%004/10 
 Masaken1.0801.0801.0800.0000.00%0.01K06/10 
 East Real Estate1.051.051.00+0.00+0.00%002/10 
 Ready Mix Concrt0.400.400.39+0.01+2.56%24.93K06/10 
 Arab Phoenix Holding0.170.170.16+0.01+6.25%41.43K06/10 
 Bank Al-Etihad1.9201.9201.920+0.000+0.00%0.65K06/10 
 Hayat Phat3.1003.1003.100+0.000+0.00%029/09 
 Irbid Elect10.4210.4210.28-0.07-0.67%0.04K06/10 
 Enjaz for Development0.480.480.47+0.02+4.35%158.15K06/10 
 Shira0.720.720.700.000.00%22.95K06/10 
 Univ Mod In2.0702.0702.0700.0000.00%005/10 
 Siniora Fd Indst5.005.005.00+0.00+0.00%020/09 
 Zarka Education and Investment2.5002.5002.500+0.000+0.00%005/10 
 Jo Duty Fre8.408.518.400.000.00%003/10 
 Northern Ce2.5102.5102.510+0.000+0.00%019/09 
 Jordan Poultry Processing1.271.291.19+0.02+1.60%3.68K06/10 
 Gulf Insurance Jordan2.1502.2002.1500.0000.00%005/10 
 Jordan Dairy Co PSC2.742.742.740.000.00%005/10 
 Philadelphia Pharma Industry1.4001.4001.4000.0000.00%018/09 
 Jordan Insurance Co PSC1.3401.3401.3400.0000.00%028/09 
 Jordan Vegetable Oil2.7002.7302.7000.0000.00%003/10 
 Nutri Dar0.8600.8600.830-0.010-1.15%9.30K06/10 
 Jordan French Insurance0.780.780.78+0.00+0.00%005/10 
 Philadelphia Intl Education1.4401.4401.400+0.000+0.00%027/09 
 Al Faris National0.5000.5200.500-0.020-3.85%0.36K06/10 
 Petra Education3.603.603.60+0.00+0.00%005/10 
 Arab Company for Investment Projects Psc1.251.281.25-0.05-3.85%1.00K06/10 
 Arab Jordanian Insurance Group PSC0.890.890.89+0.00+0.00%020/09 
 Jordan Hotels and Tourism Company PSC2.622.622.62+0.00+0.00%027/09 
 Arabia Insurance Company Jordan PSC0.730.730.69+0.00+0.00%002/10 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email