Masterplast Nyrt (MAST)

Budapest
Tiền tệ tính theo HUF
Miễn trừ Trách nhiệm
3,165.0
+5.0
(+0.16%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
3,065.0
3,235.0
Biên độ 52 tuần
2,700.0
4,440.0
Khối lượng
3,759
Giá đ.cửa hôm trước
3,160
Giá mở cửa
3,235
Biên độ ngày
3,065-3,235
Biên độ 52 tuần
2,700-4,440
Khối lượng
3,759
KLTB (3 thg)
6,900
Thay đổi 1 năm
-24.94%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
16,575,177
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

404.0
MTEL
+2.02%
7,235.0
GDRB
-3.02%
90.00
AUTW
-2.07%
2,500.0
MOLB
-2.11%
1,580.0
ANYB
0.00%

Phân tích Masterplast Nyrt