x
0

Biểu đồ Forex theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay bây giờ để lưu thiết lập biểu đồ của bạn.
Ấn phím ESC để thoát khỏi chế độ toàn màn hình
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
 

Các biểu đồ Đề xuất

Biểu đồ Hợp đồng Tương lai Tương tác
Theo: Investing.com
Ký hiệu: Hơn 90
Chỉ báo Kỹ thuật: 30
Khung Thời gian: 9
Tính năng Nâng cao: Lưu các hệ thống Chỉ Số, Hàng Hóa, Trái Phiếu, Khu Vực Châu Âu và biểu đồ chỉ số giao sau đồng Đô La Mỹ
Biểu đồ Chỉ Số Tương tác
Theo: Investing.com
Ký hiệu: 20
Chỉ báo Kỹ thuật: 30
Khung Thời gian: 9
Tính năng Nâng cao: Lưu các hệ thống Fibonacci Nâng Cao
Biểu đồ Cổ Phiếu Tương tác
Theo: Investing.com
Ký hiệu: Nhiều hơn 2000
Chỉ báo Kỹ thuật: 30
Khung Thời gian: 9
Tính năng Nâng cao: Lưu các hệ thống Cổ Phiếu từ 20 quốc gia khác nhau