Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Phần Lan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Phần Lan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
OMX Helsinki 25 4,752.01 +39.72 +0.84%
Up
60.00%
Down
40.00%
15 10
OMX Helsinki 10,825.90 +69.39 +0.65%
Up
55.32%
Down
40.43%
Unchanged
4.26%
78 57

Chứng Khoán Phần Lan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Nokia Oyj 4.608 4.584 4.698 4.554 +0.52% 10.39M 20/05  
Nordea Bank 9.318 9.328 9.414 9.290 -0.11% 3.68M 20/05  
Fortum 17.73 17.20 18.16 17.18 +3.02% 2.55M 20/05  
Outokumpu Oyj 4.9200 4.8660 5.0320 4.9030 +1.11% 2.45M 20/05  
Wartsila 7.67 7.46 7.74 7.46 +2.73% 2.18M 20/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
KONE Oyj 45.01 +1.35 +3.09%
Fortum 17.73 +0.52 +3.02%
Wartsila 7.67 +0.20 +2.73%
UPM-Kymmene 32.27 +0.57 +1.80%
Orion Oyj B 37.68 +0.66 +1.78%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Harvia Oyj 31.70 -0.48 -1.49%
Nokian Renkaat 12.44 -0.14 -1.11%
Konecranes 27.49 -0.29 -1.04%
Sampo Oyj A 41.76 -0.40 -0.95%
Qt 78.2800 -0.2400 -0.31%

Phần Lan Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Helsinki Telecomm. 2,896.53 +20.71 +0.72%
Up
100.00%
Down
0.00%
4 0
Helsinki Basic Ma. 1,677.00 +16.40 +0.99%
Up
76.92%
Down
23.08%
10 3
Health Care PI 1,950.05 +30.46 +1.59%
Up
88.89%
Down
11.11%
8 1
Helsinki Industri. 1,450.41 +22.41 +1.57%
Up
48.72%
Down
46.15%
Unchanged
5.13%
19 18
Helsinki Financia. 1,843.94 -8.37 -0.45%
Up
37.50%
Down
50.00%
Unchanged
12.50%
6 8
Helsinki Technolo. 1,275.64 +0.54 +0.04%
Up
50.00%
Down
44.44%
Unchanged
5.56%
9 8
Helsinki Oil & Ga. 11,259.02 -13.88 -0.12%
Down
100.00%
0 1
Helsinki Utilitie. 882.11 +25.19 +2.94%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email