x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

20/10/2017 21:59 (GMT+1:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Bán Bán Bán Mạnh Trung Tính
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Khí Tự nhiên 1D Three Inside Up Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
GBP/JPY 1D Dark Cloud Cover 1
Vàng 1D Three Black Crows 2
Bạc 1D Three Black Crows 2
Hang Se. H.Đ T.Lai 1D Three Inside Down 2
ENI 1D Three Outside Down 2
BHP Billiton PLC 1D Abandoned Baby Bearish 3
BHP Billiton PLC 1D Evening Doji Star 3
Santander 1D Morning Doji Star 3
Kering 1D Three Black Crows 3
AUD/USD 1D Three Inside Down 3
Nestle 1D Three Outside Down 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1779
Bán
1.1779
Bán
1.1781
Bán
1.1781
Bán
1.1793
Bán
1.1801
Bán
USD/JPY 113.52
Mua
113.51
Mua
113.48
Mua
113.45
Mua
113.38
Mua
113.31
Mua
DAX 12973.20
Bán
12985.27
Bán
12991.71
Bán
13007.98
Bán
13017.01
Bán
12992.01
Bán
Dow 30 23306.14
Bán
23307.32
Bán
23304.50
Bán
23280.60
Mua
23224.09
Mua
23176.64
Mua
Vàng 1281.93
Bán
1281.81
Mua
1281.85
Mua
1282.63
Bán
1283.84
Bán
1284.47
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1774 1.1777 1.1781 1.1784 1.1788 1.1791 1.1795
USD/JPY 113.30 113.34 113.39 113.43 113.48 113.52 113.57
DAX 12951.50 12967.50 12979.00 12995.00 13006.50 13022.50 13034.00
Dow 30 23256.41 23270.41 23285.44 23299.44 23314.47 23328.47 23343.50
Vàng 1279.00 1279.94 1281.13 1282.07 1283.26 1284.20 1285.39

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1784 Biến Động Cao 0 11 0 Bán Mạnh
USD/JPY 113.53 Biến Động Ít Hơn 9 0 1 Mua Mạnh
DAX 12,991.28 Biến Động Ít Hơn 1 6 1 Bán Mạnh
Dow 30 23,328.63 Biến Động Cao 7 0 0 Mua Mạnh
Vàng 1,282.42 Biến Động Cao 0 10 0 Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email