x
0

Việt Nam - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Việt Nam

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
HNX 93.69 +0.22 +0.23%
Up
29.66%
Down
23.36%
Unchanged
46.98%
113 89
VN 30 718.87 +2.47 +0.34%
Up
46.67%
Down
46.67%
Unchanged
6.67%
14 14

Cổ Phiếu Việt Nam

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi K.Lượng Thời gian
SHB 7,000 7,000 7,100 6,900 -1.41% 9.43M 26/05  
Dai Chau JSC 2,700 2,700 2,900 2,600 0.00% 3.28M 26/05  
SHS 11,700 11,700 11,700 11,000 +6.36% 2.00M 26/05  
ACB 25,000 25,000 25,200 24,900 -0.40% 1.93M 26/05  
CEO Group JSC 11,800 11,800 12,000 11,700 0.00% 1.84M 26/05  
Petroleum Technical. 17,200 17,200 17,500 17,000 -1.71% 1.79M 26/05  
HANIC 10,500 10,500 10,900 10,500 -2.78% 1.74M 26/05  
FLC Global JSC 2,500.00 2,500.00 2,600.00 2,400.00 0.00% 1.74M 26/05  
Mineral Ferrous Met. 1,200 1,200 1,200 1,100 +9.09% 1.73M 26/05  
PVC 2,200 2,200 2,300 2,100 0.00% 1.62M 26/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
DMC Northern Petroleum Chemicals 3,300 +300 +10.00%
CMC JSC 43,200 +3900 +9.92%
Asia Mineral 32,200 +2900 +9.90%
Nam Dinh Export Foodstuff Agri Prod 8,900 +800 +9.88%
APP 8,900 +800 +9.88%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tung Kuang Industrial JSC 15,800 -2300 -12.71%
Airimex JSC 36,000 -4000 -10.00%
PECC3 40,700 -4500 -9.96%
PVI INVEST 1,900 -200 -9.52%
Vegetable Port JSC 20,600 -2000 -8.85%
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.