Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Thị trường Tài chính Hoa Kỳ

Chỉ Số Hoa Kỳ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Dow Jones 31,500.68 +823.32 +2.68%
Up
93.33%
Down
6.67%
28 2
S&P 500 3,911.74 +116.01 +3.06%
Up
96.19%
Down
3.61%
Unchanged
0.20%
480 18
Nasdaq 100 12,105.85 +408.17 +3.49%
Up
99.02%
Down
0.98%
101 1
Nasdaq 11,607.62 +375.43 +3.34%
Up
61.78%
Down
30.28%
Unchanged
7.94%
2320 1137
NYSE Composite 14,402.1 +49.3 +0.34%
Up
85.62%
Down
13.21%
Unchanged
1.17%
1679 259

Chứng Khoán Hoa Kỳ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Apple 141.66 138.27 141.91 139.77 +2.45% 88.64M 25/06  
Intel 38.61 37.41 38.64 37.74 +3.21% 36.26M 25/06  
Microsoft 267.70 258.86 267.98 261.72 +3.42% 33.55M 25/06  
Cisco 44.10 42.93 44.22 43.24 +2.73% 30.52M 25/06  
Verizon 50.96 52.09 52.15 50.57 -2.17% 28.39M 25/06  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Salesforce.com 185.92 +12.87 +7.44%
Goldman Sachs 302.75 +16.58 +5.79%
Boeing 141.53 +7.56 +5.64%
Nike 112.91 +4.91 +4.55%
Visa A 205.51 +8.87 +4.51%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Verizon 50.96 -1.13 -2.17%
UnitedHealth 495.64 -4.17 -0.83%
Walmart 123.72 +0.10 +0.08%
Amgen 245.37 +2.28 +0.94%
Merck&Co 93.13 +1.13 +1.23%

Hoa Kỳ Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
DJ Basic Material. 500.61 +19.27 +4.00%
Up
100.00%
Down
0.00%
44 0
DJ Financials 713.20 +24.35 +3.54%
Up
97.10%
Down
2.90%
234 7
DJ Health Care 1,381.46 +23.26 +1.71%
Up
85.26%
Down
11.58%
Unchanged
3.16%
81 11
DJ Telecom 159.12 -0.42 -0.26%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
DJ Utilities 340.91 +6.02 +1.80%
Up
97.78%
Down
2.22%
44 1
DJ Oil&Gas 595.24 +9.44 +1.61%
Up
70.21%
Down
27.66%
Unchanged
2.13%
33 13
DJ Technology 3,510.3 +132.4 +3.92%
Up
97.17%
Down
1.89%
Unchanged
0.94%
103 2
S&P 500 Financial. 519.01 -2.38 -0.46%
Up
100.00%
Down
0.00%
59 0
S&P 500 Energy 538.75 -20.96 -3.74%
Up
76.92%
Down
23.08%
20 6
S&P 500 Health Ca. 1,482.55 +32.14 +2.22%
Up
87.76%
Down
10.20%
Unchanged
2.04%
43 5
S&P 500 Consumer . 1,111.48 +17.72 +1.62%
Up
97.44%
Down
2.56%
76 2
S&P 500 Industria. 726.06 -3.84 -0.53%
Up
100.00%
Down
0.00%
63 0
S&P 500 Utilities. 344.80 +7.91 +2.35%
Up
100.00%
Down
0.00%
27 0
S&P 500 Consumer . 744.75 +14.30 +1.96%
Up
100.00%
Down
0.00%
34 0
S&P 500 Informati. 2,252.3 +31.9 +1.44%
Up
96.61%
Down
3.39%
57 2
S&P 500 Telecom S. 188.77 +2.03 +1.09%
Up
66.67%
Down
33.33%
2 1
S&P 500 Materials. 462.93 -6.58 -1.40%
Up
100.00%
Down
0.00%
24 0
NQ Bank 4,077.9 +115.7 +2.92%
Up
69.84%
Down
26.89%
Unchanged
3.28%
213 82
NQ Financial 100 4,911.9 +151.8 +3.19%
Up
99.00%
Down
1.00%
99 1
NQ Other Finance 8,951.9 +185.7 +2.12%
Up
42.46%
Down
24.26%
Unchanged
33.28%
287 164
NQ Industrial 8,311.74 +262.94 +3.27%
Up
69.94%
Down
27.76%
Unchanged
2.30%
698 277
NQ Insurance 10,341.3 +363.9 +3.65%
Up
75.00%
Down
18.75%
Unchanged
6.25%
36 9
NQ Computer 8,953.7 +333.7 +3.87%
Up
77.90%
Down
19.69%
Unchanged
2.41%
356 90
NQ Transportation. 5,168.3 +176.9 +3.54%
Up
75.95%
Down
24.05%
60 19
NQ Telecommunicat. 396.01 +6.96 +1.79%
Up
80.00%
Down
18.89%
Unchanged
1.11%
72 17
NQ Biotechnology 3,849.6 +65.0 +1.72%
Up
56.64%
Down
42.28%
Unchanged
1.08%
209 156
NQ Internet 781.97 +35.50 +4.76%
Up
96.30%
Down
2.47%
Unchanged
1.23%
78 2
KBW Bank 105.06 +4.28 +4.25%
Up
100.00%
Down
0.00%
20 0
PHLX Semiconducto. 2,718.5 +115.7 +4.45%
Up
100.00%
Down
0.00%
30 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email