x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  ACB 43,700 44,100 42,000 +1700 +4.05% 5.45M 13/02  
  SHB 13,000 13,500 12,900 -200 -1.52% 16.18M 13/02  
  Petroleum Technical 22,800 23,300 22,800 +200 +0.88% 5.91M 13/02  
  Vietnam Airlines 53,000 53,000 49,900 +3100 +6.21% 1.39M 13/02  
  Airports Corporation of Viet Nam 92,000 92,500 91,800 -1000 -1.08% 320.83K 13/02  
  VINACONEX 23,100 23,300 22,800 +500 +2.21% 1.17M 13/02  
  Quang Ngai Sugar 55,200 55,500 53,400 +1800 +3.37% 489.12K 13/02  
  SHS 22,200 22,400 21,900 +200 +0.91% 1.12M 13/02  
  Lien Viet Post 15,600 15,700 15,000 +600 +4.00% 1.43M 13/02  
  Viet Nam Intl Bank 31,000 32,500 30,300 +600 +1.97% 420.64K 13/02  
  Petrovietnam Insurance JSC 38,400 38,500 37,800 +500 +1.32% 323.73K 13/02  
  Vietnam Pharma 22,100 22,200 21,400 +600 +2.79% 482.48K 13/02  
  Advanced Compound Stone JSC 218,800 222,900 210,000 +4800 +2.24% 47.61K 13/02  
  HANIC 10,100 10,100 10,000 0 0.00% 871.05K 13/02  
  HUD - TASCO 9,500 9,500 9,300 +200 +2.15% 881.80K 13/02  
  Viglacera Corp 23,500 23,500 22,900 +800 +3.52% 345.78K 13/02  
  Van Phu Invest 37,400 37,400 35,800 +400 +1.08% 172.00K 13/02  
  Dong Anh Electrical Equipment Manuf 40,500 40,600 37,800 +500 +1.25% 154.90K 13/02  
  Machinery Erection&Construction JSC 62,000 62,800 58,000 +2500 +4.20% 95.80K 13/02  
  CEO Group JSC 10,900 11,000 10,400 +300 +2.83% 536.43K 13/02  
  PIV.,JSC 6,300 6,400 6,000 0 0.00% 813.50K 13/02  
  Dat Phuong 43,500 46,000 43,000 +1500 +3.57% 111.08K 13/02  
  PHUC HUNG 16,800 16,900 16,500 +400 +2.44% 246.70K 13/02  
  PECC 2 179,900 180,000 175,000 +5400 +3.09% 21.83K 13/02  
  Masan Resources 29,100 29,100 27,600 +1400 +5.05% 125.82K 13/02  
  VINCOMSC 9,000 9,900 9,000 -1000 -10.00% 396.71K 13/02  
  Nam Dinh Educational Book&Equipment 2,800 3,000 2,800 -300 -9.68% 1.24M 13/02  
  Tien Bo Group Js 11,000.00 11,200.00 10,900.00 0.00 0.00% 303.80K 13/02  
  Tien Phong Plastic JSC 68,500 69,400 66,700 +4000 +6.20% 48.46K 13/02  
  Cam Ranh Airport 54,400 54,400 53,100 +400 +0.74% 55.90K 13/02  
  MB Securities 15,300 15,300 14,800 0 0.00% 186.86K 13/02  
  Danang Airport Services JSC 82,300 82,400 81,000 +1300 +1.60% 34.25K 13/02  
  Saidong Urban Development Invest 102,500 105,000 100,000 +3500 +3.54% 26.61K 13/02  
  PVC 2,100 2,200 2,100 0 0.00% 1.29M 13/02  
  Vietnam Construction JSC No. 3 17,300 17,700 17,000 0 0.00% 151.56K 13/02  
  Artex Securities 8,900 9,300 8,700 -100 -1.11% 283.90K 13/02  
  Sacombank Securities JSC 3,000 3,000 2,700 +100 +3.45% 827.92K 13/02  
  Tri Viet Securities JSC 23,900 24,300 22,200 +1500 +6.70% 101.10K 13/02  
  PetroVietnam Coating JSC 17,800 18,100 17,100 +200 +1.14% 132.06K 13/02  
  FLC Global JSC 2,400.00 2,500.00 2,400.00 -100.00 -4.00% 971.90K 13/02  
  DANANG HOUSING 11,400 11,500 11,200 +200 +1.79% 196.40K 13/02  
  Ducgiang Chemicals Detergent Powder 32,000 32,000 29,500 +1700 +5.61% 56.72K 13/02  
  Tng Investment And Trading JSC 14,100 14,100 13,700 +200 +1.44% 122.41K 13/02  
  Petrovietnam Drilling Mud JSC 9,800 10,200 9,800 -100 -1.01% 168.17K 13/02  
  Vietnam National Textile 16,600 16,700 15,800 +700 +4.40% 99.10K 13/02  
  1369 Construction 4,600 5,200 4,500 -400 -8.00% 352.91K 13/02  
  Petrovietnam Engineering JSC 7,300 7,500 7,100 -100 -1.35% 215.90K 13/02  
  Tri Viet Management Investment Corp 8,000 8,000 7,900 0 0.00% 188.80K 13/02  
  Hiep Phuoc Industrial 12,700 12,700 9,700 +1600 +14.41% 116.90K 13/02  
  NAVIBANK 8,100 8,300 7,900 -200 -2.41% 171.80K 13/02  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email