Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích & Ý kiến về Forex

Cộng tác
Kathy Lien
Tạm biệt Bảng Anh? Theo Kathy Lien - 19/04/2018

Viết bởi Kathy Lien, Giám đốc điều hành Phòng Chiến lược Ngoại hối - Công ty Quản lý tài sản BK. Đồng Bảng giảm so với USD ngày thứ 2 liên tiếp...

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email