Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Thị trường Tài chính Hoa Kỳ

Chỉ Số Hoa Kỳ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 38,996.39 +47.37 +0.12%
Up
46.67%
Down
53.33%
14 16
S&P 500 5,096.27 +26.51 +0.52%
Up
63.22%
Down
36.38%
Unchanged
0.40%
318 183
Nasdaq 100 18,043.85 +169.35 +0.95%
Up
65.35%
Down
34.65%
66 35
Nasdaq 16,091.92 +144.18 +0.90%
Up
54.33%
Down
41.51%
Unchanged
4.15%
1844 1409
NYSE Composite 17,607.4 +33.7 +0.19%
Up
66.89%
Down
31.53%
Unchanged
1.58%
1271 599

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 180.75 181.42 182.57 179.53 -0.37% 115.71M 04:00:01  
Amazon.com 176.76 173.16 177.22 172.85 +2.08% 46.75M 04:00:01  
Intel 43.05 41.99 43.15 42.36 +2.52% 42.22M 04:00:01  
Microsoft 413.64 407.72 414.20 405.92 +1.45% 27.02M 04:00:01  
Walmart 58.59 59.62 59.49 58.59 -1.73% 25.54M 04:00:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Salesforce Inc 308.77 +9.00 +3.00%
Intel 43.05 +1.06 +2.52%
Amazon.com 176.76 +3.60 +2.08%
Microsoft 413.64 +5.92 +1.45%
Dow 55.87 +0.77 +1.40%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Walmart 58.59 -1.03 -1.73%
Boeing 203.60 -3.40 -1.64%
Amgen 273.83 -3.63 -1.31%
Visa A 282.40 -3.23 -1.13%
Goldman Sachs 388.79 -4.39 -1.12%

Hoa Kỳ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ Basic Material. 565.34 +3.06 +0.54%
Up
83.72%
Down
16.28%
36 7
DJ Financials 861.67 +1.66 +0.19%
Up
68.53%
Down
30.60%
Unchanged
0.86%
159 71
DJ Health Care 1,528.38 -11.46 -0.74%
Up
28.41%
Down
70.45%
Unchanged
1.14%
25 62
DJ Telecom 137.98 -0.31 -0.22%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
DJ Utilities 305.67 +0.23 +0.07%
Up
70.45%
Down
29.55%
31 13
DJ Oil&Gas 707.75 +3.74 +0.53%
Up
70.45%
Down
27.27%
Unchanged
2.27%
31 12
DJ Technology 5,622.4 +68.1 +1.23%
Up
78.79%
Down
20.20%
Unchanged
1.01%
78 20
S&P 500 Financial. 670.05 -0.06 -0.01%
Up
64.41%
Down
35.59%
38 21
S&P 500 Energy 653.14 +2.81 +0.43%
Up
76.92%
Down
19.23%
Unchanged
3.85%
20 5
S&P 500 Health Ca. 1,686.41 -12.34 -0.73%
Up
22.92%
Down
77.08%
11 37
S&P 500 Consumer . 1,485.31 +13.27 +0.90%
Up
61.04%
Down
38.96%
47 30
S&P 500 Industria. 1,022.56 +3.49 +0.34%
Up
59.68%
Down
40.32%
37 25
S&P 500 Utilities. 313.71 +0.13 +0.04%
Up
81.48%
Down
18.52%
22 5
S&P 500 Consumer . 789.20 -2.26 -0.29%
Up
38.24%
Down
58.82%
Unchanged
2.94%
13 20
S&P 500 Informati. 3,748.6 +43.5 +1.17%
Up
75.44%
Down
24.56%
43 14
S&P 500 Telecom S. 272.50 +3.23 +1.20%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
S&P 500 Materials. 550.91 +4.33 +0.79%
Up
91.30%
Down
8.70%
21 2
NQ Bank 3,561.5 +48.1 +1.37%
Up
83.33%
Down
15.25%
Unchanged
1.42%
235 43
NQ Financial 100 5,383.8 +29.6 +0.55%
Up
78.00%
Down
22.00%
78 22
NQ Other Finance 11,305.7 +11.5 +0.10%
Up
46.10%
Down
34.39%
Unchanged
19.51%
189 141
NQ Industrial 9,825.12 +78.54 +0.81%
Up
59.05%
Down
39.30%
Unchanged
1.65%
607 404
NQ Insurance 13,951.5 -59.3 -0.42%
Up
55.56%
Down
44.44%
25 20
NQ Computer 14,370.0 +183.6 +1.29%
Up
59.28%
Down
38.70%
Unchanged
2.01%
265 173
NQ Transportation. 7,170.0 +51.0 +0.72%
Up
56.79%
Down
38.27%
Unchanged
4.94%
46 31
NQ Telecommunicat. 398.13 +2.76 +0.70%
Up
69.41%
Down
28.24%
Unchanged
2.35%
59 24
NQ Biotechnology 4,428.6 -93.7 -2.07%
Up
24.89%
Down
73.76%
Unchanged
1.36%
55 163
NQ Internet 1,193.74 +15.76 +1.34%
Up
72.84%
Down
24.69%
Unchanged
2.47%
59 20
KBW Bank 96.71 +0.80 +0.83%
Up
95.00%
Down
5.00%
19 1
PHLX Semiconducto. 4,726.9 +124.3 +2.70%
Up
100.00%
Down
0.00%
30 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email