Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

14/11/2018 18:44 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Bán Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Deutsche Bank AG 1D Three Black Crows 2
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Three Black Crows 2
Nasdaq H.Đ T.Lai 1D Three Black Crows 2
Dow 30 H.Đ T.Lai 1D Evening Doji Star 3
Hang Se. H.Đ T.Lai 1D Falling Three Methods 3
Santander 1D Three Black Crows 3
Nasdaq 100 1D Three Inside Down 2

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1266
Mua
1.1267
Mua
1.1268
Bán
1.1277
Bán
1.1285
Bán
1.1290
Bán
USD/JPY 113.91
Bán
113.92
Bán
113.91
Bán
113.88
Mua
113.90
Mua
113.88
Mua
DAX 11431.89
Mua
11423.08
Mua
11417.87
Mua
11392.71
Mua
11395.71
Mua
11391.44
Mua
Dow 30 25304.92
Bán
25274.85
Mua
25279.14
Mua
25340.42
Bán
25384.49
Bán
25576.10
Bán
Vàng 1200.16
Mua
1200.44
Bán
1200.02
Mua
1200.55
Bán
1201.95
Bán
1202.41
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1257 1.1261 1.1265 1.1269 1.1273 1.1277 1.1281
USD/JPY 113.81 113.84 113.89 113.92 113.97 114.00 114.05
DAX 11355.76 11370.89 11400.04 11415.17 11444.32 11459.45 11488.60
Dow 30 25074.54 25140.04 25216.99 25282.49 25359.44 25424.94 25501.89
Vàng 1195.64 1196.87 1198.74 1199.97 1201.84 1203.07 1204.94

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1269 Biến Động Ít Hơn 1 8 0 Bán Mạnh
USD/JPY 113.91 Biến Động Ít Hơn 7 0 3 Mua Mạnh
DAX 11,440.83 Biến Động Cao 5 1 2 MUA
Dow 30 25,286.49 Biến Động Cao 0 8 1 Bán Mạnh
Vàng 1,200.40 Biến Động Ít Hơn 0 11 0 Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email