Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Argentina - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Argentina

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P Merval 25 37,176.02 -673.97 -1.78%
Up
28.00%
Down
64.00%
Unchanged
8.00%
7 16
S&P/BYMA Burcap 98,469.12 -1766.94 -1.76%
Up
25.00%
Down
70.00%
Unchanged
5.00%
5 14
S&P Merval Argent. 33,784.64 0.00 0.00%
Up
84.21%
Down
15.79%
16 3
S&P Merval 553,392.19 -362.65 -0.07%
Up
65.22%
Down
34.78%
15 8
S&P/BYMA Argentin. 23,645,680 +5129 +0.02%
Up
71.70%
Down
26.42%
Unchanged
1.89%
38 14

Chứng Khoán Argentina

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Comercial del Plata. 44.000 43.050 44.000 43.000 +2.21% 5.50M 02:59:00  
Grupo Financiero Ga. 1,098.000 1,096.500 1,139.550 1,097.000 +0.14% 1.01M 02:59:00  
Pampa Energia 1,212.000 1,212.050 1,239.000 1,209.000 -0.00% 733.47K 02:59:00  
Ternium Argentina 583.000 580.000 593.500 563.500 +0.52% 553.87K 02:58:00  
Central Puerto 453.50 460.05 468.40 449.00 -1.42% 411.15K 02:59:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Bolsas y Mercados Argentinos 513.00 +19.50 +3.95%
BBVA Banco Frances 1,169.00 +32.00 +2.81%
Comercial del Plata 44.000 +0.950 +2.21%
Transportadora Gas Norte C 736.000 +14.500 +2.01%
Aluar 604.500 +11.000 +1.85%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
YPF 9,645.00 -194.15 -1.97%
Banco Macro B 1,636.00 -26.60 -1.60%
EDENOR 467.000 -6.750 -1.43%
Central Puerto 453.50 -6.55 -1.42%
Laboratorios Richmond 529.000 -3.000 -0.56%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email