Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

24/05/2018 01:46 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Trung Tính Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Trung Tính

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Royal Dutch Shell. 1D Three Inside Down Hiện tại
Nestle 1D Three Outside Down Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Khí Tự nhiên 1D Rising Three Methods 1
Bank of America 1D Three Inside Up 1
Walmart 1D Three Outside Down 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1705
Mua
1.1696
Mua
1.1688
Mua
1.1696
Mua
1.1702
Mua
1.1724
Bán
USD/JPY 110.11
Bán
110.18
Bán
110.22
Bán
110.13
Bán
110.02
Mua
110.13
Bán
DAX 12968.60
Mua
12956.01
Mua
12957.02
Mua
12954.81
Mua
12971.46
Mua
13052.43
Bán
Dow 30 24783.38
Bán
24786.04
Bán
24750.15
Mua
24725.36
Mua
24798.57
Bán
24899.61
Bán
Vàng 1293.66
Mua
1292.61
Mua
1291.04
Mua
1291.20
Mua
1291.85
Mua
1291.92
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1658 1.1668 1.1674 1.1684 1.1690 1.1700 1.1706
USD/JPY 110.09 110.14 110.22 110.27 110.35 110.40 110.48
DAX 12877.53 12903.72 12922.43 12948.62 12967.33 12993.52 13012.23
Dow 30 24649.78 24670.10 24698.39 24718.71 24747.00 24767.32 24795.61
Vàng 1285.60 1287.00 1287.90 1289.30 1290.20 1291.60 1292.50

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1707 Biến Động Cao 0 9 1 Bán Mạnh
USD/JPY 110.07 Biến Động Cao 2 3 5 Bán
DAX 12,976.84 Biến Động Cao 1 7 0 Bán Mạnh
Dow 30 24,790.69 Biến Động Cao 0 8 1 Bán Mạnh
Vàng 1,293.90 Biến Động Cao 4 5 2 Bán
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email