Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênTăngGiảmLời/Lỗ Trung bình%
Bitcoin
Tăng
56%
Giảm
44%
1273610167%
Vàng
Tăng
63%
Giảm
37%
39902375%
USD/TRY
Tăng
68%
Giảm
32%
40891890%
Ethereum
Tăng
66%
Giảm
34%
35891875%
Nasdaq 100
Tăng
58%
Giảm
42%
26351892%
Nasdaq
Tăng
55%
Giảm
45%
24652035%
SHIBA INU
Tăng
72%
Giảm
28%
32211229%
XAU/USD
Tăng
52%
Giảm
48%
21992042%
EUR/USD
Tăng
55%
Giảm
45%
23251898%
Dầu Thô WTI
Tăng
51%
Giảm
49%
18061760%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email