CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
15,900
-2,700(-14.52%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
15,90015,900
Biên độ 52 tuần
9,50035,300
Giá đ.cửa hôm trước
18,600
Giá mở cửa
15,900
Biên độ ngày
15,900-15,900
Biên độ 52 tuần
9,500-35,300
Khối lượng
1,200
KLTB (3 thg)
418
Thay đổi 1 năm
6%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
-
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CCP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam