Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Lebanon - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Lebanon

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BLOM Stock 1,038.96 +-0.00 +0.00%
Up
4.35%
Down
13.04%
Unchanged
82.61%
1 3

Chứng Khoán Lebanon

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Lebanese A 58.35 59.60 61.90 56.45 -2.10% 63.73K 26/05  
Lebanese B 57.50 61.90 61.90 57.50 -7.11% 40.54K 26/05  
BLOM Bank DRC 2.60 2.63 2.60 2.60 -1.14% 22.00K 26/05  
Bank Audi 1.81 1.80 1.81 1.70 +0.56% 10.20K 26/05  
Holcim Liban 23.00 23.00 23.00 23.00 0.00% 3.00K 26/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Bank Audi 1.81 +0.01 +0.56%
Bank Audi DRC 1.95 +0.00 +0.00%
Banque BEMO 1.100 0.000 0.00%
Blc Bank Prf 0.00 0.00%
BLC Bank 0.930 0.000 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Lebanese B 57.50 -4.40 -7.11%
Lebanese A 58.35 -1.25 -2.10%
BLOM Bank DRC 2.60 -0.03 -1.14%
Banque BEMO 1.100 0.000 0.00%
Blc Bank Prf 0.00 0.00%

Lebanon Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CL AGGR STK IX . 570.50 0.00 0.00%
Up
7.69%
Down
23.08%
Unchanged
69.23%
1 3
CL FIN STK IX . 511.64 0.00 0.00%
Up
12.50%
Down
12.50%
Unchanged
75.00%
1 1
CL CONSTR STK IX . 645.53 0.00 0.00%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email