Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính Hoa Kỳ

Chỉ Số Hoa Kỳ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 35,911.81 -201.81 -0.56%
Up
50.00%
Down
50.00%
15 15
S&P 500 4,662.85 +3.82 +0.08%
Up
41.78%
Down
57.62%
Unchanged
0.59%
211 291
Nasdaq 100 15,611.59 +115.98 +0.75%
Up
53.47%
Down
45.54%
Unchanged
0.99%
54 46
Nasdaq 14,893.8 +86.9 +0.59%
Up
46.09%
Down
46.58%
Unchanged
7.33%
1692 1710
NYSE Composite 17,219.1 -40.0 -0.23%
Up
45.12%
Down
53.08%
Unchanged
1.80%
878 1033

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 173.07 172.19 173.78 171.09 +0.51% 80.44M 15/01  
JPMorgan 157.89 168.23 161.03 156.90 -6.15% 40.16M 15/01  
Microsoft 310.20 304.80 310.82 303.75 +1.77% 39.85M 15/01  
Intel 55.70 54.94 55.77 54.53 +1.38% 30.15M 15/01  
Coca-Cola 61.39 60.90 61.45 60.36 +0.80% 19.73M 15/01  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Amgen 235.36 +4.51 +1.95%
Microsoft 310.20 +5.40 +1.77%
Chevron 128.96 +2.16 +1.70%
Intel 55.70 +0.76 +1.38%
Dow 60.74 +0.80 +1.33%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
JPMorgan 157.89 -10.34 -6.15%
Home Depot 372.00 -14.98 -3.87%
American Express 168.40 -4.89 -2.82%
Goldman Sachs 380.94 -9.86 -2.52%
Walt Disney 151.94 -3.50 -2.25%

Hoa Kỳ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ Basic Material. 571.40 -3.00 -0.52%
Up
53.33%
Down
44.44%
Unchanged
2.22%
24 20
DJ Financials 870.12 -7.16 -0.82%
Up
45.82%
Down
51.39%
Unchanged
2.79%
115 129
DJ Health Care 1,447.03 -2.20 -0.15%
Up
51.04%
Down
46.88%
Unchanged
2.08%
49 45
DJ Telecom 157.72 +0.26 +0.16%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
DJ Utilities 344.36 -1.85 -0.53%
Up
42.22%
Down
55.56%
Unchanged
2.22%
19 25
DJ Oil&Gas 538.00 +12.39 +2.36%
Up
97.96%
Down
0.00%
Unchanged
2.04%
48 0
DJ Technology 4,512.5 +44.9 +1.01%
Up
65.45%
Down
33.64%
Unchanged
0.91%
72 37
S&P 500 Financial. 679.12 -6.91 -1.01%
Up
51.67%
Down
48.33%
31 29
S&P 500 Energy 491.98 +11.74 +2.44%
Up
100.00%
Down
0.00%
27 0
S&P 500 Health Ca. 1,563.07 -2.64 -0.17%
Up
48.00%
Down
50.00%
Unchanged
2.00%
24 25
S&P 500 Consumer . 1,545.90 -6.96 -0.45%
Up
27.85%
Down
72.15%
22 57
S&P 500 Industria. 895.18 -5.15 -0.57%
Up
21.88%
Down
76.56%
Unchanged
1.56%
14 49
S&P 500 Utilities. 352.83 -2.31 -0.65%
Up
25.93%
Down
70.37%
Unchanged
3.70%
7 19
S&P 500 Consumer . 804.27 +1.49 +0.19%
Up
76.47%
Down
23.53%
26 8
S&P 500 Informati. 2,910.2 +25.6 +0.89%
Up
58.33%
Down
40.00%
Unchanged
1.67%
35 24
S&P 500 Telecom S. 261.66 +1.39 +0.53%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
S&P 500 Materials. 557.86 -4.70 -0.84%
Up
37.50%
Down
62.50%
9 15
NQ Bank 5,408.4 +42.0 +0.78%
Up
69.23%
Down
27.88%
Unchanged
2.88%
216 87
NQ Financial 100 6,505.1 +6.0 +0.09%
Up
67.00%
Down
33.00%
67 33
NQ Other Finance 11,153.4 -55.0 -0.49%
Up
29.80%
Down
43.00%
Unchanged
27.20%
183 264
NQ Industrial 10,868.7 +9.6 +0.09%
Up
40.22%
Down
56.74%
Unchanged
3.04%
397 560
NQ Insurance 11,437.8 -28.5 -0.25%
Up
43.14%
Down
50.98%
Unchanged
5.88%
22 26
NQ Computer 11,542.2 +128.7 +1.13%
Up
51.01%
Down
46.31%
Unchanged
2.68%
228 207
NQ Transportation. 6,481.4 -50.5 -0.77%
Up
34.18%
Down
60.76%
Unchanged
5.06%
27 48
NQ Telecommunicat. 480.21 -2.01 -0.42%
Up
31.03%
Down
64.37%
Unchanged
4.60%
27 56
NQ Biotechnology 4,391.1 +40.2 +0.92%
Up
70.78%
Down
27.35%
Unchanged
1.88%
264 102
NQ Internet 1,209.73 +1.97 +0.16%
Up
48.15%
Down
51.85%
39 42
PHLX Semiconducto. 3,900.6 +88.8 +2.33%
Up
90.00%
Down
6.67%
Unchanged
3.33%
27 2
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email