Tin Tức Nóng Hổi
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Vingroup JSC 107,000 110,600 100,000 +2900 +2.79% 2.66M 25/05  
  Hoa Phat Group JSC 52,100 53,300 51,800 -300 -0.57% 5.35M 25/05  
  Vinhomes 117,500 119,900 114,500 +3000 +2.62% 1.75M 25/05  
  No Va Land Invest 52,000 52,500 49,800 +1400 +2.77% 3.35M 25/05  
  Petroleum Technical 17,400 19,200 17,400 -1900 -9.84% 9.88M 25/05  
  Vietcombank 50,000 53,700 50,000 -3300 -6.19% 2.72M 25/05  
  Saigon Securities Incorporation 29,500 31,150 29,500 -950 -3.12% 4.59M 25/05  
  ACB 40,000 41,500 39,900 -1000 -2.44% 3.37M 25/05  
  Vietjet Aviation 159,500 171,500 159,500 -12000 -7.00% 813.96K 25/05  
  Vietnam Prosperity 41,700 44,200 41,500 -2400 -5.44% 2.91M 25/05  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 26,150 27,700 26,100 -1200 -4.39% 4.57M 25/05  
  Vincom Retail 40,900 43,900 40,550 -2700 -6.19% 2.87M 25/05  
  Military Commercial Bank 28,200 29,550 28,200 -1050 -3.59% 3.66M 25/05  
  Ho Chi Minh City Develop 35,250 35,700 34,300 -250 -0.70% 2.69M 25/05  
  Vinamilk 166,000 168,000 166,000 -2000 -1.19% 512.86K 25/05  
  Cotec Construction JSC 122,000 129,500 121,800 -7500 -5.79% 583.28K 25/05  
  Faros Construction 61,200 65,100 61,000 -3900 -5.99% 1.10M 25/05  
  Mobile World Investment Corp 110,000 114,000 110,000 -3700 -3.25% 611.38K 25/05  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 15,300 16,500 15,300 -1100 -6.71% 4.29M 25/05  
  Masan Group Corp 83,500 84,500 82,500 -1000 -1.18% 776.71K 25/05  
  Bank for Investment and Development 27,700 30,100 27,700 -1950 -6.58% 2.16M 25/05  
  Kinh Bac City Development Share 12,550 13,000 12,050 -50 -0.40% 4.23M 25/05  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 28,100 30,200 28,100 -1700 -5.70% 1.87M 25/05  
  SHB 8,900 9,200 8,900 -200 -2.20% 5.88M 25/05  
  Viglacera Corp 24,300 25,300 24,300 -500 -2.02% 2.15M 25/05  
  Petrovietnam Gas JSCrp 105,300 111,000 105,300 -7900 -6.98% 479.98K 25/05  
  An Phat Plastic and Green 20,700 20,850 20,400 +300 +1.47% 2.16M 25/05  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,650 12,100 11,650 -400 -3.32% 3.72M 25/05  
  CEO Group JSC 17,000 18,500 17,000 -900 -5.03% 2.46M 25/05  
  FPT Corp 48,900 51,000 48,900 -1339 -2.67% 788.36K 25/05  
  Vietnam National Petro 59,500 63,500 59,500 -3500 -5.56% 618.29K 25/05  
  Development Investment Construction 20,700 21,200 20,700 -400 -1.90% 1.70M 25/05  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 36,700 38,200 36,700 -950 -2.52% 929.85K 25/05  
  Sao Mai Group Corp 12,700 13,450 12,700 -700 -5.22% 2.64M 25/05  
  Vinh Hoan Corp 52,300 54,100 51,000 +1000 +1.95% 613.36K 25/05  
  PetroVietnam Power 14,200 14,400 13,900 0 0.00% 2.20M 25/05  
  International Development & Investm 12,800 13,400 12,800 -400 -3.03% 2.25M 25/05  
  Hoasen Group 11,550 11,900 11,450 -200 -1.70% 2.43M 25/05  
  Saigon Thuong Tin Real Estate JSC 9,030 9,390 9,000 -120 -1.31% 3.10M 25/05  
  VNDIRECT Securities 19,200 20,450 19,100 -1300 -6.34% 1.40M 25/05  
  PetroVietnam Drilling Well Services 13,950 15,000 13,950 -1050 -7.00% 1.88M 25/05  
  Lien Viet Post 12,000 12,400 12,000 -100 -0.83% 2.05M 25/05  
  Phu Nhuan Jewelry JSC 174,000 178,000 174,000 -5000 -2.79% 137.47K 25/05  
  Viet Nam Electrical 32,000 34,300 32,000 -2300 -6.71% 680.81K 25/05  
  Binh Son Refining 19,000 19,800 18,800 -1000 -5.00% 1.05M 25/05  
  Binh Minh Plastics JSC 59,700 60,400 58,800 0 0.00% 327.18K 25/05  
  SHS 15,300 16,100 15,300 -700 -4.38% 1.26M 25/05  
  BaoViet Holdings 86,000 88,300 85,500 0 0.00% 216.54K 25/05  
  FLC Group JSC 4,870 5,040 4,870 -170 -3.37% 3.81M 25/05  
  Refrigeration Electrical Engineerin 32,500 33,650 32,500 -800 -2.40% 538.28K 25/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email