x
0

Điểm giới hạn Cổ điển

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0878 1.0882 1.0884 1.0888 1.0890 1.0894 1.0896
USD/JPY 111.54 111.58 111.66 111.70 111.78 111.82 111.90
GBP/USD 1.2896 1.2899 1.2904 1.2907 1.2912 1.2915 1.2920
USD/CHF 0.9959 0.9960 0.9962 0.9963 0.9965 0.9966 0.9968
USD/CAD 1.3667 1.3669 1.3671 1.3673 1.3675 1.3677 1.3679
EUR/JPY 121.54 121.57 121.63 121.66 121.72 121.75 121.81
AUD/USD 0.7473 0.7477 0.7482 0.7486 0.7491 0.7495 0.7500
NZD/USD 0.6847 0.6851 0.6854 0.6858 0.6861 0.6865 0.6868
EUR/GBP 0.8425 0.8429 0.8432 0.8436 0.8439 0.8443 0.8446
EUR/CHF 1.0842 1.0844 1.0846 1.0848 1.0850 1.0852 1.0854
AUD/JPY 83.40 83.45 83.54 83.59 83.68 83.73 83.82
GBP/JPY 143.96 144.02 144.13 144.19 144.30 144.36 144.47
CHF/JPY 112.03 112.06 112.13 112.16 112.23 112.26 112.33
EUR/CAD 1.4874 1.4879 1.4883 1.4888 1.4892 1.4897 1.4901
AUD/CAD 1.0217 1.0223 1.0228 1.0234 1.0239 1.0245 1.0250
CAD/JPY 81.58 81.61 81.67 81.70 81.76 81.79 81.85
NZD/JPY 76.47 76.50 76.56 76.59 76.65 76.68 76.74
AUD/NZD 1.0899 1.0905 1.0910 1.0916 1.0921 1.0927 1.0932
GBP/AUD 1.7210 1.7221 1.7233 1.7244 1.7256 1.7267 1.7279
EUR/AUD 1.4520 1.4530 1.4537 1.4547 1.4554 1.4564 1.4571
GBP/CHF 1.2845 1.2849 1.2854 1.2858 1.2863 1.2867 1.2872
EUR/NZD 1.5861 1.5868 1.5872 1.5879 1.5883 1.5890 1.5894
AUD/CHF 0.7445 0.7449 0.7453 0.7457 0.7461 0.7465 0.7469
GBP/NZD 1.8793 1.8802 1.8813 1.8822 1.8833 1.8842 1.8853
USD/SGD 1.3972 1.3973 1.3975 1.3976 1.3978 1.3979 1.3981
USD/HKD 7.7765 7.7769 7.7771 7.7775 7.7777 7.7781 7.7783
USD/DKK 6.8229 6.8249 6.8283 6.8303 6.8337 6.8357 6.8391
GBP/CAD 1.7631 1.7636 1.7642 1.7647 1.7653 1.7658 1.7664
USD/SEK 8.8448 8.8476 8.8525 8.8553 8.8602 8.8630 8.8679
USD/RUB 56.8645 56.8853 56.9060 56.9268 56.9475 56.9683 56.9890
USD/TRY 3.5479 3.5503 3.5516 3.5540 3.5553 3.5577 3.5590
BTC/USD 1340.45 1353.23 1359.62 1372.40 1378.79 1391.57 1397.96
BTC/EUR 1231.86 1239.57 1254.98 1262.69 1278.10 1285.81 1301.22
USD/CNY 6.9190 6.9204 6.9231 6.9245 6.9272 6.9286 6.9313
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.