Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính Hoa Kỳ

Chỉ Số Hoa Kỳ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 35,116.40 +278.24 +0.80%
Up
83.33%
Down
16.67%
25 5
S&P 500 4,423.15 +35.99 +0.82%
Up
76.58%
Down
23.01%
Unchanged
0.41%
376 113
Nasdaq 100 15,061.42 +97.80 +0.65%
Up
64.71%
Down
35.29%
66 36
Nasdaq 14,761.3 +80.2 +0.55%
Up
43.81%
Down
50.96%
Unchanged
5.23%
1483 1725
NYSE Composite 16,713.5 +137.2 +0.83%
Up
63.20%
Down
35.07%
Unchanged
1.73%
1204 668

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 147.36 147.36 148.04 145.18 +1.26% 64.79M 02:59:59  
Microsoft 287.12 287.12 287.23 284.00 +0.81% 17.88M 02:59:59  
Cisco 56.25 56.25 56.42 55.27 +1.44% 17.36M 02:59:59  
Intel 54.06 54.06 54.16 53.26 +0.71% 16.38M 02:59:59  
Verizon 55.73 55.73 55.95 55.57 -0.05% 12.57M 02:59:59  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
IBM 144.07 +2.65 +1.87%
Amgen 244.08 +4.29 +1.79%
3M 201.03 +3.51 +1.78%
Boeing 229.09 +3.75 +1.66%
Dow 62.23 +1.01 +1.65%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Walt Disney 172.99 -2.56 -1.46%
McDonald's 236.95 -3.15 -1.31%
Visa A 237.09 -2.69 -1.12%
American Express 169.04 -0.23 -0.14%
Verizon 55.73 -0.03 -0.05%

Hoa Kỳ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ Basic Material. 533.97 +5.38 +1.02%
Up
86.96%
Down
13.04%
40 6
DJ Financials 810.30 +4.76 +0.59%
Up
64.17%
Down
33.46%
Unchanged
2.36%
163 85
DJ Health Care 1,481.17 +18.97 +1.30%
Up
67.01%
Down
32.99%
65 32
DJ Telecom 170.34 +0.07 +0.04%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
DJ Utilities 330.70 +2.12 +0.65%
Up
95.56%
Down
4.44%
43 2
DJ Oil&Gas 416.50 +7.41 +1.81%
Up
83.33%
Down
7.41%
Unchanged
9.26%
45 4
DJ Technology 4,302.0 +30.5 +0.71%
Up
66.07%
Down
33.93%
74 38
S&P 500 Financial. 613.24 +6.85 +1.13%
Up
85.00%
Down
15.00%
51 9
S&P 500 Energy 377.11 +6.78 +1.83%
Up
100.00%
Down
0.00%
28 0
S&P 500 Health Ca. 1,562.97 +21.77 +1.41%
Up
74.00%
Down
26.00%
37 13
S&P 500 Consumer . 1,453.86 +11.13 +0.77%
Up
65.82%
Down
32.91%
Unchanged
1.27%
52 26
S&P 500 Industria. 879.20 +11.94 +1.38%
Up
89.06%
Down
10.94%
57 7
S&P 500 Utilities. 339.68 +2.06 +0.61%
Up
96.30%
Down
3.70%
26 1
S&P 500 Consumer . 740.21 +3.64 +0.49%
Up
55.88%
Down
41.18%
Unchanged
2.94%
19 14
S&P 500 Informati. 2,702.0 +18.4 +0.69%
Up
71.67%
Down
28.33%
43 17
S&P 500 Telecom S. 272.27 -0.51 -0.19%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
S&P 500 Materials. 526.43 +5.27 +1.01%
Up
79.17%
Down
20.83%
19 5
NQ Bank 4,383.4 +63.6 +1.47%
Up
73.67%
Down
21.00%
Unchanged
5.33%
235 67
NQ Financial 100 6,047.5 +23.7 +0.39%
Up
74.00%
Down
25.00%
Unchanged
1.00%
74 25
NQ Other Finance 11,667.5 +11.3 +0.10%
Up
35.91%
Down
41.87%
Unchanged
22.22%
181 211
NQ Industrial 10,871.0 +21.6 +0.20%
Up
42.52%
Down
55.64%
Unchanged
1.84%
392 513
NQ Insurance 10,779.8 +113.2 +1.06%
Up
43.40%
Down
41.51%
Unchanged
15.09%
23 22
NQ Computer 10,855.5 +63.4 +0.59%
Up
40.54%
Down
58.23%
Unchanged
1.23%
165 237
NQ Transportation. 6,067.0 +36.4 +0.60%
Up
50.65%
Down
48.05%
Unchanged
1.30%
39 37
NQ Telecommunicat. 546.12 +3.33 +0.61%
Up
47.67%
Down
46.51%
Unchanged
5.81%
41 40
NQ Biotechnology 5,249.5 +112.6 +2.19%
Up
46.84%
Down
53.16%
126 143
NQ Internet 1,495.72 -7.94 -0.53%
Up
31.58%
Down
68.42%
18 39
PHLX Semiconducto. 3,396.7 +19.2 +0.57%
Up
76.67%
Down
23.33%
23 7
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email