x
0

Tỷ giá Hối đoái Kỳ hạn

 TênMuaBánCaoThấpThay đổiThời gian
EURUSD ON FWD0.42700.44300.43000.41500.013011:04:00
EURUSD TN FWD0.37000.49000.43000.4200-0.047011:04:00
EURUSD SN FWD2.97002.99003.39000.43002.570011:01:00
EURUSD SW FWD4.74004.89005.26004.8300-0.420011:02:00
EURUSD 2W FWD10.010010.490010.63008.43001.690011:04:00
EURUSD 3W FWD11.560012.020012.020011.5900-0.250011:03:00
EURUSD 1M FWD15.100015.350015.700014.9400-0.400011:04:00
EURUSD 2M FWD31.490031.670031.890030.64000.320011:04:00
EURUSD 3M FWD46.500046.900047.310046.2800-0.260011:04:00
EURUSD 4M FWD64.610065.110065.500064.1800-0.080011:04:00
EURUSD 5M FWD80.590081.980081.500080.31000.200011:04:00
EURUSD 6M FWD95.520098.400097.460096.5000-1.260011:04:00
EURUSD 7M FWD115.9600117.4600116.8300116.17000.000011:04:00
EURUSD 8M FWD132.7900134.5300133.7000133.2700-0.420011:04:00
EURUSD 9M FWD149.1700150.9700150.8200150.2500-1.160011:04:00
EURUSD 10M FWD173.1200177.3300175.4100174.1500-0.900011:04:00
EURUSD 11M FWD190.7000193.3000192.4000192.3500-1.200011:04:00
EURUSD 1Y FWD208.2400210.5400210.4000209.8800-0.170011:04:00
EURUSD 15M FWD270.0800273.4600277.4000268.97001.650011:04:00
EURUSD 21M FWD396.5600408.1600404.6400399.4000-1.940011:04:00
EURUSD 2Y FWD462.7100474.1700471.5300466.2800-1.960011:04:00
EURUSD 3Y FWD743.9000758.9000747.0000752.00003.200011:04:00
EURUSD 4Y FWD1021.42001045.56991030.00001039.5699-2.260011:01:00
EURUSD 5Y FWD1293.47001325.52001303.85001317.0000-4.050011:03:00
EURUSD 6Y FWD1497.00001527.00001505.00001527.0000-18.00006:30:00
EURUSD 7Y FWD1793.75001819.75001793.89001812.000035.750011:01:00
EURUSD 8Y FWD2000.00002040.00002008.00002030.000024.000011:02:00
EURUSD 9Y FWD2199.00002244.00002209.00002227.000030.000011:02:00
EURUSD 10Y FWD2376.00002426.00002394.00002414.000011.150011:03:00
EURUSD 12Y FWD2731.00002806.00000.00000.00000.000027/03
EURUSD 15Y FWD3139.00003239.00000.00000.00000.000027/03
EURUSD 20Y FWD3834.00003984.00000.00000.00000.000027/03
EURUSD 30Y FWD5259.39995277.39990.00000.0000-212.400023/11
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.