Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu

Việt Nam - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Việt Nam

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
HNX 226.56 +0.53 +0.24%
Up
28.83%
Down
29.73%
Unchanged
41.44%
96 99
VN30 1,091.08 +4.12 +0.38%
Up
60.00%
Down
36.67%
Unchanged
3.33%
18 11

Chứng Khoán Việt Nam

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Chứng Khoán Sài Gòn. 12,000.0 12,000.0 12,300.0 11,800.0 0.00% 20.14M 05/06  
Tập đoàn C.E.O 26,600.0 26,900.0 27,400.0 26,600.0 -1.12% 7.27M 05/06  
Dịch vụ Kỹ thuật Dầ. 31,100.0 31,000.0 31,700.0 31,000.0 +0.32% 4.96M 05/06  
IDJ Việt Nam 15,100.0 15,000.0 15,500.0 15,000.0 +0.67% 4.32M 05/06  
Đầu tư và Thương mạ. 20,500.0 19,900.0 20,700.0 20,000.0 +3.02% 3.81M 05/06  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sách Giáo dục Đà Nẵng 22,000.0 +2000.0 +10.00%
Sông Đà 6 4,400.0 +400.0 +10.00%
Container Miền Trung 18,800.0 +1700.0 +9.94%
Đồ hộp Hạ Long 37,800.0 +3400.0 +9.88%
Cấp nước Bến Thành 42,300.0 +3800.0 +9.87%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Tư vấn Sông Đà 7,200.0 -800.0 -10.00%
Xây Dựng Số 9 6,400.0 -700.0 -9.86%
Dược Thú Y Cai Lậy 10,100.0 -1100.0 -9.82%
CTCP ANI 32,200.0 -3500.0 -9.80%
Sadico Cần Thơ 17,500.0 -1900.0 -9.79%

Việt Nam Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
HNX Xây Dựng 309.98 -0.29 -0.09%
Up
25.58%
Down
37.21%
Unchanged
37.21%
11 16
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email