Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính Trung Đông

Chỉ Số Trung Đông

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tadawul All Share. 12,530.76 +99.31 +0.80%
Up
61.57%
Down
31.94%
Unchanged
6.48%
133 69
TA 35 2,042.21 +18.21 +0.90%
Up
80.00%
Down
17.14%
Unchanged
2.86%
28 6
Premier Market PR. 8,573.85 -20.51 -0.24%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Amman SE General 2,580.38 +3.14 +0.12%
Up
27.00%
Down
29.00%
Unchanged
44.00%
27 29

Chứng Khoán Trung Đông

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Ma’aden 70.60 64.20 70.60 64.50 +9.97% 9.70M 11/08  
Dar Al Arkan 13.64 13.48 13.72 13.32 +1.19% 9.30M 11/08  
Saudi Aramco 40.80 39.85 40.80 39.90 +2.38% 9.29M 11/08  
U C A 11.36 10.34 11.36 10.24 +9.86% 8.13M 11/08  
Al Rajhi 87.90 87.40 89.30 87.40 +0.57% 6.66M 11/08  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Ma’aden 70.60 +6.40 +9.97%
U C A 11.36 +1.02 +9.86%
Amana Insurance 13.40 +1.06 +8.59%
SALAMA 13.50 +1.06 +8.52%
Enaya 21.06 +1.58 +8.11%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Saudi Company Hardware 37.90 -1.40 -3.56%
Raydan 14.88 -0.54 -3.50%
Theeb Rent a Car Company SJSC 66.00 -2.00 -2.94%
Amiantit 39.00 -1.00 -2.50%
AlSorayai Group 46.60 -1.15 -2.41%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email