Hợp đồng Tương lai Cotton 29mm - 6/23 (MCOTc1)

MCX
Tiền tệ tính theo INR
Miễn trừ Trách nhiệm
59,120
-360
(-0.61%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
59,120
59,900
Biên độ 52 tuần
26,210
65,420
Thay đổi 1 năm
30.93%
Ngày Thanh toán
30/06/2023
Tháng
Tháng 6 23
Thay đổi Giá Nhỏ nhất
10
Quy mô HĐ
25 Kiện
Giá trị Giá Nhỏ nhất
250
Loại Thanh toán
Hiện vật
Ký hiệu Cơ bản
MCOT
Ngày Thanh toán
30/06/2023
Giá trị Điểm
1 = ₹25
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:_instr_unit_bale

Mọi Người Cũng Xem

Phân tích Hợp đồng Tương lai Cotton 29mm