Tin Tức Nóng Hổi
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Soc Son Development Invest 600 600 500 +100 +20.00% 0 18/01  
  Cholon Real Estate JSC 25,300 25,300 25,300 +2300 +10.00% 0 18/01  
  Vietnam Maritime Development JSC 5,500 5,500 5,500 +500 +10.00% 0 18/01  
  HBS 2,200 2,200 2,200 +200 +10.00% 0 18/01  
  Sai Son Cement JSC 5,500 5,500 5,500 +500 +10.00% 0 14/01  
  LILAMA 45.3 JS 3,300 3,300 3,300 +300 +10.00% 0 28/11  
  Cavico Mineral 1,100 1,100 1,100 +100 +10.00% 0 18/01  
  VXB 13,200 13,200 13,200 +1200 +10.00% 0 11/01  
  VINACONEX 9 JS 13,200 13,200 13,200 +1200 +10.00% 0 14/01  
  Angiang Port 117,800 117,800 107,100 +10690 +9.98% 0 04/12  
  SARA., JSC 16,600 16,600 16,600 +1500 +9.93% 0 18/01  
  HGM 51,000 51,000 51,000 +4600 +9.91% 0 10/01  
  Haiphong Cement Transport JSC 23,400 23,400 23,400 +2100 +9.86% 0 31/10  
  Airimex JSC 36,800 36,800 36,800 +3300 +9.85% 0 18/01  
  Bim Son Packing JSC 16,800 16,800 16,800 +1500 +9.80% 0 17/01  
  Ha Long Canned Food JSC 32,500 32,500 32,500 +2900 +9.80% 0 17/01  
  Thang Long 12,400 12,400 12,400 +1100 +9.73% 0 28/12  
  Song Da Thanh Hoa JSC 12,400 12,400 12,400 +1100 +9.73% 0 15/01  
  Vinacomin Machinery JSC 7,900 7,900 7,900 700 9.72% 0 15/01  
  COTRACO-QNA 19,200 19,200 19,200 +1700 +9.71% 0 16/01  
  TRANGCORP Corporation JSC 6,800 6,800 6,500 +600 +9.68% 0 18/01  
  Saigon Hotel JSC 68,000 68,000 68,000 +6000 +9.68% 0 11/12  
  Thong Nhat 22,700 22,700 22,700 +2000 +9.66% 0 17/01  
  Bisathico 50,100 50,100 50,100 +4412 +9.66% 0 08/01  
  Dabaco 25,000 25,000 23,000 +2200 +9.65% 0 18/01  
  HTBEECO 9,100 9,100 9,100 +800 +9.64% 0 07/12  
  ECICO.,JSC 20,500 20,500 20,500 +1800 +9.63% 0 09/01  
  VITECO VIETNAM 20,500 20,500 18,700 +1800 +9.63% 0 14/01  
  VLA 11,400 11,400 11,400 +1000 +9.62% 0 14/01  
  Da Nang Plastic JSC 42,600 42,600 42,600 +3700 +9.51% 0 17/01  
  Song Da Consulting JSC 15,000 15,000 15,000 +1300 +9.49% 0 08/01  
  Vegetable Port JSC 19,800 19,800 19,800 +1700 +9.39% 0 17/01  
  Bidibook 10,500 10,500 10,500 +900 +9.38% 0 26/12  
  Q.E.E.J.CO 11,800 11,800 11,800 1000 9.26% 0 02/03  
  La Hien Cement 20,300 20,300 20,300 +1700 +9.14% 0 18/01  
  Asia Mineral 19,200 19,200 19,200 +1600 +9.09% 0 15/01  
  VNECO1 8,400 8,400 7,000 +700 +9.09% 0 18/01  
  Vietnam Enterprise Investment Dev 1,200 1,200 1,100 +100 +9.09% 0 18/01  
  PP PHARCO 9,600 9,600 9,600 +800 +9.09% 0 11/01  
  Minh Huu Lien 6,100 6,100 6,100 +500 +8.93% 0 26/12  
  Hoaphat Textbook Printing JSC 4,900 4,900 4,900 +400 +8.89% 0 16/01  
  Bac Lieu Fis 3,700 3,700 3,700 +300 +8.82% 0 11/01  
  APP 5,000 5,000 5,000 +400 +8.70% 0 18/01  
  Thanglong JSC 30,000 30,000 30,000 +2400 +8.70% 0 11/12  
  MY XUAN BRICK 23,900 23,900 23,900 +1900 +8.64% 0 17/01  
  M & C 13,000 13,000 13,000 +1000 +8.33% 0 28/12  
  VNECO 8 ELECTR 9,100 9,100 9,100 +700 +8.33% 0 26/12  
  South West PetroVietnam Fertil Chem 6,600 6,600 6,600 +500 +8.20% 0 08/01  
  Gialai Ctc 4,000 4,000 4,000 +300 +8.11% 0 16/01  
  VIWELCO 16,000 16,100 16,000 +1200 +8.11% 0 14/01  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email