x
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Faros Construction 160,100 160,200 158,200 -200 -0.12% 4.50M 8:47:00  
  Hoa Phat Group JSC 43,400 43,600 42,850 +450 +1.05% 5.88M 8:50:00  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 9,200 9,650 8,980 -450 -4.66% 15.57M 8:46:00  
  FLC Group JSC 8,210 8,410 8,200 -180 -2.15% 15.06M 8:46:00  
  ACB 24,600 24,900 24,300 -100 -0.40% 4.69M 8:44:00  
  Vinamilk 141,800 142,000 140,000 +1000 +0.71% 773.63K 8:48:00  
  Refrigeration Electrical Engineerin 28,000 28,650 27,800 +250 +0.90% 3.84M 8:47:00  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 20,000 20,000 19,050 +950 +4.99% 4.36M 8:46:00  
  Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 38,200 38,800 37,950 -600 -1.55% 2.27M 8:46:00  
  Hoasen Group 49,000 49,450 48,800 +200 +0.41% 1.44M 8:51:00  
  Bank for Investment and Development 17,400 17,450 17,100 0 0.00% 4.03M 8:46:00  
  Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC 11,600 12,400 11,600 -850 -6.83% 5.13M 8:46:00  
  Vietjet Aviation 131,700 131,900 130,000 +800 +0.61% 426.20K 8:50:00  
  Tan Tao Investment and Industry 4,170 4,200 4,140 -30 -0.71% 12.63M 8:46:00  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 57,000 57,500 56,700 0 0.00% 919.65K 8:46:00  
  Mobile World Investment Corp 167,500 168,200 164,500 +1500 +0.90% 309.79K 8:47:00  
  Vietcombank 37,300 37,500 37,150 -100 -0.27% 1.38M 8:47:00  
  Saigon Securities Incorporation 23,550 23,550 23,200 +100 +0.43% 2.12M 8:47:00  
  SHB 5,800 5,900 5,700 0 0.00% 7.92M 8:45:00  
  No Va Land Invest 68,500 69,000 68,200 0 0.00% 517.55K 8:47:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,200 11,250 11,050 +50 +0.45% 2.93M 8:47:00  
  Hoang Huy Investment Services 4,560 4,560 4,210 +290 +6.79% 7.17M 8:46:00  
  PetroVietnam Drilling Well Services 20,350 20,700 20,300 +50 +0.25% 1.54M 8:48:00  
  Vingroup JSC 42,200 42,400 42,000 +200 +0.48% 732.52K 8:47:00  
  Petrovietnam Gas JSCrp 53,800 54,600 53,600 +200 +0.37% 552.25K 8:46:00  
  FPT Corp 47,500 47,800 47,200 +100 +0.21% 605.17K 8:46:00  
  Vietnam Airlines 29,000 29,900 28,900 -700 -2.36% 981.16K 8:45:00  
  Kinh Bac City Development Share 15,300 15,500 15,250 -100 -0.65% 1.76M 8:53:00  
  VINACONEX 16,000 16,200 15,900 -100 -0.62% 1.66M 8:45:00  
  Cotec Construction JSC 212,000 216,000 211,000 +0 +0.00% 124.18K 8:46:00  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 24,450 24,800 24,450 -250 -1.01% 1.01M 8:47:00  
  Masan Group Corp 47,000 47,000 45,900 +1000 +2.17% 514.58K 8:47:00  
  Kinh Do Corp 41,700 41,700 40,800 +400 +0.97% 555.64K 8:46:00  
  Petrovietnam Insurance JSC 29,900 29,900 27,200 +2700 +9.93% 754.41K 8:45:00  
  BaoViet Holdings 61,500 61,900 61,100 +300 +0.49% 364.42K 8:46:00  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 18,350 18,500 18,300 -150 -0.81% 1.10M 8:46:00  
  Quang Nam Rubber Investment JSC 2,800 2,830 2,650 +80 +2.94% 7.20M 8:47:00  
  Military Commercial Bank 15,300 15,350 15,100 -50 -0.33% 1.31M 8:47:00  
  HUD - TASCO 14,300 14,400 14,000 +100 +0.70% 1.40M 8:44:00  
  Hoang Huy Investment 17,950 18,100 17,700 -200 -1.10% 1.10M 8:47:00  
  An Phat Plastic and Green 24,000 24,350 23,750 +250 +1.05% 810.85K 8:46:00  
  Binh Minh Plastics JSC 205,000 205,600 203,100 -500 -0.24% 93.36K 8:46:00  
  Ha Long Investment 5,560 5,560 5,200 +360 +6.92% 3.41M 8:46:00  
  Sao Mai Group Corp 15,500 15,600 15,500 0 0.00% 1.07M 8:46:00  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 2,640 2,660 2,620 +10 +0.38% 5.91M 8:46:00  
  PIV.,JSC 16,000 16,400 15,400 +200 +1.27% 955.62K 8:45:00  
  Petroleum Technical 17,500 17,800 17,400 0 0.00% 872.21K 8:45:00  
  Gemadept Corp 34,500 34,900 34,400 -400 -1.15% 440.27K 8:46:00  
  Vietnam Construction JSC No. 3 43,200 44,200 43,100 -300 -0.69% 346.70K 8:45:00  
  PetroVietnam Fertilizer Chemical 24,150 24,300 24,050 -50 -0.21% 604.13K 8:46:00