Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Thị trường Tài chính Trung Đông

Chỉ Số Trung Đông

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tadawul All Share. 10,701.79 -81.94 -0.76%
Up
34.53%
Down
57.85%
Unchanged
7.62%
77 129
TA 35 1,833.96 +32.05 +1.78%
Up
80.00%
Down
17.14%
Unchanged
2.86%
28 6
Premier Market PR. 8,160.04 +29.62 +0.36%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Amman SE General 2,710.19 +17.54 +0.65%
Up
33.00%
Down
22.00%
Unchanged
45.00%
33 22

Chứng Khoán Trung Đông

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Americana Restauran. 3.57 3.46 3.57 3.46 +3.18% 38.07M 02/02  
Alinma 31.55 32.95 32.85 30.95 -4.25% 15.07M 02/02  
Dar Al Arkan 12.96 12.36 12.96 12.30 +4.85% 12.09M 02/02  
Petro Rabigh 11.56 11.34 11.62 11.36 +1.94% 7.39M 02/02  
BJAZ 19.16 19.26 19.42 18.90 -0.52% 6.13M 02/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
SALAMA 16.30 +0.90 +5.84%
Dar Al Arkan 12.96 +0.60 +4.85%
SAICO 13.00 +0.46 +3.67%
KEC 12.10 +0.40 +3.42%
Americana Restaurants 3.57 +0.11 +3.18%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Alinma 31.55 -1.40 -4.25%
Dr Sulaiman 232.20 -8.00 -3.33%
BSFR 39.85 -1.35 -3.28%
SIIG 22.90 -0.76 -3.21%
Etihad Etisalat 34.70 -1.05 -2.94%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email