Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Nigeria - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nigeria

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
NSE 30 1,912.48 +0.41 +0.02%
Up
46.67%
Down
46.67%
Unchanged
6.67%
14 14
NSE All Share 53,238.67 +80.84 +0.15%
Up
40.40%
Down
25.83%
Unchanged
33.77%
61 39

Chứng Khoán Nigeria

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Guaranty Trust Hold. 24.90 25.00 25.05 24.95 -0.20% 14.16M 31/01  
Zenith Bank 25.00 25.10 25.80 25.00 -0.40% 11.91M 31/01  
Access Holdings 9.05 9.05 9.10 9.05 +0.55% 11.50M 31/01  
Fidelitybk 5.490 5.470 5.500 5.400 -1.28% 10.60M 31/01  
UBA 8.25 8.20 8.30 8.15 +0.61% 7.92M 31/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Seplat Petroleum 1,210.00 +110.00 +10.00%
International Breweries 4.75 +0.15 +3.26%
STANBIC IBTC Bank 34.45 +0.90 +2.68%
MTN Nigeria 230.90 +5.90 +2.62%
Transcorp 1.230 +0.030 +2.50%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Guinness Nigeria 63.00 -7.00 -10.00%
BUA Cement 89.55 -9.90 -9.95%
Airtel Africa 1,505.00 -155.00 -9.34%
Total Nig 207.00 -17.00 -7.59%
BUA Foods 69.50 -5.00 -6.71%

Nigeria Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
NSE Insurance 183.71 +5.32 +2.98%
Up
73.33%
Down
6.67%
Unchanged
20.00%
11 1
NSE Food/Beverage. 622.15 -1.05 -0.17%
Up
46.67%
Down
46.67%
Unchanged
6.67%
7 7
NSE Oil & Gas 487.51 +0.00 +0.00%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
NSE Banking 448.85 -0.13 -0.03%
Up
50.00%
Down
50.00%
5 5
NSE Consumer Good. 1,340.19 -1.49 -0.11%
Up
53.85%
Down
35.90%
Unchanged
10.26%
21 14
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email