Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Lebanon - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Lebanon

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BLOM Stock 1,298.50 -13.61 -1.04%
Up
9.09%
Down
4.55%
Unchanged
86.36%
2 1

Chứng Khoán Lebanon

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Bank Audi DRC 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00% 10.00K 01/12  
Lebanese A 54.10 54.55 54.50 53.15 -0.82% 4.75K 01/12  
Lebanese B 53.75 53.15 53.75 53.15 +1.13% 1.62K 01/12  
Bank Audi 1.42 1.41 1.42 1.42 +0.71% 1.00K 01/12  
Blc Bank Prf 59.50 0.00 59.50 59.50 0.00% 0 12/04  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Lebanese B 53.75 +0.60 +1.13%
Bank Audi 1.42 +0.01 +0.71%
Bank Audi DRC 1.44 0.00 0.00%
Banque BEMO 1.200 0.000 0.00%
Blc Bank Prf 59.50 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Lebanese A 54.10 -0.45 -0.82%
Bank Audi DRC 1.44 0.00 0.00%
Banque BEMO 1.200 0.000 0.00%
BLOM Bank DRC 2.75 +0.00 +0.00%
Blc Bank Prf 59.50 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email