Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Anh Quốc - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Anh Quốc

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Anh Quốc 100 1,214.7 +3.7 +0.31%
Up
59.14%
Down
38.71%
Unchanged
2.15%
55 36
FTSE 100 7,486.67 +20.07 +0.27%
Up
56.84%
Down
42.11%
Unchanged
1.05%
54 40
FTSE 250 19,545.70 +5.36 +0.03%
Up
55.71%
Down
39.73%
Unchanged
4.57%
122 87
FTSE 350 4,152.24 +9.64 +0.23%
Up
57.05%
Down
39.42%
Unchanged
3.53%
178 123
TR UK 50 115.47 +0.13 +0.11%
Up
66.00%
Down
32.00%
Unchanged
2.00%
33 16

Chứng Khoán Anh Quốc

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Lloyds Banking 46.31 45.94 47.35 45.80 +0.81% 83.88M 26/11  
Vodafone Group PLC 93.06 92.67 93.45 92.52 +0.42% 58.55M 26/11  
NatWest Group 256.00 258.70 259.30 253.50 -1.04% 29.38M 25/11  
BP 488.35 483.55 493.05 482.35 +0.99% 24.95M 25/11  
Tesco 235.00 237.60 238.80 235.00 -1.09% 18.33M 26/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
EasyJet 404.90 +10.80 +2.74%
Smith & Nephew 1,103.50 +14.50 +1.33%
Imperial Brands 2,126.00 +26.00 +1.24%
BAE Systems 806.80 +9.00 +1.13%
Shell 2,367.0 +24.5 +1.05%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Johnson Matthey 2,091.0 -51.0 -2.38%
Ocado 649.80 -13.60 -2.05%
United Utilities 1,064.50 -21.50 -1.98%
Centrica 93.94 -1.88 -1.96%
Samsung Electronics DRC 1,135.00 -20.00 -1.73%

Anh Quốc Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
FTSE 350 Aerospac. 4,904.75 +36.16 +0.74%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
FTSE 350 Banks 3,198.05 +10.15 +0.32%
Up
50.00%
Down
50.00%
4 4
FTSE 350 Beverage. 28,704.47 +116.91 +0.41%
Up
100.00%
Down
0.00%
4 0
FTSE 350 Chemical. 12,116.11 -77.89 -0.64%
Up
40.00%
Down
60.00%
2 3
FTSE 350 Construc. 6,944.32 +29.15 +0.42%
Up
100.00%
Down
0.00%
7 0
FTSE 350 Electric. 10,559.76 -31.74 -0.30%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
FTSE 350 Electron. 9,457.61 +23.71 +0.25%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
FTSE 350 Industri. 14,837.21 +51.84 +0.35%
Up
66.67%
Down
33.33%
4 2
FTSE 350 Food & D. 4,128.71 -10.20 -0.25%
Down
100.00%
0 4
FTSE 350 Food Pro. 5,788.54 +41.37 +0.72%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
FTSE 350 Househol. 10,308.32 -14.34 -0.14%
Up
50.00%
Down
50.00%
5 5
FTSE 350 Travel &. 6,599.01 +17.78 +0.27%
Up
71.43%
Down
28.57%
15 6
FTSE 350 Life Ins. 6,598.12 -11.47 -0.17%
Up
62.50%
Down
25.00%
Unchanged
12.50%
5 2
FTSE 350 Media 9,309.76 +19.30 +0.21%
Up
30.00%
Down
60.00%
Unchanged
10.00%
3 6
FTSE 350 Mining 10,776.74 -100.95 -0.93%
Up
50.00%
Down
50.00%
5 5
FTSE 350 Oil & Ga. 8,308.67 +80.94 +0.98%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
FTSE 350 General . 2,038.70 -10.43 -0.51%
Up
41.18%
Down
52.94%
Unchanged
5.88%
7 9
FTSE 350 Software. 1,915.42 -8.81 -0.46%
Up
40.00%
Down
40.00%
Unchanged
20.00%
2 2
FTSE 350 Support . 10,463.48 +13.09 +0.13%
Up
73.91%
Down
26.09%
17 6
FTSE 350 Tobacco 36,479.86 +334.32 +0.92%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
FTSE 350 Industri. 3,716.65 +23.38 +0.63%
Up
33.33%
Down
66.67%
1 2
FTSE 350 Gas Wate. 5,843.68 -21.03 -0.36%
Up
20.00%
Down
80.00%
1 4
FTSE 350 Industr . 7,482.81 -41.28 -0.55%
Down
100.00%
0 1
FTSE 350 General . 6,329.31 +34.73 +0.55%
Up
75.00%
Down
25.00%
3 1
FTSE 350 Mobile T. 2,377.15 +12.27 +0.52%
Up
100.00%
Down
0.00%
1 0
FTSE 350 REITs 2,340.74 -25.58 -1.08%
Up
20.00%
Down
80.00%
2 8
FTSE 350 Financia. 10,258.02 +0.10 +0.00%
Up
50.00%
Down
45.00%
Unchanged
5.00%
10 9
FTSE 350 Real Est. 419.61 -4.57 -1.08%
Up
14.29%
Down
85.71%
2 12
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email