x
0

Phân tích Kỹ thuật

27/03/2017 13:35 (GMT+1:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Nikkei . H.Đ T.Lai 1D Falling Three Methods Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Lúa mì Hoa Kỳ 1D Morning Star 1
Nikkei . H.Đ T.Lai 1D Three Inside Up 2

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0891
Mua
1.0887
Mua
1.0878
Mua
1.0869
Mua
1.0863
Mua
1.0850
Mua
USD/JPY 110.20
Bán
110.18
Bán
110.23
Bán
110.29
Bán
110.28
Bán
110.45
Bán
DAX 11948.90
Bán
11957.10
Bán
11966.62
Bán
11969.01
Bán
11998.05
Bán
12010.53
Bán
Dow 30 20609.40
Bán
20591.39
Mua
20593.16
Mua
20629.31
Bán
20659.92
Bán
20669.98
Bán
Vàng 1258.21
Mua
1258.36
Mua
1257.98
Mua
1257.62
Mua
1257.50
Mua
1255.12
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0847 1.0855 1.0866 1.0874 1.0885 1.0893 1.0904
USD/JPY 109.89 110.03 110.10 110.24 110.31 110.45 110.52
DAX 11929.84 11945.17 11953.09 11968.42 11976.34 11991.67 11999.59
Dow 30 20412.83 20471.25 20533.51 20591.93 20654.19 20712.61 20774.87
Vàng 1255.14 1255.82 1257.19 1257.87 1259.24 1259.92 1261.29

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0896 Biến Động Ít Hơn 7 0 4 Mua Mạnh
USD/JPY 110.17 Biến Động Ít Hơn 0 10 1 Bán Mạnh
DAX 11,947.50 Biến Động Ít Hơn 0 8 3 Bán Mạnh
Dow 30 20,596.72 Biến Động Cao 0 7 4 Bán Mạnh
Vàng 1,258.65 Biến Động Ít Hơn 9 0 2 Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.