x
0

Điểm giới hạn Cổ điển

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0600 1.0603 1.0606 1.0609 1.0612 1.0615 1.0618
USD/JPY 112.84 112.86 112.90 112.92 112.96 112.98 113.02
GBP/USD 1.2399 1.2406 1.2410 1.2417 1.2421 1.2428 1.2432
USD/CHF 1.0017 1.0021 1.0025 1.0029 1.0033 1.0037 1.0041
USD/CAD 1.3087 1.3092 1.3096 1.3101 1.3105 1.3110 1.3114
EUR/JPY 119.69 119.73 119.76 119.80 119.83 119.87 119.90
AUD/USD 0.7651 0.7655 0.7662 0.7666 0.7673 0.7677 0.7684
NZD/USD 0.7174 0.7177 0.7182 0.7185 0.7190 0.7193 0.7198
EUR/GBP 0.8532 0.8535 0.8540 0.8543 0.8548 0.8551 0.8556
EUR/CHF 1.0636 1.0637 1.0639 1.0640 1.0642 1.0643 1.0645
AUD/JPY 86.36 86.42 86.50 86.56 86.64 86.70 86.78
GBP/JPY 140.00 140.09 140.13 140.22 140.26 140.35 140.39
CHF/JPY 112.44 112.50 112.54 112.60 112.64 112.70 112.74
EUR/CAD 1.3883 1.3889 1.3892 1.3898 1.3901 1.3907 1.3910
AUD/CAD 1.0027 1.0031 1.0038 1.0042 1.0049 1.0053 1.0060
CAD/JPY 86.10 86.13 86.16 86.19 86.22 86.25 86.28
NZD/JPY 80.99 81.04 81.08 81.13 81.17 81.22 81.26
AUD/NZD 1.0651 1.0656 1.0664 1.0669 1.0677 1.0682 1.0690
GBP/AUD 1.6143 1.6165 1.6176 1.6198 1.6209 1.6231 1.6242
EUR/AUD 1.3812 1.3823 1.3829 1.3840 1.3846 1.3857 1.3863
GBP/CHF 1.2434 1.2442 1.2446 1.2454 1.2458 1.2466 1.2470
EUR/NZD 1.4749 1.4755 1.4760 1.4766 1.4771 1.4777 1.4782
AUD/CHF 0.7675 0.7678 0.7685 0.7688 0.7695 0.7698 0.7705
GBP/NZD 1.7251 1.7264 1.7271 1.7284 1.7291 1.7304 1.7311
USD/SGD 1.4172 1.4178 1.4182 1.4188 1.4192 1.4198 1.4202
USD/HKD 7.7605 7.7608 7.7610 7.7613 7.7615 7.7618 7.7620
USD/DKK 7.0007 7.0027 7.0049 7.0069 7.0091 7.0111 7.0133
GBP/CAD 1.6234 1.6247 1.6254 1.6267 1.6274 1.6287 1.6294
USD/SEK 8.9069 8.9087 8.9118 8.9136 8.9167 8.9185 8.9216
USD/RUB 58.3585 58.4112 58.4406 58.4933 58.5227 58.5754 58.6048
USD/TRY 3.6254 3.6265 3.6286 3.6297 3.6318 3.6329 3.6350
BTC/USD 1052.37 1053.04 1054.38 1055.05 1056.39 1057.06 1058.40
BTC/EUR 993.45 993.84 994.62 995.01 995.79 996.18 996.96
USD/CNY 6.8586 6.8609 6.8638 6.8661 6.8690 6.8713 6.8742
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.