Pampa Energia SA (PAMP)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
1,310.000
+64.850(+5.21%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,226.5001,315.000
Biên độ 52 tuần
273.1501,560.450
Giá Mua/Bán
1,313.00 / 1,314.00
Giá đ.cửa hôm trước
1,245.15
Giá mở cửa
1,258.95
Biên độ ngày
1,226.5-1,315
Biên độ 52 tuần
273.15-1,560.45
Khối lượng
916,758
KLTB (3 thg)
878,384
Thay đổi 1 năm
316.39%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

10,300.00
YPFD
+3.37%
719.000
ALUA
+6.36%
18,580.00
MELI
+5.53%
1,545.00
BMA
+6.37%
19,240.00
SPY
+6.02%

Hồ sơ Công ty Pampa Energia SA

Lĩnh vực
Tiện ích
Nhân viên
0
Thị trường
Argentina

Báo cáo Thu nhập B