Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Hồng Kông - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Hồng Kông

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Hang Seng 18,085.00 +457.50 +2.60%
Up
95.00%
Down
5.00%
76 4
Hang Seng CEI 6,262.61 +163.35 +2.68%
Up
100.00%
Down
0.00%
50 0

Chứng Khoán Hồng Kông

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Industrial Commerci. 3.810 3.760 3.810 3.740 +1.33% 245.37M 22/09  
Bank of China H 2.760 2.720 2.760 2.710 +1.47% 222.06M 22/09  
China Construction . 4.460 4.410 4.470 4.380 +1.13% 198.66M 22/09  
China Petrol & Chem. 4.42 4.26 4.42 4.23 +3.76% 113.94M 22/09  
PetroChina H 5.81 5.77 5.81 5.67 +0.69% 84.94M 22/09  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Country Garden Services 8.58 +0.54 +6.72%
NetEase 161.90 +9.50 +6.23%
China Resources Beer Holdings 43.80 +2.05 +4.91%
WuXi Biologics 42.65 +1.90 +4.66%
Shenzhou Int 71.30 +3.00 +4.39%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sinopharm Group Co 22.30 -0.25 -1.11%
Orient Overseas Int 105.50 -0.60 -0.57%
China Resources Power 14.94 -0.08 -0.53%
Zijin Mining Group 12.82 -0.04 -0.31%
CNOOC 13.72 +0.02 +0.15%

Hồng Kông Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
HSI-Finance 30,321.73 +500.67 +1.68%
Up
100.00%
Down
0.00%
11 0
HSI-Utilities 30,765.22 +282.30 +0.93%
Up
83.33%
Down
16.67%
5 1
HSI-Properties 19,035.25 +391.52 +2.10%
Up
100.00%
Down
0.00%
12 0
HSI-Commercial & . 10,109.26 +268.17 +2.73%
Up
94.12%
Down
5.88%
48 3
HS Healthcare 2,878.86 +66.17 +2.35%
Up
85.00%
Down
13.75%
Unchanged
1.25%
68 11
Hang Seng TECH 3,991.33 +142.06 +3.69%
Up
96.67%
Down
3.33%
29 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email