Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Chính

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Faktor 1x Long Zertifikat VIX SGDECU0A.0.790+8.22%4.30K19/06 
 Faktor 1x Short Zertifikat auf VIXDECU0A.2.630-7.39%1.00K19/06 
 Bayerische Silber 31Dec99DEHV2X.19.350-0.77%0.10K19/06 
 BNP ZT HANG SENG 31Dec99DE6859.262.180+0.01%0.05K19/06 
 HVCall DAXplus Seasonal Strategy TRDEHV1D.71.060-1.73%0.05K19/06 
 DE000LS9NCK3DELS9N.270.820-1.11%0.04K18/06 
 DE000VP2HYD0DEVP2H.215.000-1.01%0.03K19/06 
 SG Call Solactive Global LithiumDESG13.161.600+0.81%0.03K19/06 
 BNP Call 28.14 EUR Unilever 31Dec99DEPA8Q.2.79+0.00%008/02 
 CB Call 498.5088 USD Gold 31Dec99DECB1A.42.9400.00%004/02 
 DZ Call Gold 31Dec99DEDZ2X.83.2500.00%004/02 
 DZ ZT Zinn LME 31Dec99DEDZ0C.322.950+0.00%029/05 
 RCBCall 0.1 USc Coffee C 31Dec99DERC0G.1.700+0.00%008/04 
 RCBCall 100 USD HHGasFut Long x2DERC0P.1.110-2.63%018/06 
 CB Call 0.37 EUR TELECOM ITALIADECD7W.0.0600.00%004/02 
 CB Call 11.03 SMA Solar TechnologyDECE4K.3.510+0.00%002/12 
 CB Call 117.52 Volkswagen preferredDECE5S.5.4300.00%004/02 
 CB Call 121.55 Volkswagen preferredDECE5S.5.0100.00%004/02 
 CB Call 131.23 EUR ALLIANZ 31Dec99DECE4L.8.8700.00%004/02 
 CB Call 150.5 DKK Novo Nordisk BDECE2L.2.3100.00%004/02 
 CB Call 17.58 EUR Raiffeisen IntlDECE6T.0.1200.00%004/02 
 CB Call 2.38 EUR Nokia 31Dec99DECE3N.0.0010.00%012/03 
 CB Call 23.17 USD Qiagen 31Dec99DECE4H.0.9400.00%004/02 
 CB Call 28.58 EUR Talanx AG 31Dec99DECE4M.0.0380.00%012/03 
 CB Call 3.8 GBp BP PLC 31Dec99DECD7Y.1.9200.00%004/02 
 CB Call 37.79 EUR Renault SADECD7W.0.0900.00%004/02 
 CB Call 4.600586 EUR CB 31Dec99DECE3F.0.2200.00%004/02 
 CB Call 42.4 Porsche Automobil HoldDECE4L.2.4100.00%004/02 
 CB Call 47.617 USD Apple ComputerDECB51.134.8300.00%004/02 
 CB Call 5.3 EUR CB 31Dec99DECE3E.0.0530.00%004/02 
 CB Call 50.01 GBp Reckitt BenckiserDECE85.1.4600.00%004/02 
 CB Call 6.21 EUR Evotec OAIDECE5V.12.680+0.00%016/03 
 CB Call 62 EUR BMW 31Dec99DECD8G.0.2400.00%004/02 
 CB Call 68.45 CHF Nestle SA 31Dec99DECE5V.1.7300.00%004/02 
 CB Call 73.81 EUR SAP AG 31Dec99DECE5S.2.3300.00%004/02 
 CB Call 89.96 Alibaba Group HoldingDECE6V.6.1100.00%004/02 
 CB Call 99.43 Volkswagen preferredDECE5M.5.7100.00%004/02 
 CB ZT Air Liquide 31Dec99DECZ32.438.820+0.00%017/03 
 CB ZT BMW Long x3 31Dec99DECZ24.172.1100.00%004/02 
 CB ZT DB Short x3 31Dec99DECZ24.2.0700.00%004/02 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email