x
0

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Việt Nam

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Faros Construction 129,000 129,100 127,500 +1500 +1.18% 5.37M 26/05  
  Hoasen Group 52,100 52,200 50,800 +1400 +2.76% 3.93M 26/05  
  Gemadept Corp 42,850 44,500 41,450 +850 +2.02% 4.66M 26/05  
  Bank for Investment and Development 19,500 19,500 19,000 +400 +2.09% 6.66M 26/05  
  Bien Hoa Sugar JSC 21,450 21,450 20,450 +1400 +6.98% 5.64M 26/05  
  Vietnam Pharma 28,600 28,600 27,000 +3700 +14.86% 4.17M 26/05  
  Saigon Thuong Tin Real Estate JSC 12,250 12,600 11,950 +200 +1.66% 9.16M 26/05  
  Saigon Securities Incorporation 26,000 26,500 25,900 -250 -0.95% 3.62M 26/05  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 19,650 20,300 19,200 -350 -1.75% 4.72M 26/05  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 62,200 63,100 62,200 -700 -1.11% 1.31M 26/05  
  Vietnam National Petro 58,100 58,900 57,600 -900 -1.53% 1.24M 26/05  
  CMC JSC 43,200 43,200 39,700 +3900 +9.92% 1.56M 26/05  
  SHB 7,000 7,100 6,900 -100 -1.41% 9.43M 26/05  
  Thanh Thanh Cong Tay Ninh 29,350 29,400 28,400 +900 +3.16% 2.23M 26/05  
  Vinamilk 152,000 152,000 149,500 +2000 +1.33% 427.91K 26/05  
  Kinh Bac City Development Share 16,200 16,550 16,200 -300 -1.82% 3.61M 26/05  
  Hoang Huy Investment 21,400 21,600 21,350 +100 +0.47% 2.66M 26/05  
  Dream House Investment Corp 32,900 33,000 30,500 +1650 +5.28% 1.66M 26/05  
  Petrovietnam Camau Fertilizer 13,000 13,450 12,900 -250 -1.89% 4.15M 26/05  
  Hoa Phat Group JSC 29,200 29,400 29,100 -150 -0.51% 1.85M 26/05  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 3,560 3,640 3,450 -40 -1.11% 14.88M 26/05  
  DHG Pharmaceutical JSC 112,400 112,400 108,500 +7333 +6.98% 469.69K 26/05  
  Cotec Construction JSC 213,000 215,000 210,000 +3000 +1.43% 230.35K 26/05  
  ACB 25,000 25,200 24,900 -100 -0.40% 1.93M 26/05  
  BaoViet Holdings 60,000 60,900 58,400 +1700 +2.92% 776.22K 26/05  
  No Va Land Invest 67,100 67,500 67,000 -100 -0.15% 688.64K 26/05  
  FLC Group JSC 7,380 7,440 7,360 +20 +0.27% 6.19M 26/05  
  Vietcombank 36,700 37,250 36,700 -400 -1.08% 1.24M 26/05  
  Ho Chi Minh City Securities Corp 44,000 45,200 43,300 -500 -1.12% 959.02K 26/05  
  Military Commercial Bank 19,450 19,600 19,000 +350 +1.83% 2.16M 26/05  
  Vietjet Aviation 126,800 127,000 126,100 +800 +0.63% 303.42K 26/05  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 9,000 9,000 8,770 +200 +2.27% 4.26M 26/05  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 12,300 12,450 12,250 -100 -0.81% 2.98M 26/05  
  FPT Corp 42,100 42,600 42,000 -500 -1.17% 868.54K 26/05  
  Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 39,300 40,000 39,300 +0 +0.00% 910.67K 26/05  
  LDG Investment 17,600 18,150 17,400 +-100 +-0.56% 1.99M 26/05  
  Binh Duong Mineral and Construction 53,700 53,700 51,300 +2400 +4.68% 634.42K 26/05  
  Petrovietnam Gas JSCrp 56,800 57,800 56,800 -1300 -2.24% 595.27K 26/05  
  PetroVietnam Drilling Well Services 16,350 16,450 16,200 -400 -2.39% 2.06M 26/05  
  Phuoc Hoa Rubber JSC 31,900 33,500 31,750 -200 -0.62% 992.23K 26/05  
  Petroleum Technical 17,200 17,500 17,000 -300 -1.71% 1.79M 26/05  
  Construction Investment Corp 3 2 51,700 51,700 48,400 +3300 +6.82% 569.59K 26/05  
  Vingroup JSC 40,500 40,500 40,000 +450 +1.12% 724.62K 26/05  
  Kinh Do Corp 43,600 45,400 43,300 -400 -0.91% 650.03K 26/05  
  An Phat Plastic and Green 33,000 33,050 32,350 +500 +1.54% 814.30K 26/05  
  VINACONEX 18,300 18,400 18,200 0 0.00% 1.46M 26/05  
  Thanh Cong Textile Garment Invest 32,800 33,500 32,600 -300 -0.91% 803.14K 26/05  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 18,900 19,200 18,800 0 0.00% 1.38M 26/05  
  Refrigeration Electrical Engineerin 33,500 33,850 33,050 50 0.15% 766.60K 26/05  
  Mobile World Investment Corp 97,000 98,000 96,800 -1300 -1.32% 244.61K 26/05