Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Bosna-Hercegovina - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Bosna-Hercegovina

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Sarajevo 10 946.32 -5.67 -0.60%
Up
20.00%
Down
40.00%
Unchanged
40.00%
2 4
BIRS 794.80 +0.17 +0.02%
Up
28.57%
Down
42.86%
Unchanged
28.57%
4 6

Chứng Khoán Bosna-Hercegovina

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Centrotrans Tranzit. 147.48 47.00 147.48 147.48 +213.79% 27.12K 28/10  
Elektropriv Bi 12.50 12.55 12.50 12.50 -0.40% 0.70K 17/05  
ASA Banka dd Saraje. 47.09 45.72 47.09 47.09 +3.00% 0.59K 12/05  
Tvornica Cemen 32.00 34.00 32.00 32.00 -5.88% 0.50K 26/05  
Bh Telecom 13.82 14.24 13.82 13.82 -2.95% 0.22K 24/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Centrotrans Tranzit 147.48 +100.48 +213.79%
ASA Banka dd Sarajevo 47.09 +1.37 +3.00%
Bosnalijek Sa 24.00 0.00 0%
Sarajevo Osig 14.00 0.00 0.00%
Elektropriv Hz 30.00 0.00 0%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tvornica Cemen 32.00 -2.00 -5.88%
Bh Telecom 13.82 -0.42 -2.95%
Badeco Adria Sarajevo JSC 176.30 -4.88 -2.69%
Elektropriv Bi 12.50 -0.05 -0.40%
Bosnalijek Sa 24.00 0.00 0%

Bosna-Hercegovina Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Bosnian Investmen. 836.20 -1.84 -0.22%
Up
71.43%
Down
28.57%
5 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email