Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Mua Mua Mua Bán
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Bán
EUR/USD Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/USD Trung bình Động: Bán Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mạnh Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
AUD/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/GBP Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Bán
Chỉ báo: Bán Bán Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Trung Tính Mua Mạnh Bán Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
NZD/USD Trung bình Động: Bán Bán Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Trung Tính Bán Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Mua Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
EUR/CHF Trung bình Động: Mua Mua Mạnh Mua Mạnh Mua
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Bán
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Trung Tính
GBP/JPY Trung bình Động: Trung Tính Bán Bán Mạnh Bán
Chỉ báo: Mua Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
GBP/CHF Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Bán Mạnh Mua
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Trung Tính Mua Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email