CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
11,600.0
+600.0(+5.45%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
11,400.011,600.0
Biên độ 52 tuần
10,000.013,000.0
Giá đ.cửa hôm trước
11,000
Giá mở cửa
11,400
Biên độ ngày
11,400-11,600
Biên độ 52 tuần
10,000-13,000
Khối lượng
600
KLTB (3 thg)
483
Thay đổi 1 năm
-0.9%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
6,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

11,000.0
HMH
+0.92%
8,700.0
PSI
-9.38%

Hồ sơ Công ty CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN là công ty bao bì có trụ sở tại Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh nhiều loại sản phẩm bao bì, sản phẩm giấy và nhựa. Danh mục sản phẩm của Công ty bao gồm bao bì xi măng, như là bao xi măng giấy Kraft ba lớp (KPK), bao xi măng giấy Kraft hai lớp (PK), và vỏ bao (PP). Các sản phầm thô của Công ty là hạt PP nhựa và giấy Kraft, các sản phẩm này chủ yếu để xuất khẩu. Sản lượng của Công ty là 25 triệu bao bì một năm. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 93,97% doanh thu ròng của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh thành phẩm. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vietnam Cement Industry Corporation).

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B