Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Việt Nam
Lần cuối
Cao
Thấp
20,75021,10020,550-350.0-1.66%8.8MHo Chi Minh
15,50015,75014,600+550+3.68%9.96MHo Chi Minh
26,30026,40026,000+250.0+0.96%5.73MHo Chi Minh
18,20018,20017,950-50.0-0.27%4.25MHo Chi Minh
23,30024,00023,000-300.0-1.27%3.02MHà Nội
19,65019,80019,450-100.0-0.51%3.52MHo Chi Minh
14,90015,00014,750-200.0-1.32%3.96MHo Chi Minh
43,40043,60042,900+600.0+1.40%1.37MHo Chi Minh
22,80023,20021,900+200.0+0.88%2.5MHà Nội
14,55014,65014,250-150.0-1.02%3.23MHo Chi Minh
77,00077,10075,900+1,000.0+1.32%599KHo Chi Minh
8,790.008,850.008,510.00+180.0+2.09%5.27MHo Chi Minh
18,75018,75018,500+150.0+0.81%2.25MHo Chi Minh
27,00027,20026,500-200.0-0.74%1.42MHo Chi Minh
13,50013,60013,000+100.0+0.75%2.75MHo Chi Minh
46,20047,20045,700-1,600-3.35%805.6KHo Chi Minh
13,65013,65013,450+50.0+0.37%1.71MHo Chi Minh
15,85016,00015,250+200.0+1.28%2.19MHo Chi Minh
13,75013,85013,400+50.0+0.36%2.07MHo Chi Minh
27,50027,55027,050+400.0+1.48%1.14MHo Chi Minh
39,60040,10037,650+1,300.0+3.39%744.3KHo Chi Minh
14,10014,20013,7000.000.00%2.06MHo Chi Minh
10,45010,50010,3500.000.00%2.64MHo Chi Minh
5,720.005,720.005,600.00+370.00+6.92%5.15MHo Chi Minh
9,000.009,100.008,800.000.000.00%3.12MHà Nội
10,75010,85010,500+300.0+2.87%2.56MHo Chi Minh
7,650.007,740.007,350.00+300.0+4.08%3.41MHo Chi Minh
13,15013,30013,000+100+0.77%2.02MHo Chi Minh
80,80080,90079,700+700.0+0.87%321.5KHo Chi Minh
24,55024,60024,150+50.0+0.20%1.06MHo Chi Minh
20,60020,80020,2500.000.00%1.19MHo Chi Minh
19,20019,20018,750-100.0-0.52%1.22MHo Chi Minh
23,95024,00023,750-50.0-0.21%930.8KHo Chi Minh
59,00059,30058,200+200.0+0.34%362.1KHo Chi Minh
28,80028,90028,550-250.0-0.86%710.8KHo Chi Minh
59,20060,20058,800-600.0-1.00%335.4KHo Chi Minh
23,95024,10023,800-350-1.44%825.8KHo Chi Minh
12,20012,30011,650+450.0+3.83%1.54MHo Chi Minh
24,05024,05023,500+50.0+0.21%771KHo Chi Minh
55,00055,90054,400-1,000-1.79%338.4KHo Chi Minh
13,75013,80013,550-150-1.08%1.31MHo Chi Minh
47,30048,00047,200-800-1.66%369.3KHo Chi Minh
94,00096,30093,700-2,500-2.59%176KHo Chi Minh
26,80026,85026,550+150.0+0.56%583.4KHo Chi Minh
71,10071,40070,700-300.0-0.42%48.8KHo Chi Minh
39,60040,20039,200-400-1.00%403.62KHà Nội
23,50023,65023,300-100.0-0.42%184.4KHo Chi Minh
92,70092,90091,500-300-0.32%171KHo Chi Minh
19,10019,20018,450+200.00+1.06%805.7KHo Chi Minh
84,20085,10082,600+2,100.0+2.56%160.7KHo Chi Minh