x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

18/08/2017 15:21 (GMT+1:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua
Chỉ báo: Mua Mua Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Mua Mạnh Trung Tính
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
CAC 40 H.Đ T.Lai 1D Three Inside Down Hiện tại
USD/JPY 1D Three Black Crows Hiện tại
Dow 30 H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Khí Tự nhiên 1D Three Black Crows 2
Nestle 1D Dark Cloud Cover 3
GBP/CHF 1D Falling Three Methods 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1744
Bán
1.1746
Bán
1.1744
Bán
1.1743
Bán
1.1742
Mua
1.1736
Mua
USD/JPY 108.68
Bán
108.74
Bán
108.85
Bán
108.99
Bán
109.06
Bán
109.24
Bán
DAX 12135.40
Bán
12143.58
Bán
12153.38
Bán
12150.08
Bán
12145.96
Bán
12195.51
Bán
Dow 30 21697.39
Bán
21727.45
Bán
21769.56
Bán
21818.72
Bán
21886.95
Bán
21961.56
Bán
Vàng 1303.32
Bán
1303.78
Bán
1302.66
Mua
1301.42
Mua
1299.46
Mua
1296.29
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1722 1.1728 1.1738 1.1744 1.1754 1.1760 1.1770
USD/JPY 108.55 108.71 108.79 108.95 109.03 109.19 109.27
DAX 12137.00 12147.75 12153.50 12164.25 12170.00 12180.75 12186.50
Dow 30 21749.67 21750.58 21751.04 21751.95 21752.41 21753.32 21753.78
Vàng 1298.29 1299.08 1300.47 1301.26 1302.65 1303.44 1304.83

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1741 Biến Động Cao 6 2 3 Mua Mạnh
USD/JPY 108.85 Biến Động Ít Hơn 0 8 0 Bán Mạnh
DAX 12,162.00 Biến Động Cao 0 9 0 Bán Mạnh
Dow 30 21,712.04 Biến Động Cao 0 6 0 Bán Mạnh
Vàng 1,297.92 Biến Động Ít Hơn 9 0 0 Mua Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email