Tin Tức Nóng Hổi
0

Chứng Chỉ Chính

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DB Brent Crude Oil 31Dec99DEDB3C.32.140+0.09%0.01K18:21:00 
 RCBCall 100 x3 ICE US CocoaDERC0K.4.660-1.69%017:19:00 
 HSBC Call 1.88 EUR PNE Wind AGDETD8A.0.490+4.26%018:08:00 
 CB Call 204.4 DKK Novo Nordisk BDECE5B.1.780-1.66%017:51:00 
 HV Call DivDAX Performance IndexDEHV0E.30.520+0.13%018:05:00 
 CB ZT E.ON Long x3 31Dec99DECZ24.2.420+1.26%017:52:00 
 DZ ZT Silber Endlos 31Dec99DEDZ0B.11.540+1.14%017:38:00 
 RCBCall 0.1 USc Coffee C 31Dec99DERC0G.2.030-2.40%017:22:00 
 DB S&P 500 31Dec99DE7093.24.710+0.04%0.01K18:25:00 
 BNP DAXplus Maximum Sharpe Ger TRDEAA0K.77.630-0.44%018:28:00 
 RCB Call CENT Energy-Basket 31Dec99DERCB0.15.380+0.85%017:23:00 
 DB Call DB LevDAX x4 31Dec99DEDE4L.68.280-0.42%018:23:00 
 DB Call HSCEI - Hang Seng China EntDE3721.128.750-0.50%018:26:00 
 CB Call MSCI WORLD INDEX 31Dec99DE5906.18.570+0.27%017:53:00 
 DB Dow Jones 31Dec99DE7223.224.970-0.02%018:21:00 
 DB Tokyo Stock Price 31Dec99DE7093.12.720+0.32%018:23:00 
 DB ZT DB Dax Top 10 Index 31Dec99DE4734.255.570+0.11%018:20:00 
 BNP ZT RICI Energy ER 31Dec99DEAA0Q.54.390-0.09%018:27:00 
 DB DB Liquid Commodity IndexDEDB2D.60.000-0.15%018:24:00 
 Vontobel Call 28.2 EUR UnileverDEVZ7J.2.330+2.19%017:45:00 
 HSBC Call 0.76 GBP EUR/GPBDETD6E.4.370+3.55%018:08:00 
 Bayerische DAX Index 0.01 31Dec99DEHV72.115.740+0.02%018:05:00 
 BNP KOSPI 200 Index 31Dec99DE5715.217.880+0.32%018:27:00 
 CB Call 18010 Dow Jones IndustrialDECE4L.5.450-0.37%017:50:00 
 CB Call 21618 HKD Hang Seng IndexDECE8A.7.890-1.99%017:48:00 
 CB Call 9100 EUR DAX INDEX 31Dec99DECD80.17.320-0.80%017:53:00 
 CB Call 9340 EUR DAX INDEX 31Dec99DECD8G.14.900-1.46%017:48:00 
 CB Call 9500 EUR DAX INDEX 31Dec99DECD8G.0.0000.00%030/11 
 CB Call Faktor 4x Short DJIAF IndexDECZ33.0.250+0.00%017:54:00 
 CB ZT DJ Stoxx 600 Health CareDE7036.78.140-0.04%017:55:00 
 Citi ZT Nasdaq 100 Index 31Dec99DECG3A.64.450-0.71%018:35:00 
 Dresdner Bank AG ZT TOPIX PerformanDE6351.12.720+0.55%017:51:00 
 DZ Bank AG Call LevDAX x10 (TR) EURDEDD95.6.640-1.63%017:35:00 
 DZ Call Kupfer Quanto EndlosDEDZ2X.53.810+0.96%017:38:00 
 HSBC Call 3417.4547 EUR DAX 31Dec99DE9638.76.900-0.44%018:08:00 
 HV Call DJ-UBS Brent Crude Subi TRDEHV5C.4.670+0.00%021/02 
 HV Call Solactive BRIC E-Commerce PDEHV1B.26.110-0.04%018:05:00 
 ING Call 17136.7626 JPY NIKKEI 225DENG15.2.820-4.41%018:33:00 
 ING Call 8038.5808 EUR DAX INDEXDENG10.28.050-2.54%017:49:00 
 ING Call 9255.7294 EUR DAX INDEXDENG11.14.560-6.96%018:34:00 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email