Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu

Mô Hình Hình Nến

Tùy chỉnh
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại bộ lọc ưa thích của bạn.
Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bitcoin 1M Engulfing Bearish Hiện tại
S&P 500. H.Đ T.Lai 1M Hanging Man Hiện tại
Dầu Thô WTI 1W Falling Three Methods Hiện tại
JPMorgan 1W Harami Bullish Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1W Deliberation Bearish Hiện tại
Dầu Brent 1W Falling Three Methods Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1D Bullish Engulfing Hiện tại
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Bullish Engulfing Hiện tại
Dầu Thô WTI 1D Bullish Engulfing Hiện tại
Dầu Brent 1D Downside Gap Three Methods Hiện tại
Bitcoin 5H Bullish doji Star Hiện tại
Bitcoin 5H Dragonfly Doji Hiện tại
Pfizer 5H Harami Bearish Hiện tại
Ethereum 1H Bullish Hammer Hiện tại
Apple 1H Hanging Man Hiện tại
Dầu Thô WTI 1H Inverted Hammer Hiện tại
Bitcoin 30 Three White Soldiers Hiện tại
Ethereum 30 Three Outside Up Hiện tại
Apple 30 Hanging Man Hiện tại
Apple 15 Bullish Engulfing Hiện tại
Pfizer 15 Belt Hold Bullish Hiện tại
JPMorgan 15 Inverted Hammer Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Pfizer 1W Inverted Hammer 1
Dầu Thô WTI 5H Harami Bearish 1
Bitcoin 1H Bullish Hammer 1
Pfizer 30 Shooting Star 1
Tesla 30 Engulfing Bearish 1
JPMorgan 15 Bullish doji Star 1
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Bullish Hammer 1
Dầu Thô WTI 15 Doji Star Bearish 1
Dầu Brent 15 Doji Star Bearish 1
Vàng 1M Gravestone Doji 2
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1M Hanging Man 2
Vàng 1M Doji Star Bearish 2
Vàng 5H Doji Star Bearish 2
Bitcoin 1H Falling Three Methods 2
Pfizer 1H Harami Bullish 2
Bitcoin 30 Bullish Hammer 2
Ethereum 30 Bullish Engulfing 2
Pfizer 1M Harami Cross 3
Pfizer 1M Dragonfly Doji 3
Pfizer 1M Harami Bullish 3
Tesla 1M Deliberation Bearish 3
Dầu Thô WTI 1D Falling Three Methods 3
Pfizer 1D Three Black Crows 3
Apple 5H Engulfing Bearish 3
Pfizer 5H Three Outside Up 3
Pfizer 1H Evening Doji Star 3
Pfizer 1H Engulfing Bearish 3
Ethereum 15 Three Outside Up 3
Bitcoin 15 Morning Doji Star 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email