Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Phân tích Kỹ thuật

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
USD/CAD 1D Morning Star Hiện tại
GBP/CHF 1D Three Outside Up Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1D Evening Doji Star Hiện tại
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1D Abandoned Baby Bearish Hiện tại
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1D Evening Doji Star Hiện tại
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1D Evening Star Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
USD/JPY 1D Three Outside Down 1
EUR/USD 1D Three Outside Up 1
GBP/USD 1D Three Outside Up 1
AUD/USD 1D Three Inside Up 2
NZD/USD 1D Three Inside Up 2
Dầu Thô WTI 1D Three Outside Up 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0539
Mua
1.0539
Mua
1.0537
Mua
1.0531
Mua
1.0509
Mua
1.0519
Mua
USD/JPY 134.31
Mua
134.30
Mua
134.30
Mua
134.47
Bán
134.85
Bán
134.62
Bán
DAX 14523.64
Mua
14519.44
Mua
14524.00
Mua
14513.06
Mua
14514.89
Mua
14500.76
Mua
Dow Jones 34394.81
Mua
34403.90
Mua
34384.01
Mua
34330.18
Mua
34308.89
Mua
34266.15
Mua
Vàng 1811.74
Bán
1811.66
Bán
1811.98
Bán
1810.85
Mua
1806.48
Mua
1809.91
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0519 1.0525 1.0529 1.0535 1.0539 1.0545 1.0549
USD/JPY 134.00 134.13 134.22 134.35 134.44 134.57 134.66
DAX 14458.45 14481.95 14498.95 14522.45 14539.45 14562.95 14579.95
Dow Jones 34215.25 34280.30 34351.02 34416.07 34486.79 34551.84 34622.56
Vàng 1808.61 1809.98 1810.76 1812.13 1812.91 1814.28 1815.06

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0540 Biến Động Cao 8 0 0 Mua Mạnh
USD/JPY 134.30 Biến Động Cao 1 8 2 Bán Mạnh
DAX 14,529.39 Biến Động Ít Hơn 6 0 3 Mua Mạnh
Dow Jones 34,429.88 Biến Động Ít Hơn 7 0 1 Mua Mạnh
Vàng 1,811.40 Biến Động Cao 8 1 2 Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email