Tin Tức Nóng Hổi
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Mineral Ferrous Metallergy JSC 300 300 200 +100 +50.00% 0 09/11  
  Soc Son Development Invest 800 800 700 +100 +14.29% 0 15/11  
  A Cuong Mineral Group JSC 800 800 700 +100 +14.29% 0 15/11  
  SPILIT STONE 900 900 800 +100 +12.50% 0 15/11  
  Dai Chau JSC 1,000 1,000 900 +100 +11.11% 0 15/11  
  Central Area Electrical Mechanical 22,000 22,000 22,000 +2000 +10.00% 0 15/11  
  Hai Ha Confectionery JSC 110,000 110,000 110,000 +10000 +10.00% 0 09/11  
  Viglacera Tu Son Ceramic JSC 12,100 12,100 12,100 +1100 +10.00% 0 14/11  
  Bisathico 35,200 35,200 35,200 +3200 +10.00% 0 09/11  
  KASATI 17,600 17,600 17,600 +1600 +10.00% 0 23/10  
  Bidibook 8,900 8,900 8,900 +800 +9.88% 0 12/11  
  Haiphong Cement Transport JSC 23,400 23,400 23,400 +2100 +9.86% 0 31/10  
  LADOPHAR 22,300 22,300 22,200 +2000 +9.85% 0 15/11  
  KTT 5,600 5,600 5,600 +500 +9.80% 0 11/09  
  Song Da N011 JSC 26,900 26,900 26,900 +2400 +9.80% 0 15/11  
  MIMECO JSC 24,700 24,700 24,700 +2200 +9.78% 0 24/10  
  Viet Nam Trading Construction Devel 4,500 4,500 4,100 +400 +9.76% 0 15/11  
  VHLC 7,900 7,900 7,200 +700 +9.72% 0 15/11  
  Bac Lieu Fis 3,400 3,400 3,200 +300 +9.68% 0 09/11  
  Phuc Thinh Design Construction Trad 15,900 15,900 15,900 +1400 +9.66% 0 07/11  
  Song Da Thanh Hoa JSC 12,500 12,500 12,500 +1100 +9.65% 0 15/11  
  Danangbook 27,300 27,300 27,300 +2400 +9.64% 0 14/11  
  Saigon Hotel JSC 47,800 47,800 44,900 +4200 +9.63% 0 15/11  
  Vietnam Constr 5,700 5,700 5,200 +500 +9.62% 0 15/11  
  DIC No 4 9,300 9,300 8,500 +800 +9.41% 0 06/11  
  PetroVietnam Oil Phu Yen 18,800 18,800 18,800 +1600 +9.30% 0 06/11  
  La Hien Cement 14,100 14,100 11,800 +1200 +9.30% 0 17/10  
  Airimex JSC 56,500 56,500 56,500 +4800 +9.28% 0 14/11  
  Q.E.E.J.CO 11,800 11,800 11,800 1000 9.26% 0 02/03  
  BTSC 15,500 15,500 12,800 +1300 +9.15% 0 20/08  
  LILAMA 69-2 CO 10,800 10,800 10,800 +900 +9.09% 0 08/11  
  Post&Telecommunication Equipment 19,300 19,300 17,800 +1600 +9.04% 0 15/11  
  NGOPREXCO 9,700 9,700 9,700 +800 +8.99% 0 09/11  
  LILAMA.EMC 4,900 4,900 4,900 +400 +8.89% 0 15/11  
  VMDC 4,900 4,900 4,800 +400 +8.89% 0 15/11  
  HANIC 10,000 10,000 9,200 +800 +8.70% 0 15/11  
  Hoaphat Textbook Printing JSC 6,300 6,300 6,300 +500 +8.62% 0 24/08  
  M & C 12,700 12,700 12,700 +1000 +8.55% 0 13/11  
  1369 Construction 5,100 5,100 5,100 +400 +8.51% 0 15/11  
  South West PetroVietnam Fertil Chem 7,700 7,700 7,700 +600 +8.45% 0 12/11  
  VITECO VIETNAM 15,500 15,500 15,500 +1200 +8.39% 0 15/11  
  Song Da No. 5 JSC 7,800 7,800 7,800 +600 +8.33% 0 15/11  
  Bamcorp. 9,100 9,100 9,100 +700 +8.33% 0 21/09  
  Transportation&Trading Services JSC 8,000 8,000 8,000 +600 +8.11% 0 15/11  
  LUTACO 2,700 2,700 2,700 +200 +8.00% 0 14/11  
  Doan Xa Port JSC 12,400 12,600 11,000 +900 +7.83% 0 15/11  
  Song Da Industry Trade JSC 7,000 7,000 7,000 +500 +7.69% 0 15/11  
  VINACONEX 1 14,000 14,000 14,000 +1000 +7.69% 0 01/11  
  LILAMA 45.3 JS 2,800 2,800 2,400 +200 +7.69% 0 26/09  
  Petrovietnam Pac 12,600.00 12,600.00 12,600.00 +900.00 +7.69% 0 13/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email