Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Thụy Sỹ - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Thụy Sỹ

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SMI 11,188.42 -12.51 -0.11%
Up
70.00%
Down
30.00%
14 6

Chứng Khoán Thụy Sỹ

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Credit Suisse 3.35 3.21 3.36 3.18 +4.49% 38.12M 02/02  
UBS Group 19.85 19.58 20.00 19.56 +1.35% 10.25M 02/02  
Novartis 78.26 80.22 80.59 78.11 -2.44% 6.70M 02/02  
ABB 31.08 31.97 31.72 30.47 -2.78% 6.59M 02/02  
Nestle 109.82 111.02 111.50 109.48 -1.08% 4.05M 02/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Partners Group 939.40 +79.00 +9.18%
Sika 274.00 +15.20 +5.87%
Sonova H Ag 246.20 +12.80 +5.48%
Geberit 542.00 +27.20 +5.28%
Lonza Group 546.60 +25.60 +4.91%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
ABB 31.08 -0.89 -2.78%
Zurich Insurance Group 438.60 -12.40 -2.75%
Novartis 78.26 -1.96 -2.44%
Roche Holding Participation 273.85 -5.55 -1.99%
Nestle 109.82 -1.20 -1.08%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email