x
0

Tỷ giá Hối đoái Kỳ hạn

 TênMuaBánCaoThấpThay đổiThời gian
EURUSD ON FWD0.31800.37601.01000.3700-0.69801:53:00
EURUSD TN FWD0.36000.42000.40000.37000.01601:55:00
EURUSD SN FWD0.35500.37500.41000.36000.00501:01:00
EURUSD SW FWD2.52002.62002.77002.53000.04001:40:00
EURUSD 2W FWD5.14005.44005.51005.26000.03001:54:00
EURUSD 3W FWD7.96008.46008.31008.1100-0.03001:55:00
EURUSD 1M FWD16.710016.950017.830012.38004.29001:55:00
EURUSD 2M FWD29.820030.180030.600028.70001.51001:56:00
EURUSD 3M FWD44.420045.420045.350044.2800-0.26001:56:00
EURUSD 4M FWD64.870065.430066.060059.64005.60001:55:00
EURUSD 5M FWD79.870080.550081.250079.19000.58001:55:00
EURUSD 6M FWD95.760097.760096.900096.15000.15001:56:00
EURUSD 7M FWD117.6400118.5700118.2700112.83006.25001:55:00
EURUSD 8M FWD134.5100135.5600135.1200133.55000.89001:55:00
EURUSD 9M FWD150.8000153.8000153.5000151.70000.16001:56:00
EURUSD 10M FWD178.1500179.4600179.7500169.150011.42001:55:00
EURUSD 11M FWD196.5700198.0100197.4000194.65000.95001:55:00
EURUSD 1Y FWD213.6300216.3800215.5000214.23000.53001:55:00
EURUSD 15M FWD271.4000286.4000280.6000276.53000.20001:56:00
EURUSD 21M FWD406.9600410.9500411.1000408.58005.24001:55:00
EURUSD 2Y FWD477.0000482.6600477.4200476.19006.41001:55:00
EURUSD 3Y FWD760.0000776.0000760.5000769.00001.50001:55:00
EURUSD 4Y FWD1039.79001069.79001045.55001064.7900-5.98000:24:00
EURUSD 5Y FWD1312.25001389.25001333.10001341.0000-17.75001:55:00
EURUSD 6Y FWD1600.00001650.00001601.00001639.0000-1.00001:48:00
EURUSD 7Y FWD1854.00001904.00001855.00001885.00004.00001:51:00
EURUSD 8Y FWD2084.00002134.00002086.00002117.00008.00001:51:00
EURUSD 9Y FWD2295.00002345.00002300.00002332.000014.00001:48:00
EURUSD 10Y FWD2496.00002546.00002497.00002520.000021.00001:50:00
EURUSD 12Y FWD3114.00003189.00000.00000.0000-43.000024/02
EURUSD 15Y FWD3236.00003336.00000.00000.0000-56.000024/02
EURUSD 20Y FWD4005.00004155.00000.00000.0000-87.000024/02
EURUSD 30Y FWD5259.39995277.39990.00000.0000-212.400023/11
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.