x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Điểm giới hạn Cổ điển

Khung thời gian
Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1191 1.1194 1.1196 1.1199 1.1201 1.1204 1.1206
USD/JPY 111.18 111.21 111.24 111.27 111.30 111.33 111.36
GBP/USD 1.2707 1.2714 1.2718 1.2725 1.2729 1.2736 1.2740
USD/CHF 0.9681 0.9684 0.9687 0.9690 0.9693 0.9696 0.9699
USD/CAD 1.3247 1.3252 1.3256 1.3261 1.3265 1.3270 1.3274
EUR/JPY 124.45 124.51 124.54 124.60 124.63 124.69 124.72
AUD/USD 0.7567 0.7570 0.7571 0.7574 0.7575 0.7578 0.7579
NZD/USD 0.7281 0.7284 0.7287 0.7290 0.7293 0.7296 0.7299
EUR/GBP 0.8792 0.8795 0.8798 0.8801 0.8804 0.8807 0.8810
EUR/CHF 1.0847 1.0849 1.0851 1.0853 1.0855 1.0857 1.0859
AUD/JPY 84.17 84.21 84.24 84.28 84.31 84.35 84.38
GBP/JPY 141.34 141.43 141.49 141.58 141.64 141.73 141.79
CHF/JPY 114.72 114.76 114.79 114.83 114.86 114.90 114.93
EUR/CAD 1.4832 1.4839 1.4843 1.4850 1.4854 1.4861 1.4865
AUD/CAD 1.0032 1.0037 1.0040 1.0045 1.0048 1.0053 1.0056
CAD/JPY 83.79 83.83 83.87 83.91 83.95 83.99 84.03
NZD/JPY 81.01 81.05 81.07 81.11 81.13 81.17 81.19
AUD/NZD 1.0377 1.0382 1.0386 1.0391 1.0395 1.0400 1.0404
GBP/AUD 1.6782 1.6788 1.6792 1.6798 1.6802 1.6808 1.6812
EUR/AUD 1.4775 1.4778 1.4782 1.4785 1.4789 1.4792 1.4796
GBP/CHF 1.2313 1.2319 1.2324 1.2330 1.2335 1.2341 1.2346
EUR/NZD 1.5340 1.5348 1.5355 1.5363 1.5370 1.5378 1.5385
AUD/CHF 0.7332 0.7335 0.7337 0.7340 0.7342 0.7345 0.7347
GBP/NZD 1.7419 1.7432 1.7442 1.7455 1.7465 1.7478 1.7488
USD/SGD 1.3866 1.3867 1.3870 1.3871 1.3874 1.3875 1.3878
USD/HKD 7.7995 7.7996 7.7997 7.7998 7.7999 7.8000 7.8001
USD/DKK 6.6362 6.6372 6.6393 6.6403 6.6424 6.6434 6.6455
GBP/CAD 1.6844 1.6855 1.6861 1.6872 1.6878 1.6889 1.6895
USD/SEK 8.7103 8.7121 8.7148 8.7166 8.7193 8.7211 8.7238
USD/RUB 59.2805 59.3408 59.3961 59.4564 59.5117 59.5720 59.6273
USD/TRY 3.4978 3.4997 3.5018 3.5037 3.5058 3.5077 3.5098
BTC/USD 2547.5 2576.6 2594.6 2623.7 2641.7 2670.8 2688.8
BTC/EUR 2259.8 2304.2 2326.4 2370.9 2393.1 2437.6 2459.8
USD/CNY 6.8293 6.8317 6.8341 6.8365 6.8389 6.8413 6.8437
 
Thông Tin Điểm Giới Hạn

Các tính toán điểm giới hạn, mức chống đỡ và kháng cự được chấp nhận rộng rãi như là một chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chúng được các nhà giao dịch, ngân hàng và tất cả các tổ chức tài chính vô cùng tin dùng, được xem như những chỉ báo rõ ràng cho điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chúng được sử dụng làm cơ sở cho phần lớn các phân tích kỹ thuật. Điểm giới hạn là điểm mà tại đó các ý kiến thị trường thay đổi từ xu hướng xuống giá lên tăng giá.

 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.