x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

16/12/2017 04:59 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính
Chỉ báo: Bán Mua Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mua Trung Tính Trung Tính
Chỉ báo: Mua Bán Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Trung Tính
USD/CAD Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
EUR/USD 1D Dark Cloud Cover 1
Wal-Mart Stores 1D Dark Cloud Cover 1
GBP/USD 1D Three Outside Up 1
Kering 1D Dark Cloud Cover 2
Bạc 1D Morning Doji Star 2
Bạc 1D Three Inside Up 2
Dầu Thô WTI 1D Three Outside Down 2
Khí Tự nhiên 1D Falling Three Methods 3
GBP/JPY 1D Three Black Crows 3
GBP/CHF 1D Three Black Crows 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1753
Bán
1.1754
Bán
1.1755
Bán
1.1757
Bán
1.1767
Bán
1.1780
Bán
USD/JPY 112.62
Bán
112.62
Bán
112.60
Bán
112.64
Bán
112.58
Mua
112.39
Mua
DAX 13098.16
Mua
13083.91
Mua
13074.79
Mua
13067.98
Mua
13049.34
Mua
13062.32
Mua
Dow 30 24652.69
Bán
24667.12
Bán
24670.16
Bán
24663.09
Bán
24629.00
Mua
24619.97
Mua
Vàng 1258.20
Bán
1258.38
Bán
1258.51
Bán
1258.16
Bán
1258.52
Bán
1259.00
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1746 1.1750 1.1752 1.1756 1.1758 1.1762 1.1764
USD/JPY 112.48 112.52 112.55 112.59 112.62 112.66 112.69
DAX 13025.50 13039.00 13051.50 13065.00 13077.50 13091.00 13103.50
Dow 30 24549.04 24584.94 24616.80 24652.70 24684.56 24720.46 24752.32
Vàng 1256.46 1257.33 1257.96 1258.83 1259.46 1260.33 1260.96

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1749 Biến Động Cao 0 8 0 Bán Mạnh
USD/JPY 112.60 Biến Động Ít Hơn 9 1 0 Mua Mạnh
DAX 13,103.56 Biến Động Cao 6 1 1 Mua Mạnh
Dow 30 24,651.74 Biến Động Ít Hơn 6 0 2 Mua Mạnh
Vàng 1,257.90 Biến Động Cao 3 5 2 Bán
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email