CTCP Sơn Đồng Nai (SDN)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
47,400.0
+4,300.0
(+9.98%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
47,000.0
47,400.0
Biên độ 52 tuần
35,500.0
60,000.0
Khối lượng
4,068
Giá đ.cửa hôm trước
43,100
Giá mở cửa
47,400
Biên độ ngày
47,000-47,400
Biên độ 52 tuần
35,500-60,000
Khối lượng
4,068
KLTB (3 thg)
1,697
Thay đổi 1 năm
5.7%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,518,218
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Sơn Đồng Nai

Hồ sơ Công ty CTCP Sơn Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI là công ty sản xuất hoá chất có trụ sở tại Việt Nam. Công ty tham gia sản xuất và kinh doanh sơn và keo dán, cũng như các biến thể của những sản phẩm này để dùng trong ngành xây dựng và hoạt động sơn phủ công nghiệp. Các sản phẩm của Công ty bao gồm sơn gốc nước, sơn gốc dung môi, sơn bột, sơn acrylic và sơn cách nhiệt. Công ty cũng tham gia kinh doanh vật tư và nguyên vật liệu cho ngành sản xuất sơn và cung cấp các dịch vụ sơn. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có một chi nhánh tại Khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam