Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Argentina - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Argentina

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P Merval 25 37,176.02 -673.97 -1.78%
Up
28.00%
Down
64.00%
Unchanged
8.00%
7 16
S&P/BYMA Burcap 98,469.12 -1766.94 -1.76%
Up
25.00%
Down
70.00%
Unchanged
5.00%
5 14
S&P Merval Argent. 33,784.64 0.00 0.00%
Up
84.21%
Down
15.79%
16 3
S&P Merval 1,520,808.88 -51947.48 -3.30%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
S&P/BYMA Argentin. 64,707,304 -2327448 -3.47%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Argentina

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Grupo Financiero Ga. 4,007.900 3,899.750 4,055.000 3,890.800 +0.00% 0 25/05  
Ternium Argentina 1,029.000 1,019.500 1,032.000 962.000 +0.00% 0 25/05  
Pampa Energia 2,255.900 2,233.650 2,270.000 2,212.450 +0.00% 0 25/05  
Telecom Argentina 2,042.00 2,060.65 2,178.80 2,003.00 0.00% 0 25/05  
Aluar 1,015.000 1,026.500 1,028.500 980.000 0.00% 0 25/05  
BBVA Banco Frances 4,115.00 4,077.50 4,165.00 4,000.00 +0.00% 0 25/05  
Banco Macro B 7,230.00 6,944.75 7,289.75 7,100.00 +0.00% 0 25/05  
EDENOR 1,004.600 1,014.300 1,060.000 989.000 0.00% 0 25/05  
TRANSENER 1,576.500 1,567.500 1,605.000 1,501.000 +0.00% 0 25/05  
Mirgor 16,547.00 16,668.50 16,649.00 16,253.00 0.00% 0 25/05  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Grupo Financiero Galicia 4,007.900 +0.000 +0.00%
Ternium Argentina 1,029.000 +0.000 +0.00%
Pampa Energia 2,255.900 +0.000 +0.00%
Telecom Argentina 2,042.00 0.00 0.00%
Aluar 1,015.000 0.000 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Grupo Financiero Galicia 4,007.900 +0.000 +0.00%
Ternium Argentina 1,029.000 +0.000 +0.00%
Pampa Energia 2,255.900 +0.000 +0.00%
Telecom Argentina 2,042.00 0.00 0.00%
Aluar 1,015.000 0.000 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email