Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mô Hình Hình Nến

Tùy chỉnh
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại bộ lọc ưa thích của bạn.
Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Ethereum 1M Falling Three Methods Hiện tại
JPMorgan 1M Harami Bullish Hiện tại
Bitcoin 1W Bullish doji Star Hiện tại
Ethereum 1W Harami Bullish Hiện tại
Ethereum 1W Harami Cross Hiện tại
Vàng 1W Harami Bullish Hiện tại
JPMorgan 5H Doji Star Bearish Hiện tại
Ethereum 1H Bullish Hammer Hiện tại
JPMorgan 30 Three Outside Up Hiện tại
JPMorgan 30 Hanging Man Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 30 Doji Star Bearish Hiện tại
Ethereum 30 Bullish Engulfing Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Harami Bullish Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Harami Cross Hiện tại
Apple 15 Shooting Star Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1W Bullish Hammer 1
S&P 500. H.Đ T.Lai 1W Bullish Hammer 1
Dầu Thô WTI 1W Deliberation Bearish 1
Dầu Thô WTI 1W Doji Star Bearish 1
Vàng 1D Harami Bullish 1
Dow Jon. H.Đ T.Lai 5H Doji Star Bearish 1
JPMorgan 1H Three Inside Up 1
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1H Three Inside Up 1
Dầu Thô WTI 30 Bullish Engulfing 1
JPMorgan 30 Bullish Engulfing 1
Dầu Brent 30 Morning Doji Star 1
Dầu Thô WTI 30 Morning Doji Star 1
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Engulfing Bearish 1
Dow Jon. H.Đ T.Lai 15 Doji Star Bearish 1
Dow Jon. H.Đ T.Lai 15 Deliberation Bearish 1
Dầu Thô WTI 1M Advance Block Bearish 2
S&P 500. H.Đ T.Lai 1M Bullish Engulfing 2
Vàng 1M Shooting Star 2
Tesla 1M Bullish Engulfing 2
Tesla 1W Bullish doji Star 2
S&P 500. H.Đ T.Lai 1W Bullish doji Star 2
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1W Three Black Crows 2
Apple 1W Bullish doji Star 2
Apple 1D Abandoned Baby Bullish 2
Apple 1D Morning Doji Star 2
Nasdaq. H.Đ T.Lai 5H Three Inside Up 2
JPMorgan 1H Harami Bullish 2
Dầu Thô WTI 30 Bullish doji Star 2
Tesla 30 Doji Star Bearish 2
Dầu Brent 30 Bullish doji Star 2
Ethereum 15 Three Outside Up 2
Apple 15 Falling Three Methods 2
Pfizer 15 Doji Star Bearish 2
S&P 500. H.Đ T.Lai 1M Three Outside Down 3
Vàng 1W Three Outside Down 3
Vàng 1W Bullish Hammer 3
Apple 1D Bullish doji Star 3
Dầu Thô WTI 1D Three Outside Up 3
Bitcoin 5H Three Outside Up 3
Tesla 1H Engulfing Bearish 3
Bitcoin 1H Falling Three Methods 3
Pfizer 1H Bullish Engulfing 3
Ethereum 30 Downside Gap Three Methods 3
Bitcoin 15 Morning Doji Star 3
Ethereum 15 Bullish Engulfing 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email