Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Những Giờ Cuối Cùng: Mở khóa dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Công cụ tính Giao dịch

Công cụ tính Fibonacci

Bằng công cụ tính Fibonacci của chúng tôi, bạn có thể tạo ra các phép hồi quy Fibonacci cơ bản và các giá trị gia hạn cho cả hai xu hướng tăng và giảm, bằng cách nhập giá trị cao nhất và thấp nhất. Đây là công cụ mạnh mẽ dự báo mục tiêu giá cho bạn.

Công cụ tính Điểm Giới hạn

Công cụ này giúp bạn nhận các điểm giới hạn trong bốn hệ thống phổ biến khác nhau, bằng cách nhập giá trị cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày trước đó. Công cụ hữu dụng cho việc xác định các điểm xuất và nhập hỗ trợ, kháng cự.

Công cụ tính Pip

Công cụ cung cấp cho bạn giá trị từng pip của loại tiền so với tất cả cặp tiền tệ chính. Tất cả giá trị đều dựa trên tỷ giá tiền tệ theo thời gian thực.

Công cụ tính Lợi nhuận

Bộ tính toán lợi nhuận cho phép bạn tính toán các khoản lời và lỗ đối với tất cả giao dịch cặp tiền tệ chéo và chính hoặc giao dịch hợp đồng tương lai, mang lại kết quả theo một trong tám loại tiền tệ chủ yếu.

Công cụ tính số Dư

Công cụ tính số quỹ cần để giữ vị thế mở dựa trên tỳ lệ số dư trong tài khoản giao dịch của bạn. Kết quả dựa trên tỷ giá tiền tệ theo thời gian thực.

Công cụ Tính Kinh doanh Chênh lệch Lãi suất

Công cụ Tính Chênh lệch Lãi suất tính số lãi suất kiếm được cho giao dịch trong thời gian lâu, dựa trên chênh lệch lãi suất cặp tiền tệ quốc gia tương ứng.

Công cụ tính Tỷ giá Kỳ hạn

Bộ Tính Toán Tỷ Giá Kỳ Hạn cho phép bạn tính toán tỷ giá kỳ hạn và các điểm đối với một cặp tiền tệ dựa trên tỷ giá giao ngay, ngày giao ngay, ngày giao kỳ hạn và lãi suất trong nước/nước ngoài. Việc tính toán được đưa ra dựa trên tỷ giá FX theo thời gian thực. Bạn có thể điều chỉnh giá giao ngay, lãi suất và khoảng thời gian để xác định được các kết quả riêng lẻ và mang tính tối ưu.

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email