CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
22,400
+800(+3.70%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
21,60022,400
Biên độ 52 tuần
9,90022,700
Giá Mua/Bán
17,100.00 / 17,200.00
Giá đ.cửa hôm trước
21,600
Giá mở cửa
21,600
Biên độ ngày
21,600-22,400
Biên độ 52 tuần
9,900-22,700
Khối lượng
15,847,570
KLTB (3 thg)
10,059,083
Thay đổi 1 năm
9.8%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

Hồ sơ Công ty CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm xăng RON92, RON95, dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu máy bay jet A-1, khí hoá lỏng (LPG), hạt nhựa PP và propylen. Công ty, cùng với các công ty con, còn thu phí dịch vụ tàu dầu nhập cảng của Công ty, cũng như kinh doanh dịch vụ khu dân cư.

Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
1600
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B