Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênTăngGiảmLời/Lỗ Trung bình%
Bitcoin
Tăng
56%
Giảm
44%
1581412199%
Vàng
Tăng
69%
Giảm
31%
69213137%
Dogecoin
Tăng
71%
Giảm
29%
63982572%
Ethereum
Tăng
71%
Giảm
29%
59512429%
EUR/USD
Tăng
57%
Giảm
43%
35392692%
XAU/USD
Tăng
63%
Giảm
37%
34842050%
XRP
Tăng
72%
Giảm
28%
38761473%
BTC/USD
Tăng
55%
Giảm
45%
25462075%
Cardano
Tăng
81%
Giảm
19%
3443809%
Dầu Thô WTI
Tăng
54%
Giảm
46%
22661909%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email