x
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Faros Construction 143,300 143,300 142,600 +800 +0.56% 1.71M 04:30:00  
  Hoa Phat Group JSC 42,100 42,400 41,650 +100 +0.24% 3.07M 04:29:00  
  FLC Group JSC 6,830 6,930 6,770 +150 +2.25% 12.53M 04:30:00  
  Petrovietnam Gas JSCrp 59,600 60,400 58,900 +600 +1.02% 1.07M 04:30:00  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 8,210 8,250 7,900 +470 +6.07% 7.21M 04:30:00  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 44,900 45,900 44,300 -100 -0.22% 1.17M 04:30:00  
  Bank for Investment and Development 16,750 16,850 16,650 +150 +0.90% 2.70M 04:25:00  
  PetroVietnam Drilling Well Services 23,150 23,600 23,100 +100 +0.43% 1.86M 04:30:00  
  Vingroup JSC 46,250 47,000 45,300 +950 +2.10% 915.12K 04:29:00  
  Gemadept Corp 33,200 33,600 32,700 +700 +2.15% 1.24M 04:28:00  
  Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 33,400 33,500 32,950 +300 +0.91% 1.23M 04:30:00  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 24,000 24,300 24,000 -150 -0.62% 1.56M 04:25:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,000 11,200 10,950 -50 -0.45% 3.33M 04:29:00  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 2,430 2,430 2,300 +150 +6.58% 15.01M 04:28:00  
  No Va Land Invest 64,800 65,000 63,100 +1700 +2.69% 552.38K 04:30:00  
  Vinamilk 130,000 130,000 129,300 0 0.00% 259.81K 04:30:00  
  Hoasen Group 49,400 49,700 48,700 +400 +0.82% 648.40K 04:29:00  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 16,450 16,800 16,200 -100 -0.60% 1.93M 04:30:00  
  Kinh Bac City Development Share 15,150 15,300 15,050 -50 -0.33% 1.95M 04:29:00  
  Vietcombank 38,150 38,450 37,950 +200 +0.53% 768.58K 04:29:00  
  NBB Investment Corp 22,700 22,700 20,600 +1450 +6.82% 1.15M 04:01:00  
  Phuoc Hoa Rubber JSC 32,150 32,800 31,800 +500 +1.58% 789.58K 04:29:00  
  Ha Long Investment 10,700 10,700 10,600 -650 -5.73% 2.36M 04:30:00  
  Thong Nhat Production and Investmen 18,800 19,000 18,450 +400 +2.17% 1.27M 04:24:00  
  Construction Investment Corp 3 2 52,500 54,000 52,400 -1000 -1.87% 434.96K 04:30:00  
  An Phat Plastic and Green 26,300 26,950 26,300 -500 -1.87% 801.26K 04:30:00  
  Binh Duong Mineral and Construction 73,900 75,000 73,100 0 0.00% 276.84K 04:29:00  
  VINACONEX 16,200 16,500 16,100 -100 -0.61% 1.25M 04:29:00  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 18,500 18,850 18,500 0 0.00% 1.07M 04:30:00  
  Danang Rubber JSC 32,600 32,600 31,500 +1200 +3.82% 599.22K 04:30:00  
  Petroleum Technical 19,200 19,500 19,000 -200 -1.03% 1.00M 04:29:00  
  FPT Corp 45,200 45,400 45,050 +150 +0.33% 423.13K 04:30:00  
  Thu Duc Housing Development Corp 11,600 11,850 11,500 +400 +3.57% 1.60M 04:30:00  
  VGS 11,900 12,400 11,300 +600 +5.31% 1.43M 04:25:00  
  Ho Chi Minh City Securities Corp 31,700 32,200 31,700 0 0.00% 512.36K 04:30:00  
  Saigon Securities Incorporation 21,050 21,200 21,000 0 0.00% 754.70K 04:28:00  
  Bien Hoa Sugar JSC 14,300 14,450 14,100 +200 +1.42% 1.07M 04:29:00  
  CMC JSC 50,800 51,600 50,800 -800 -1.55% 261.68K 04:29:00  
  Cotec Construction JSC 208,000 209,900 207,200 -1500 -0.72% 63.73K 04:30:00  
  HANIC 10,900 11,200 10,900 -100 -0.91% 1.15M 04:28:00  
  ACB 22,700 22,900 22,700 0 0.00% 540.18K 04:27:00  
  Vietnam Airlines 40,800 43,000 40,600 -1100 -2.63% 297.76K 04:29:00  
  Tri Viet Management Investment Corp 13,100 13,500 12,700 +400 +3.15% 903.10K 04:28:00  
  Sao Mai Group Corp 15,100 15,100 15,000 -50 -0.33% 753.84K 04:17:00  
  Mobile World Investment Corp 169,500 170,000 168,000 +1500 +0.89% 64.63K 04:29:00  
  Masan Group Corp 42,300 42,400 41,800 +300 +0.71% 252.67K 04:30:00  
  Nam Dinh Educational Book&Equipment 20,400 20,500 16,900 +1700 +9.09% 514.80K 04:29:00  
  HUD - TASCO 12,600 12,700 12,400 +100 +0.80% 797.33K 04:29:00  
  CuongThuan Idico Development Invest 27,350 27,500 27,000 +350 +1.30% 350.47K 04:25:00  
  Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC 9,690 9,900 9,500 +210 +2.22% 980.50K 04:26:00