Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Bản đồ Nhiệt Tiền tệ

Bản Đồ Nhiệt Các Loại Tiền Tệ Trong 30 Phút
Dữ liệu được Cập nhật Vào May 23 tại 13:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Bản Đồ Nhiệt Các Loại Tiền Tệ Trong 1 Giờ
Dữ liệu được Cập nhật Vào May 23 tại 13:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Bản Đồ Nhiệt Các Loại Tiền Tệ Trong 5 Giờ
Dữ liệu được Cập nhật Vào May 23 tại 13:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Bản đồ Nhiệt Tiền tệ Hàng ngày
Dữ liệu được Cập nhật Vào May 23 tại 13:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
Chú giải:
Cặp tiền đang ở trên điểm giá đỉnh của thanh giá trước
Cặp tiền đang ở trên điểm giá đóng cửa của thanh giá trước nhưng nằm dưới đỉnh
Cặp tiền đi ngang
Cặp tiền đang ở dưới điểm giá đóng cửa của thanh giá trước nhưng nằm trên đáy
Cặp tiền đang ở dưới điểm giá đáy của thanh giá trước
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email