Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênTăngGiảmLời/Lỗ Trung bình%
Bitcoin
Tăng
62%
Giảm
38%
67234039%
Vàng
Tăng
66%
Giảm
34%
39092021%
EUR/USD
Tăng
55%
Giảm
45%
25972122%
Dầu Thô WTI
Tăng
51%
Giảm
49%
22472137%
Ethereum
Tăng
70%
Giảm
30%
24271026%
Nasdaq 100
Tăng
51%
Giảm
49%
16771640%
XAU/USD
Tăng
60%
Giảm
40%
19211288%
Khí Tự nhiên
Tăng
50%
Giảm
50%
14901511%
Nasdaq
Tăng
63%
Giảm
37%
18861097%
Dow Jones
Tăng
59%
Giảm
41%
17311212%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email