Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Phân tích Kỹ thuật

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Exxon Mobil 1D Three Black Crows Hiện tại
Eni SpA 1D Three Black Crows Hiện tại
Kering 1D Dark Cloud Cover Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Hang Se. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Down 2

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1860
Mua
1.1862
Mua
1.1867
Bán
1.1872
Bán
1.1871
Bán
1.1890
Bán
USD/JPY 110.21
Mua
110.21
Mua
110.17
Mua
110.17
Mua
110.23
Mua
110.18
Mua
DAX 15452.07
Bán
15460.27
Bán
15457.60
Bán
15495.17
Bán
15581.44
Bán
15643.56
Bán
Dow Jones 33351.97
Bán
33376.97
Bán
33380.39
Bán
33398.59
Bán
33487.32
Bán
33715.72
Bán
Vàng 1763.91
Mua
1763.63
Mua
1766.01
Bán
1769.33
Bán
1772.44
Bán
1780.78
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1853 1.1860 1.1864 1.1871 1.1875 1.1882 1.1886
USD/JPY 110.05 110.08 110.12 110.15 110.19 110.22 110.26
DAX 15364.46 15394.78 15431.51 15461.83 15498.56 15528.88 15565.61
Dow Jones 33068.17 33170.05 33225.75 33327.63 33383.33 33485.21 33540.91
Vàng 1748.50 1755.30 1758.70 1765.50 1768.90 1775.70 1779.10

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1863 Biến Động Cao 0 10 0 Bán Mạnh
USD/JPY 110.24 Biến Động Cao 2 4 5 Bán
DAX 15,448.04 Biến Động Cao 0 7 0 Bán Mạnh
Dow Jones 33,290.08 Biến Động Ít Hơn 0 7 1 Bán Mạnh
Vàng 1,764.30 Biến Động Cao 0 9 0 Bán Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email