x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

23/06/2017 22:01 (GMT+1:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mạnh Trung Tính
Tổng kết: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Bán
Chỉ báo: Trung Tính Bán Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Bán Mua Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Mua Bán Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Nestle 1D Three Outside Down 1
Lúa mì Hoa Kỳ 1D Three Outside Down 1
DAX 1D Three Outside Down 2
Bank of America 1D Three Outside Down 2
Royal Dutch Shell. 1D Three Outside Down 2
DAX H.Đ T.Lai 1D Dark Cloud Cover 3
Microsoft 1D Falling Three Methods 3
ENI 1D Falling Three Methods 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1199
Bán
1.1200
Bán
1.1199
Bán
1.1198
Mua
1.1189
Mua
1.1178
Mua
USD/JPY 111.25
Bán
111.26
Bán
111.27
Bán
111.27
Bán
111.26
Bán
111.27
Bán
DAX 12743.00
Bán
12726.23
Mua
12710.94
Mua
12708.31
Mua
12732.39
Mua
12745.49
Bán
Dow 30 21398.56
Bán
21401.30
Bán
21400.76
Bán
21405.58
Bán
21410.73
Bán
21417.54
Bán
Vàng 1257.53
Mua
1257.47
Mua
1257.35
Mua
1257.39
Mua
1257.97
Bán
1256.69
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1191 1.1194 1.1196 1.1199 1.1201 1.1204 1.1206
USD/JPY 111.18 111.21 111.24 111.27 111.30 111.33 111.36
DAX 12636.25 12656.00 12677.00 12696.75 12717.75 12737.50 12758.50
Dow 30 21374.21 21383.31 21394.79 21403.89 21415.37 21424.47 21435.95
Vàng 1256.46 1256.84 1257.11 1257.49 1257.76 1258.14 1258.41

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1195 Biến Động Cao 10 0 0 Mua Mạnh
USD/JPY 111.29 Biến Động Ít Hơn 3 4 3 Bán
DAX 12,733.41 Biến Động Ít Hơn 2 3 4 Bán
Dow 30 21,394.76 Biến Động Ít Hơn 0 8 1 Bán Mạnh
Vàng 1,258.31 Biến Động Ít Hơn 6 3 2 Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.