x
0

Điểm giới hạn Cổ điển

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0847 1.0855 1.0866 1.0874 1.0885 1.0893 1.0904
USD/JPY 109.89 110.03 110.10 110.24 110.31 110.45 110.52
GBP/USD 1.2574 1.2579 1.2585 1.2590 1.2596 1.2601 1.2607
USD/CHF 0.9826 0.9833 0.9840 0.9847 0.9854 0.9861 0.9868
USD/CAD 1.3307 1.3320 1.3331 1.3344 1.3355 1.3368 1.3379
EUR/JPY 119.64 119.72 119.78 119.86 119.92 120.00 120.06
AUD/USD 0.7609 0.7619 0.7629 0.7639 0.7649 0.7659 0.7669
NZD/USD 0.7041 0.7047 0.7056 0.7062 0.7071 0.7077 0.7086
EUR/GBP 0.8616 0.8622 0.8630 0.8636 0.8644 0.8650 0.8658
EUR/CHF 1.0694 1.0698 1.0704 1.0708 1.0714 1.0718 1.0724
AUD/JPY 83.99 84.08 84.12 84.21 84.25 84.34 84.38
GBP/JPY 138.42 138.57 138.65 138.80 138.88 139.03 139.11
CHF/JPY 111.68 111.78 111.83 111.93 111.98 112.08 112.13
EUR/CAD 1.4479 1.4486 1.4498 1.4505 1.4517 1.4524 1.4536
AUD/CAD 1.0173 1.0179 1.0186 1.0192 1.0199 1.0205 1.0212
CAD/JPY 82.44 82.51 82.55 82.62 82.66 82.73 82.77
NZD/JPY 77.71 77.76 77.80 77.85 77.89 77.94 77.98
AUD/NZD 1.0798 1.0805 1.0809 1.0816 1.0820 1.0827 1.0831
GBP/AUD 1.6433 1.6449 1.6466 1.6482 1.6499 1.6515 1.6532
EUR/AUD 1.4199 1.4209 1.4223 1.4233 1.4247 1.4257 1.4271
GBP/CHF 1.2375 1.2383 1.2391 1.2399 1.2407 1.2415 1.2423
EUR/NZD 1.5363 1.5374 1.5384 1.5395 1.5405 1.5416 1.5426
AUD/CHF 0.7502 0.7509 0.7516 0.7523 0.7530 0.7537 0.7544
GBP/NZD 1.7775 1.7795 1.7808 1.7828 1.7841 1.7861 1.7874
USD/SGD 1.3884 1.3899 1.3908 1.3923 1.3932 1.3947 1.3956
USD/HKD 7.7665 7.7670 7.7673 7.7678 7.7681 7.7686 7.7689
USD/DKK 6.8245 6.8310 6.8358 6.8423 6.8471 6.8536 6.8584
GBP/CAD 1.6762 1.6774 1.6786 1.6798 1.6810 1.6822 1.6834
USD/SEK 8.7559 8.7622 8.7694 8.7757 8.7829 8.7892 8.7964
USD/RUB 56.6792 56.7268 56.7591 56.8067 56.8390 56.8866 56.9189
USD/TRY 3.5809 3.5873 3.5922 3.5986 3.6035 3.6099 3.6148
BTC/USD 976.31 980.63 984.12 988.44 991.93 996.25 999.74
BTC/EUR 901.89 901.89 901.89 901.89 901.89 901.89 901.89
USD/CNY 6.8735 6.8747 6.8759 6.8771 6.8783 6.8795 6.8807
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.