x
0

Phân tích Kỹ thuật

17/02/2017 22:01 (GMT+0:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Mua Bán Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Bán Mua Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Bán

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0612
Mua
1.0613
Mua
1.0611
Mua
1.0612
Mua
1.0623
Bán
1.0639
Bán
USD/JPY 112.86
Bán
112.86
Bán
112.89
Bán
112.88
Bán
112.86
Bán
112.97
Bán
DAX 11744.10
Mua
11743.03
Mua
11740.56
Mua
11722.85
Mua
11721.57
Mua
11741.05
Mua
Dow 30 20603.83
Mua
20594.18
Mua
20585.89
Mua
20569.23
Mua
20573.33
Mua
20585.05
Mua
Vàng 1236.05
Bán
1236.32
Bán
1236.61
Bán
1237.84
Bán
1239.44
Bán
1240.23
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0600 1.0603 1.0606 1.0609 1.0612 1.0615 1.0618
USD/JPY 112.84 112.86 112.90 112.92 112.96 112.98 113.02
DAX 11707.84 11717.67 11728.84 11738.67 11749.84 11759.67 11770.84
Dow 30 20542.25 20558.22 20590.16 20606.13 20638.07 20654.04 20685.98
Vàng 1234.24 1235.12 1235.89 1236.77 1237.54 1238.42 1239.19

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0615 Biến Động Cao 0 8 3 Bán Mạnh
USD/JPY 112.84 Biến Động Ít Hơn 3 7 1 Bán Mạnh
DAX 11,757.02 Biến Động Ít Hơn 5 1 5 MUA
Dow 30 20,624.05 Biến Động Ít Hơn 8 0 3 Mua Mạnh
Vàng 1,235.85 Biến Động Cao 0 9 2 Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.