x
0

Mô Hình Hình Nến

Tùy chỉnh
Đăng nhập / Đăng ký ngay bây giờ để lưu lại bộ lọc ưa thích của bạn.
Khung Thời Gian
Loại
Độ tin cậy

Danh sách các công cụ được đưa ra dựa trên Trang Tóm Tắt Kỹ Thuật của bạn

Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Santander 1D Dark Cloud Cover Hiện tại
USD/CHF 1D Three Outside Up Hiện tại
Santander 5H Evening Star Hiện tại
Santander 5H Evening Doji Star Hiện tại
Wal-Mart Stores 5H Three Outside Up Hiện tại
S&P/ASX. H.Đ T.Lai 5H Three Inside Down Hiện tại
Royal Dutch Shell. 15 Three Outside Up Hiện tại
Microsoft 15 Falling Three Methods Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Exxon Mobil 1M Three Outside Down 1
Exxon Mobil 1M Falling Three Methods 1
USD/JPY 1M Three Outside Down 1
Bạc 1M Three Outside Up 1
USD/JPY 1W Three Outside Down 1
GBP/USD 1W Three Outside Up 1
BHP Billiton PLC 1D Abandoned Baby Bullish 1
Nikkei . H.Đ T.Lai 5H Evening Doji Star 1
Deutsche Bank AG 1H Three Outside Down 1
HSBC Holdings 1H Three Black Crows 1
Khí Tự nhiên 30 Three Inside Down 1
Bank of America 30 Three Outside Down 1
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1M Morning Star 2
DAX H.Đ T.Lai 1M Three Outside Up 2
Lúa mì Hoa Kỳ 1M Three Inside Up 2
Khí Tự nhiên 1W Dark Cloud Cover 2
Nikkei . H.Đ T.Lai 1D Falling Three Methods 2
Khí Tự nhiên 1D Dark Cloud Cover 2
S&P/TSX. H.Đ T.Lai 5H Three Outside Up 2
HSBC Holdings 1H Three Outside Down 2
AUD/USD 1H Evening Star 2
Nifty 5. H.Đ T.Lai 30 Three Outside Down 2
General Electric 1M Three Outside Up 3
GBP/JPY 1M Three Outside Up 3
IBM 1M Three Outside Up 3
EUR/GBP 1W Three Outside Up 3
EUR/JPY 1W Three Outside Up 3
Bạc 1W Three Outside Down 3
Nikkei . H.Đ T.Lai 1D Three Inside Up 3
Lúa mì Hoa Kỳ 1D Morning Star 3
Alphabet 5H Three Inside Up 3
Nasdaq 100 5H Three Inside Up 3
USD/CHF 5H Three Outside Up 3
USD/JPY 5H Three Outside Up 3
NZD/USD 1H Three Outside Up 3
AUD/USD 1H Three Outside Up 3
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.