Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Mô Hình Hình Nến

Tùy chỉnh
Đăng nhập / Đăng Ký Miễn Phí ngay bây giờ để lưu lại bộ lọc ưa thích của bạn.
Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Vàng 1M Bullish Engulfing Hiện tại
Dầu Thô WTI 1W Three Inside Up Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1W Bullish Engulfing Hiện tại
S&P 500. H.Đ T.Lai 1W Bullish Engulfing Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1W Bullish Engulfing Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1D Engulfing Bearish Hiện tại
Pfizer 1D Falling Three Methods Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1D Engulfing Bearish Hiện tại
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Engulfing Bearish Hiện tại
Bitcoin 5H Bullish doji Star Hiện tại
Dầu Thô WTI 1H Harami Bearish Hiện tại
Ethereum 1H Harami Bullish Hiện tại
JPMorgan 1H Harami Bullish Hiện tại
JPMorgan 1H Harami Cross Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1H Harami Cross Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1H Harami Bullish Hiện tại
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1H Bullish doji Star Hiện tại
Pfizer 1H Bullish doji Star Hiện tại
Dầu Thô WTI 30 Harami Bearish Hiện tại
Tesla 15 Falling Three Methods Hiện tại
Dầu Thô WTI 15 Harami Bearish Hiện tại
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Falling Three Methods Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Apple 1M Falling Three Methods 1
Dầu Brent 1W Bullish doji Star 1
Dầu Thô WTI 1W Harami Cross 1
Dầu Thô WTI 1W Harami Bullish 1
Tesla 1W Falling Three Methods 1
Pfizer 1W Bullish doji Star 1
Ethereum 1W Bullish doji Star 1
S&P 500. H.Đ T.Lai 5H Harami Bullish 1
S&P 500. H.Đ T.Lai 5H Harami Cross 1
Tesla 1H Upside Gap Three Methods 1
Tesla 30 Bullish Engulfing 1
Apple 30 Bullish Engulfing 1
S&P 500. H.Đ T.Lai 30 Downside Gap Three Methods 1
JPMorgan 30 Downside Gap Three Methods 1
Dow Jon. H.Đ T.Lai 30 Bullish Engulfing 1
Pfizer 30 Bullish Engulfing 1
Bitcoin 15 Falling Three Methods 1
JPMorgan 15 Upside Gap Three Methods 1
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Falling Three Methods 1
JPMorgan 15 Engulfing Bearish 1
JPMorgan 1W Falling Three Methods 2
Bitcoin 1W Falling Three Methods 2
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Up 2
Tesla 1D Harami Cross 2
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Up 2
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1D Three Outside Up 2
JPMorgan 5H Bullish Engulfing 2
Apple 5H Bullish Engulfing 2
Dow Jon. H.Đ T.Lai 15 Three Inside Up 2
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Morning Doji Star 2
Apple 1M Downside Gap Three Methods 3
Apple 1M Bullish Engulfing 3
Vàng 1M Bullish Hammer 3
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1M Bullish Engulfing 3
JPMorgan 1M Bullish Hammer 3
Ethereum 1W Falling Three Methods 3
Tesla 1W Three Outside Up 3
Nasdaq. H.Đ T.Lai 1D Bullish Engulfing 3
Dow Jon. H.Đ T.Lai 1D Bullish Engulfing 3
Pfizer 1D Harami Cross 3
Pfizer 1D Harami Bullish 3
S&P 500. H.Đ T.Lai 1D Bullish Engulfing 3
Bitcoin 5H Advance Block Bearish 3
Nasdaq. H.Đ T.Lai 5H Doji Star Bearish 3
Ethereum 5H Advance Block Bearish 3
JPMorgan 1H Thrusting Bearish 3
Pfizer 1H Bullish Engulfing 3
Dầu Thô WTI 1H Three Inside Up 3
S&P 500. H.Đ T.Lai 15 Bullish Hammer 3
Ethereum 15 Three Inside Up 3
Dow Jon. H.Đ T.Lai 15 Harami Bullish 3
Dow Jon. H.Đ T.Lai 15 Bullish Hammer 3
Nasdaq. H.Đ T.Lai 15 Bullish doji Star 3
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email