Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Phân tích Kỹ thuật

13/06/2024 08:32 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Trung Tính
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Trung Tính Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mua
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh Mua
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Eni SpA 1D Dark Cloud Cover 1
US 10 Y. H.Đ T.Lai 1D Morning Star 2
Nestle 1D Three Black Crows 1
BHP Group Ltd 1D Falling Three Methods 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0812
Bán
1.0813
Bán
1.0813
Bán
1.0813
Bán
1.0815
Bán
1.0809
Mua
USD/JPY 156.75
Mua
156.77
Mua
156.79
Bán
156.74
Mua
156.62
Mua
156.57
Mua
DAX 18638.18
Mua
18630.27
Mua
18634.24
Mua
18586.50
Mua
18524.75
Mua
18459.92
Mua
Dow Jones 38699.74
Mua
38703.74
Mua
38731.59
Bán
38770.04
Bán
38813.16
Bán
38759.54
Bán
Vàng 2329.38
Bán
2332.53
Bán
2334.28
Bán
2336.72
Bán
2340.90
Bán
2339.65
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0804 1.0807 1.0810 1.0813 1.0816 1.0819 1.0822
USD/JPY 156.48 156.59 156.69 156.80 156.90 157.01 157.11
DAX 18567.21 18589.88 18606.21 18628.88 18645.21 18667.88 18684.21
Dow Jones 38370.75 38496.10 38607.87 38733.22 38844.99 38970.34 39082.11
Vàng 2328.25 2330.80 2333.80 2336.35 2339.35 2341.90 2344.90

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0810 Biến Động Cao 5 3 2 MUA
USD/JPY 156.82 Biến Động Cao 5 3 1 MUA
DAX 18,644.27 Biến Động Ít Hơn 8 0 0 Mua Mạnh
Dow Jones 38,712.21 Biến Động Ít Hơn 1 5 2 Bán
Vàng 2,327.60 Biến Động Cao 1 8 0 Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email