x
0

Phân tích Kỹ thuật

01/05/2017 07:11 (GMT+1:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Bán Bán Mua
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Mua Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Trung Tính Mua Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
FTSE 100 1D Three Outside Down Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Nasdaq H.Đ T.Lai 1D Three Inside Down 1
AUD/USD 1D Morning Doji Star 2
Kering 1D Tri-Star Bearish 1
Bank of America 1D Abandoned Baby Bearish 2
Bank of America 1D Evening Doji Star 2
Bank of America 1D Upside Gap Two Crows 2

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0888
Mua
1.0889
Mua
1.0890
Bán
1.0892
Bán
1.0897
Bán
1.0898
Bán
USD/JPY 111.71
Bán
111.69
Bán
111.66
Mua
111.66
Mua
111.52
Mua
111.48
Mua
DAX 12443.00
Bán
12445.08
Bán
12441.04
Bán
12438.56
Bán
12440.59
Bán
12443.75
Bán
Dow 30 20937.09
Mua
20940.16
Bán
20940.64
Bán
20944.92
Bán
20956.86
Bán
20977.71
Bán
Vàng 1264.15
Mua
1264.28
Bán
1264.53
Bán
1264.87
Bán
1267.49
Bán
1267.88
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0878 1.0882 1.0884 1.0888 1.0890 1.0894 1.0896
USD/JPY 111.54 111.58 111.66 111.70 111.78 111.82 111.90
DAX 12410.16 12418.33 12433.66 12441.83 12457.16 12465.33 12480.66
Dow 30 20903.29 20916.10 20927.71 20940.52 20952.13 20964.94 20976.55
Vàng 1262.52 1263.18 1263.62 1264.28 1264.72 1265.38 1265.82

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0888 Biến Động Ít Hơn 1 7 1 Bán Mạnh
USD/JPY 111.70 Biến Động Ít Hơn 7 0 1 Mua Mạnh
DAX 12,438.01 Biến Động Ít Hơn 2 2 4 Trung Tính
Dow 30 20,940.51 Biến Động Ít Hơn 1 5 2 Bán
Vàng 1,264.37 Biến Động Ít Hơn 0 8 0 Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.