Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Thị trường Tài chính Hoa Kỳ

Chỉ Số Hoa Kỳ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 33,852.53 +3.07 +0.01%
Up
56.67%
Down
43.33%
17 13
S&P 500 3,957.63 -6.31 -0.16%
Up
56.16%
Down
43.23%
Unchanged
0.61%
278 214
Nasdaq 100 11,503.45 -84.30 -0.73%
Up
26.47%
Down
72.55%
Unchanged
0.98%
27 74
Nasdaq 10,983.78 -65.72 -0.59%
Up
46.16%
Down
46.43%
Unchanged
7.40%
1721 1731
NYSE Composite 15,370.4 -235.2 -1.51%
Up
62.35%
Down
35.75%
Unchanged
1.90%
1212 695

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 141.17 144.22 144.81 140.35 -2.11% 83.46M 03:59:59  
Intel 28.90 28.73 29.18 28.74 +0.61% 23.62M 03:59:59  
Microsoft 240.33 241.76 242.79 238.21 -0.59% 17.49M 03:59:59  
Verizon 38.34 38.24 38.37 37.94 +0.26% 13.83M 03:59:59  
Cisco 48.28 48.08 48.41 47.84 +0.42% 13.78M 03:59:59  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
American Express 154.42 +3.55 +2.35%
Dow 50.65 +1.15 +2.32%
Boeing 175.32 +3.49 +2.03%
JPMorgan 136.56 +2.21 +1.65%
Chevron 181.03 +2.67 +1.50%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Apple 141.17 -3.05 -2.11%
Salesforce Inc 151.68 -2.01 -1.31%
Walt Disney 94.69 -1.00 -1.04%
Visa A 209.06 -2.20 -1.04%
Home Depot 315.96 -2.96 -0.93%

Hoa Kỳ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ Basic Material. 538.69 +2.57 +0.48%
Up
69.77%
Down
30.23%
30 13
DJ Financials 749.92 +5.14 +0.69%
Up
87.82%
Down
11.76%
Unchanged
0.42%
209 28
DJ Health Care 1,434.84 -3.56 -0.25%
Up
50.54%
Down
48.39%
Unchanged
1.08%
47 45
DJ Telecom 137.85 +0.34 +0.25%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
DJ Utilities 343.58 -2.46 -0.71%
Up
17.78%
Down
82.22%
8 37
DJ Oil&Gas 753.58 +9.06 +1.22%
Up
91.11%
Down
8.89%
41 4
DJ Technology 3,222.8 -30.9 -0.95%
Up
29.70%
Down
70.30%
30 71
S&P 500 Financial. 588.73 -10.64 -1.78%
Up
81.36%
Down
18.64%
48 11
S&P 500 Energy 681.81 -19.19 -2.74%
Up
96.15%
Down
3.85%
25 1
S&P 500 Health Ca. 1,583.67 -11.96 -0.75%
Up
39.58%
Down
60.42%
19 29
S&P 500 Consumer . 1,100.38 -6.66 -0.60%
Up
69.23%
Down
29.49%
Unchanged
1.28%
54 23
S&P 500 Industria. 839.42 -15.44 -1.81%
Up
74.19%
Down
25.81%
46 16
S&P 500 Utilities. 354.83 -3.84 -1.07%
Up
18.52%
Down
81.48%
5 22
S&P 500 Consumer . 792.68 -2.46 -0.31%
Up
23.53%
Down
70.59%
Unchanged
5.88%
8 24
S&P 500 Informati. 2,280.5 -49.7 -2.13%
Up
18.97%
Down
81.03%
11 47
S&P 500 Telecom S. 165.39 -2.60 -1.55%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
S&P 500 Materials. 505.94 -11.38 -2.20%
Up
70.83%
Down
29.17%
17 7
NQ Bank 4,281.9 +20.0 +0.47%
Up
56.54%
Down
40.52%
Unchanged
2.94%
173 124
NQ Financial 100 5,025.0 +33.4 +0.67%
Up
74.00%
Down
26.00%
74 26
NQ Other Finance 8,585.4 +53.4 +0.63%
Up
45.09%
Down
26.42%
Unchanged
28.48%
285 167
NQ Industrial 7,967.08 -41.05 -0.51%
Up
47.59%
Down
49.16%
Unchanged
3.25%
483 499
NQ Insurance 11,860.6 +65.1 +0.55%
Up
53.33%
Down
44.44%
Unchanged
2.22%
24 20
NQ Computer 8,121.9 -77.7 -0.95%
Up
42.21%
Down
55.63%
Unchanged
2.16%
195 257
NQ Transportation. 5,646.0 +54.9 +0.98%
Up
46.34%
Down
47.56%
Unchanged
6.10%
38 39
NQ Telecommunicat. 388.18 -0.72 -0.19%
Up
41.76%
Down
54.95%
Unchanged
3.30%
38 50
NQ Biotechnology 4,207.8 -9.9 -0.24%
Up
46.13%
Down
51.10%
Unchanged
2.76%
167 185
NQ Internet 694.17 -1.20 -0.17%
Up
50.00%
Down
48.75%
Unchanged
1.25%
40 39
KBW Bank 106.76 +1.22 +1.16%
Up
95.00%
Down
5.00%
19 1
PHLX Semiconducto. 2,670.7 -8.1 -0.30%
Up
30.00%
Down
70.00%
9 21
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email