Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC)

Ho Chi Minh
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
7,090.0
0.0
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
7,090.0
7,090.0
Biên độ 52 tuần
5,070.0
11,800.0
Khối lượng
100
Giá đ.cửa hôm trước
7,090
Giá mở cửa
7,090
Biên độ ngày
7,090-7,090
Biên độ 52 tuần
5,070-11,800
Khối lượng
100
K.Lg T.bình (3 thg)
8,857
Thay đổi 1 năm
-22.74%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
22,516,956
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động sản xuất túi nhựa polypropylene (PP) và nhựa polyethylene (PE) dệt làm bao bì cho các sản phẩm gạo, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp khác. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm bao mua hàng dệt nhựa PP tráng phim in PP, bao dệt tráng nhựa PP trong và ngoài bao, bao nhựa dệt PP ghép sợi PE, bao PP in hai mặt bảy màu, bao Raschel, bao Leno, bao hộp, vải địa chất, vải phủ bề mặt, vải tráng cát và các sản phẩm khác. Công ty cũng tham gia kinh doanh vật liệu và máy móc dùng trong ngành nhựa.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam