Chứng Khoán Hungary

Lần cuối
Cao
Thấp
9,796.010,050.09,700.0-120.0-1.21%374.22K
2,500.02,580.02,488.0-54.0-2.11%929.22K
7,235.07,490.07,170.0-225.0-3.02%295.37K
404.0404.5389.5+8.0+2.02%653.2K
1,155.01,185.01,140.0-30.0-2.53%14.32K
1,580.01,580.01,560.00.00.00%4.83K
35.00035.65034.950-0.300-0.85%135.45K
280.0280.0278.0+2.0+0.72%40.13K
8.28.48.20.00.00%3.06K
117.00119.20117.00-1.00-0.85%181.35K
250.0252.0249.0+0.5+0.20%3.05K
18,100.018,400.018,100.0+100.0+0.56%149
677.0678.0665.0-1.0-0.15%21.66K
3,165.03,235.03,065.0+5.0+0.16%3.76K
2,660.02,870.02,600.0-200.0-6.99%9.16K
1,900.001,900.001,900.00-50.00-2.56%515
90.0090.8090.00-1.90-2.07%10K