x
0

Mô Hình Hình Nến

Tùy chỉnh
Đăng nhập / Đăng ký ngay bây giờ để lưu lại bộ lọc ưa thích của bạn.
Khung Thời Gian
Loại
Độ tin cậy

Danh sách các công cụ được đưa ra dựa trên Trang Tóm Tắt Kỹ Thuật của bạn

Tên Khung thời gian Độ tin cậy Mô hình # Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Exxon Mobil 1M Falling Three Methods Hiện tại
USD/JPY 1M Three Outside Down Hiện tại
Exxon Mobil 1M Three Outside Down Hiện tại
Bạc 1M Three Outside Up Hiện tại
Hang Se. H.Đ T.Lai 1D Evening Doji Star Hiện tại
Dầu thô 1D Three Inside Down Hiện tại
CAC 40 5H Abandoned Baby Bullish Hiện tại
CAC 40 5H Morning Doji Star Hiện tại
CAC 40 5H Morning Star Hiện tại
S&P/ASX. H.Đ T.Lai 30 Three Outside Up Hiện tại
Royal Dutch Shell. 30 Three Inside Up Hiện tại
General Electric 30 Three Outside Up Hiện tại
CAC 40 15 Dark Cloud Cover Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
DAX H.Đ T.Lai 1M Three Outside Up 1
Nifty 5. H.Đ T.Lai 1M Morning Star 1
Lúa mì Hoa Kỳ 1M Three Inside Up 1
BHP Billiton PLC 1D Three Black Crows 1
DAX 1D Evening Star 1
Đồng 5H Three Inside Down 1
Khí Tự nhiên 5H Three Outside Up 1
Lúa mì Hoa Kỳ 1H Three Outside Up 1
Santander 1H Three Outside Up 1
FTSE 100 1H Three Outside Up 1
Bạc 30 Three Outside Up 1
Bank of America 15 Three Outside Up 1
Nestle 15 Abandoned Baby Bullish 1
IBM 1M Three Outside Up 2
General Electric 1M Three Outside Up 2
GBP/JPY 1M Three Outside Up 2
Santander 1D Falling Three Methods 2
ENI 5H Three Outside Down 2
Wal-Mart Stores 5H Falling Three Methods 2
Apple 5H Three Black Crows 2
HSBC Holdings 1H Three Outside Up 2
Santander 1H Morning Doji Star 2
BHP Billiton PLC 1H Three Outside Up 2
Hang Se. H.Đ T.Lai 1H Three Outside Up 2
Deutsche Bank AG 30 Dark Cloud Cover 2
Nestle 30 Dark Cloud Cover 2
S&P/TSX. H.Đ T.Lai 30 Morning Star 2
Deutsche Bank AG 15 Three Outside Up 2
Dow 30 H.Đ T.Lai 1M Mat Hold Bullish 3
Lúa mì Hoa Kỳ 1M Falling Three Methods 3
S&P 500 1M Rising Three Methods 3
IBM 1M Rising Three Methods 3
S&P 500. H.Đ T.Lai 1M Mat Hold Bullish 3
DAX H.Đ T.Lai 1D Evening Star 3
Khí Tự nhiên 1D Three Inside Up 3
DAX H.Đ T.Lai 1D Abandoned Baby Bearish 3
DAX H.Đ T.Lai 1D Evening Doji Star 3
ENI 1D Three Inside Up 3
BHP Billiton PLC 5H Falling Three Methods 3
GBP/CHF 5H Three Black Crows 3
GBP/JPY 5H Three Black Crows 3
Microsoft 1H Three Black Crows 3
DAX 30 Dark Cloud Cover 3
EUR/JPY 30 Morning Doji Star 3
Royal Dutch Shell. 30 Dark Cloud Cover 3
Deutsche Bank AG 30 Three Outside Up 3
DAX H.Đ T.Lai 30 Three Inside Down 3
S&P/TSX. H.Đ T.Lai 15 Dark Cloud Cover 3
IBM 15 Three Outside Up 3
Bạc 15 Three Outside Up 3
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.