Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênTăngGiảmLời/Lỗ Trung bình%
Bitcoin
Tăng
73%
Giảm
27%
63132299%
Vàng
Tăng
67%
Giảm
33%
36831800%
Khí Tự nhiên
Tăng
70%
Giảm
30%
30751298%
XAU/USD
Tăng
59%
Giảm
41%
24711695%
EUR/USD
Tăng
59%
Giảm
41%
20061383%
Tesla
Tăng
77%
Giảm
23%
1669486%
Nasdaq 100
Tăng
53%
Giảm
47%
1127990%
Dầu Thô WTI
Tăng
59%
Giảm
41%
1186811%
Nifty 50
Tăng
61%
Giảm
39%
991631%
Nasdaq
Tăng
69%
Giảm
31%
1055479%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email