Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu

Phân tích Kỹ thuật

30/09/2023 04:00 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mua Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Bán Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Trung Tính Trung Tính Bán Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Alphabet A 1D Dark Cloud Cover Hiện tại
Eni SpA 1D Evening Doji Star Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Microsoft 1D Three Inside Up 1
General Electric 1D Three Inside Up 1
Lúa mì Hoa Kỳ 1D Three Outside Down 1
Lúa mì Hoa Kỳ 1D Evening Doji Star 2
Dầu Thô WTI 1D Three Inside Up 2

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.0574
Bán
1.0573
Bán
1.0573
Bán
1.0571
Mua
1.0578
Bán
1.0587
Bán
USD/JPY 149.38
Bán
149.39
Bán
149.41
Bán
149.43
Bán
149.37
Bán
149.23
Mua
DAX 15397.66
Bán
15405.40
Bán
15433.37
Bán
15467.59
Bán
15458.20
Bán
15346.64
Mua
Dow Jones 33517.15
Bán
33511.06
Bán
33494.82
Mua
33516.47
Bán
33604.82
Bán
33597.52
Bán
Vàng 1865.18
Bán
1865.01
Bán
1865.04
Bán
1865.56
Bán
1872.35
Bán
1879.46
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.0560 1.0565 1.0569 1.0574 1.0578 1.0583 1.0587
USD/JPY 149.27 149.32 149.38 149.43 149.49 149.54 149.60
DAX 15294.85 15355.45 15386.25 15446.85 15477.65 15538.25 15569.05
Dow Jones 33306.89 33383.50 33448.94 33525.55 33590.99 33667.60 33733.04
Vàng 1861.19 1862.62 1863.54 1864.97 1865.89 1867.32 1868.24

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.0572 Biến Động Cao 1 5 3 Bán
USD/JPY 149.38 Biến Động Ít Hơn 6 1 1 Mua Mạnh
DAX 15,386.58 Biến Động Ít Hơn 4 2 3 MUA
Dow Jones 33,507.50 Biến Động Ít Hơn 0 8 1 Bán Mạnh
Vàng 1,864.70 Biến Động Cao 0 7 0 Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email