Tin Tức Nóng Hổi
0

Phân tích Kỹ thuật

21/03/2019 19:13 (GMT+7:00)

Tóm tắt Kỹ thuật

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
EUR/USD Trung bình Động: Bán Bán Trung Tính Mua
Chỉ báo: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Trung Tính Bán Bán Mạnh Trung Tính
Chỉ báo: Mua Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dow 30 H.Đ T.Lai 1D Three Black Crows Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Kering 1D Dark Cloud Cover 1
Deutsche Bank AG 1D Falling Three Methods 1
Apple 1D Dark Cloud Cover 1
General Electric 1D Abandoned Baby Bearish 3
General Electric 1D Evening Doji Star 3
Alphabet A 1D Three Black Crows 3

Phân Tích Thống Kê Kỹ Thuật

Trung bình Động

Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1.1392
Bán
1.1389
Mua
1.1390
Mua
1.1397
Bán
1.1410
Bán
1.1418
Bán
USD/JPY 110.49
Bán
110.51
Bán
110.54
Bán
110.47
Mua
110.48
Bán
110.57
Bán
DAX 11507.60
Bán
11525.00
Bán
11548.32
Bán
11556.99
Bán
11587.13
Bán
11657.14
Bán
Dow 30 25761.65
Bán
25792.43
Bán
25842.60
Bán
25785.99
Bán
25814.92
Bán
25887.90
Bán
Vàng 1315.23
Bán
1315.35
Bán
1315.39
Bán
1316.93
Bán
1317.72
Bán
1316.63
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên S3S2S1Điểm Giới HạnR1R2R3
EUR/USD 1.1375 1.1379 1.1387 1.1391 1.1398 1.1403 1.1410
USD/JPY 110.25 110.36 110.43 110.54 110.61 110.72 110.79
DAX 11395.77 11448.69 11475.53 11528.45 11555.29 11608.21 11635.05
Dow 30 25514.95 25626.70 25686.07 25797.82 25857.19 25968.94 26028.31
Vàng 1312.31 1313.28 1314.21 1315.18 1316.11 1317.08 1318.01

Chỉ báo Kỹ thuật

Tên Mới nhất ATR(14) Mua Bán Trung Tính Tổng kết Chỉ báo
EUR/USD 1.1390 Biến Động Ít Hơn 1 7 1 Bán Mạnh
USD/JPY 110.48 Biến Động Ít Hơn 1 8 2 Bán Mạnh
DAX 11,501.69 Biến Động Cao 0 8 0 Bán Mạnh
Dow 30 25,745.67 Biến Động Cao 0 8 0 Bán Mạnh
Vàng 1,314.95 Biến Động Ít Hơn 3 5 1 Bán
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email