x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Hoa Phat Group JSC 39,100 39,200 38,200 +900 +2.36% 6.38M 24/11  
  Faros Construction 186,300 186,900 185,300 +1000 +0.54% 1.18M 24/11  
  Refrigeration Electrical Engineerin 38,700 38,700 36,800 +2500 +6.91% 5.69M 24/11  
  Petroleum Technical 18,300 18,500 17,800 +400 +2.23% 9.81M 24/11  
  FLC Group JSC 6,780 6,970 6,640 -70 -1.02% 22.79M 24/11  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 23,400 24,000 23,200 -300 -1.27% 6.22M 24/11  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 19,750 19,750 18,500 +1250 +6.76% 7.14M 24/11  
  Vietjet Aviation 129,500 130,500 128,000 -400 -0.31% 1.09M 24/11  
  FPT Corp 57,900 58,000 57,000 +300 +0.52% 2.37M 24/11  
  Vinamilk 185,000 186,000 181,100 +100 +0.05% 678.80K 24/11  
  Development Investment Construction 17,600 17,800 17,300 +350 +2.03% 6.58M 24/11  
  Phat Dat Real Estate Development 35,900 35,900 34,200 +1750 +5.12% 3.07M 24/11  
  No Va Land Invest 59,900 60,100 59,700 -200 -0.33% 1.81M 24/11  
  Military Commercial Bank 24,750 25,050 24,400 +50 +0.20% 4.24M 24/11  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 49,500 50,000 46,700 +1100 +2.27% 2.04M 24/11  
  Saigon Securities Incorporation 25,500 25,600 25,200 0 0.00% 3.05M 24/11  
  PetroVietnam Drilling Well Services 19,150 19,150 18,150 +950 +5.22% 4.05M 24/11  
  Mobile World Investment Corp 136,600 137,000 135,600 -200 -0.15% 540.17K 24/11  
  SHB 8,300 8,400 8,100 0 0.00% 7.90M 24/11  
  Vietcombank 47,400 47,700 47,000 -500 -1.04% 1.36M 24/11  
  Vingroup JSC 74,500 76,500 74,500 -2000 -2.61% 858.28K 24/11  
  Masan Group Corp 64,300 64,500 63,000 +300 +0.47% 987.48K 24/11  
  Gemadept Corp 42,850 43,150 41,300 +1550 +3.75% 1.44M 24/11  
  Binh Minh Plastics JSC 91,300 92,500 90,600 -700 -0.76% 602.39K 24/11  
  LDG Investment 18,900 18,900 17,600 +1100 +6.18% 2.87M 24/11  
  VINACONEX 26,700 26,900 26,200 +200 +0.75% 2.02M 24/11  
  Hoasen Group 23,300 23,600 23,000 0 0.00% 2.30M 24/11  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 20,500 20,700 20,300 +200 +0.99% 2.61M 24/11  
  ACB 34,100 34,200 33,500 +100 +0.29% 1.54M 24/11  
  Saigon Thuong Tin Real Estate JSC 9,800 9,880 9,300 +410 +4.37% 5.25M 24/11  
  Petrovietnam Gas JSCrp 80,200 81,000 79,800 +-400 +-0.50% 635.06K 24/11  
  BaoViet Holdings 57,600 57,600 56,200 +400 +0.70% 877.51K 24/11  
  Nam Long Investment Corp 28,400 28,450 27,500 +1050 +3.84% 1.77M 24/11  
  Viglacera Corp 25,700 25,700 24,700 +600 +2.39% 1.83M 24/11  
  An Phat Plastic and Green 31,350 31,450 30,700 +150 +0.48% 1.43M 24/11  
  Bank for Investment and Development 25,300 25,550 25,000 0 0.00% 1.76M 24/11  
  Kinh Bac City Development Share 13,250 13,300 12,900 +300 +2.32% 3.20M 24/11  
  Hoang Huy Investment 19,300 19,300 18,800 +200 +1.05% 2.17M 24/11  
  PIV.,JSC 17,300 17,300 15,600 +1500 +9.49% 2.35M 24/11  
  Vietnam Prosperity 40,000 40,600 39,700 0 0.00% 939.76K 24/11  
  CEO Group JSC 10,500 10,700 10,400 0 0.00% 3.52M 24/11  
  CMC 52,600 52,900 51,600 +900 +1.74% 690.69K 24/11  
  Phu Nhuan Jewelry JSC 123,400 124,500 121,000 +500 +0.41% 289.14K 24/11  
  Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 31,900 32,400 31,900 -300 -0.93% 1.10M 24/11  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 12,400 12,450 12,150 50 0.40% 2.66M 24/11  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 7,690 7,690 7,500 +180 +2.40% 4.19M 24/11  
  Nam Kim Steel JSC 37,650 37,900 36,900 +550 +1.48% 853.16K 24/11  
  Vietnam National Petro 60,200 60,600 59,100 -300 -0.50% 485.81K 24/11  
  Lien Viet Post 13,300 13,300 13,000 +100 +0.76% 2.08M 24/11  
  HUD - TASCO 11,200 11,300 10,700 +400 +3.70% 2.41M 24/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email