Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Phân tích Kỹ thuật

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
FTSE 100 1D Three Outside Down 2
CAC 40 1D Three Outside Down 2
Kering 1D Three Outside Down 2
FTSE 10. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down 2
CAC 40 H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down 2
EUR/CHF 1D Three Outside Down 3
GBP/CHF 1D Three Outside Down 3
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down 3
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down 3
BHP Billiton Ltd 1D Dark Cloud Cover 3
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1D Dark Cloud Cover 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0669
Mua
1.0669
Mua
1.0663
Mua
1.0662
Mua
1.0652
Mua
1.0620
Mua
USD/JPY 127.69
Mua
127.64
Mua
127.61
Mua
127.64
Mua
127.59
Mua
127.60
Mua
DAX 14118.31
Mua
14118.88
Mua
14106.46
Mua
14097.03
Mua
14094.81
Mua
14095.57
Mua
Dow Jones 31781.93
Mua
31748.70
Mua
31666.90
Mua
31204.17
Mua
31129.75
Mua
31222.62
Mua
Vàng 1852.81
Mua
1852.97
Mua
1853.61
Mua
1856.26
Bán
1857.34
Bán
1853.96
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0633 1.0644 1.0656 1.0667 1.0679 1.0690 1.0702
USD/JPY 127.33 127.40 127.54 127.61 127.75 127.82 127.96
DAX 13978.84 14014.98 14062.89 14099.03 14146.94 14183.08 14230.99
Dow Jones 31273.88 31378.95 31567.60 31672.67 31861.32 31966.39 32155.04
Vàng 1845.00 1848.25 1850.18 1853.43 1855.36 1858.61 1860.54

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0676 Biến Động Cao 9 0 1 Mua Mạnh
USD/JPY 127.72 Biến Động Ít Hơn 7 1 2 Mua Mạnh
DAX 14,126.76 Biến Động Ít Hơn 7 1 1 Mua Mạnh
Dow Jones 31,846.91 Biến Động Ít Hơn 6 1 0 Mua Mạnh
Vàng 1,853.63 Biến Động Ít Hơn 2 4 4 Bán
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email