x
0

Việt Nam - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Việt Nam

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
HNX 86.32 +0.05 +0.06%
Up
23.61%
Down
32.36%
Unchanged
44.03%
89 122
VN 30 661.81 -5.61 -0.84%
Up
30.00%
Down
63.33%
Unchanged
6.67%
9 19

Cổ Phiếu Việt Nam

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
FLC Global JSC 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,600.00 +7.69% 8.19M 24/02  
Solavina JSC 2,600 2,600 2,600 2,400 +8.33% 2.43M 24/02  
CEO Group JSC 12,800 12,800 12,900 12,600 -0.78% 2.28M 24/02  
SHB 5,000 5,100 5,200 5,000 -1.96% 2.24M 24/02  
ACB 22,700 22,700 23,600 22,600 +0.44% 2.04M 24/02  
VINACONEX 15,400 15,400 15,700 15,200 -1.28% 1.87M 24/02  
PVC 2,400 2,400 2,500 2,300 0.00% 1.80M 24/02  
HANIC 10,900 10,900 11,100 10,800 0.00% 1.74M 24/02  
PIV.,JSC 16,000 16,000 16,100 14,700 +6.67% 1.69M 24/02  
Ha Noi Kinh Bac Agr. 4,700 4,700 4,700 4,300 +9.30% 1.61M 24/02  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
KASATI 8,800 +800 +10.00%
PORTSERCO 15,500 +1400 +9.93%
SARA., JSC 5,600 +500 +9.80%
MIEN TRUNG PID 25,100 +2200 +9.61%
Amvibiotech 10,300 +900 +9.57%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
PECC3 24,300 -2700 -10.00%
HCPC 34,100 -3700 -9.79%
Engineering Construction JSC No492 18,500 -2000 -9.76%
Vinacomin Machinery JSC 7,700 -800 -9.41%
Bach Dang TMC 5,800 -600 -9.38%
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.