Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Pháp - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Pháp

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CAC 40 6,515.75 +105.17 +1.64%
Up
78.05%
Down
19.51%
Unchanged
2.44%
32 8
SBF 120 5,062.63 0.00 0%
Up
77.50%
Down
21.67%
Unchanged
0.83%
93 26
CAC Large 60 7,100.14 +111.77 +1.60%
Up
80.33%
Down
18.03%
Unchanged
1.64%
49 11
CAC Mid & Small 14,716.87 -0.00 0.00%
Up
63.13%
Down
25.76%
Unchanged
11.11%
125 51
CAC All-Tradable 4,965.51 0.00 0%
Up
66.67%
Down
24.62%
Unchanged
8.71%
176 65

Chứng Khoán Pháp

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Credit Agricole 11.25 11.16 11.30 11.08 +0.86% 9.48M 27/05  
TotalEnergies SE 54.88 55.12 55.48 54.34 -0.44% 6.08M 27/05  
ArcelorMittal 30.45 29.49 30.44 29.53 +3.24% 5.86M 27/05  
Orange 11.70 11.78 11.83 11.70 -0.65% 5.24M 27/05  
AXA 24.27 23.96 24.37 23.92 +1.29% 4.59M 27/05  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Alstom 26.01 +1.16 +4.67%
Kering 489.00 +21.30 +4.55%
Hermes International 1,092.00 +46.50 +4.45%
L'Oreal 324.80 +12.85 +4.12%
Louis Vuitton 593.40 +22.20 +3.89%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
WFD Unibail Rodamco 66.07 -1.54 -2.28%
Sanofi 102.38 -1.22 -1.18%
Carrefour 19.11 -0.17 -0.91%
Orange 11.70 -0.08 -0.65%
Renault 25.18 -0.12 -0.49%

Pháp Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CAC Oil & Gas 957.20 -3.35 -0.35%
Up
45.45%
Down
36.36%
Unchanged
18.18%
5 4
CAC Basic Materia. 2,644.07 +56.21 +2.17%
Up
75.00%
Down
5.00%
Unchanged
20.00%
15 1
CAC Industrials 2,403.35 +34.30 +1.45%
Up
60.56%
Down
16.90%
Unchanged
22.54%
43 12
CAC Consumer Good. 4,376.51 +136.58 +3.22%
Up
53.57%
Down
23.21%
Unchanged
23.21%
30 13
CAC Health Care 2,103.70 +21.92 +1.05%
Up
75.56%
Down
22.22%
Unchanged
2.22%
34 10
CAC Consumer Serv. 1,099.57 +15.50 +1.43%
Up
45.28%
Down
28.30%
Unchanged
26.42%
24 15
CAC Financials 829.85 +9.05 +1.10%
Up
49.45%
Down
17.58%
Unchanged
32.97%
45 16
CAC Technology 1,916.07 +41.92 +2.24%
Up
57.78%
Down
17.78%
Unchanged
24.44%
26 8
CAC Utilities 571.44 -1.49 -0.26%
Up
38.46%
Down
53.85%
Unchanged
7.69%
5 7
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email