Tin Tức Nóng Hổi
0

Tỷ giá Hối đoái Kỳ hạn

 TênMuaBánCaoThấpT.đổiThời gian
EURUSD ON FWD3.45003.74003.78000.93002.555019:02:00
EURUSD TN FWD0.93300.94803.81000.9060-2.847019:11:00
EURUSD SN FWD0.92000.96000.96000.93700.030019:02:00
EURUSD SW FWD6.60006.70006.71006.63000.040019:12:00
EURUSD 2W FWD13.290013.470013.420013.3100-0.060019:02:00
EURUSD 3W FWD19.950020.070020.140019.99000.010019:11:00
EURUSD 1M FWD29.470029.650029.670029.50000.010019:12:00
EURUSD 2M FWD56.210056.560056.480056.00000.080019:11:00
EURUSD 3M FWD88.360088.710088.950088.4700-0.090019:12:00
EURUSD 4M FWD116.2000116.7200116.8900116.36000.120019:12:00
EURUSD 5M FWD148.4000148.8000149.0200148.46000.570019:12:00
EURUSD 6M FWD177.1900178.0900178.1800177.31000.290019:12:00
EURUSD 7M FWD207.6700208.7200208.6400207.99000.820019:12:00
EURUSD 8M FWD239.1800240.3800240.7100239.51000.930019:12:00
EURUSD 9M FWD269.2400271.2400270.2000269.04000.140019:11:00
EURUSD 10M FWD300.1900302.1900301.1700300.00001.890019:12:00
EURUSD 11M FWD330.6300332.2800332.6200329.31000.130019:12:00
EURUSD 1Y FWD365.7700367.9700367.5700363.31002.540019:11:00
EURUSD 15M FWD456.2200458.9200458.2100454.88004.520018:42:00
EURUSD 21M FWD631.8200636.3200635.1500629.76008.020018:42:00
EURUSD 2Y FWD718.4600725.2100723.3000714.70004.490018:42:00
EURUSD 3Y FWD1037.00001045.00001045.00001036.00007.000018:42:00
EURUSD 4Y FWD1327.75001358.25001344.10001335.98002.950018:42:00
EURUSD 5Y FWD1604.00001646.25001624.30001619.50006.400018:41:00
EURUSD 6Y FWD1871.00001911.00001883.00001881.000017.000018:41:00
EURUSD 7Y FWD2111.00002161.00002124.01002121.000021.000018:41:00
EURUSD 8Y FWD2332.00002385.00002346.00002340.000021.000018:40:00
EURUSD 9Y FWD2543.00002599.00002565.00002550.000027.000018:41:00
EURUSD 10Y FWD2736.00002796.00002756.00002742.000030.000018:42:00
EURUSD 12Y FWD2731.00002806.00002768.50002768.50000.000017/01
EURUSD 15Y FWD3139.00003239.00003189.00003189.00000.000017/01
EURUSD 20Y FWD3834.00003984.00003909.00003909.00000.000017/01
EURUSD 30Y FWD5259.39995277.39995268.39995268.39990.000017/01
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.