Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Trung Tính
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mua Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Trung Tính Trung Tính Bán Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Bán Mạnh
AUD/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/GBP Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NZD/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Bán Bán Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
EUR/CHF Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
GBP/JPY Trung bình Động: Bán Bán Bán Bán
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Bán Mạnh
GBP/CHF Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email