Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Pháp - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Pháp

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CAC 40 6,742.25 -11.72 -0.17%
Up
55.00%
Down
45.00%
22 18
SBF 120 5,172.71 -6.47 -0.12%
Up
56.67%
Down
39.17%
Unchanged
4.17%
68 47
CAC Large 60 7,303.32 -11.01 -0.15%
Up
55.00%
Down
43.33%
Unchanged
1.67%
33 26
CAC Mid & Small 13,527.62 +32.62 +0.24%
Up
47.73%
Down
44.89%
Unchanged
7.39%
84 79
CAC All-Tradable 5,067.19 -6.33 -0.12%
Up
49.58%
Down
44.49%
Unchanged
5.93%
117 105

Chứng Khoán Pháp

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Orange 9.65 9.76 9.77 9.60 -1.10% 11.79M 02/12  
TotalEnergies SE 58.89 59.27 59.21 58.06 -0.64% 5.66M 02/12  
Stellantis NV 14.60 14.91 14.91 14.46 -2.05% 4.33M 02/12  
Credit Agricole 9.53 9.50 9.59 9.43 +0.28% 3.92M 02/12  
Engie 14.45 14.49 14.50 14.34 -0.22% 3.66M 02/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Teleperformance 228.50 +7.30 +3.30%
Saint Gobain 45.69 +0.70 +1.56%
EssilorLuxottica 180.55 +2.55 +1.43%
Veolia Environnement 24.98 +0.28 +1.13%
ArcelorMittal 25.66 +0.21 +0.82%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Worldline SA 44.47 -1.05 -2.31%
Stellantis NV 14.60 -0.31 -2.05%
Sanofi 85.77 -1.68 -1.92%
Kering 559.70 -7.40 -1.30%
Renault 34.60 -0.39 -1.11%

Pháp Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
CAC Oil & Gas 1,016.55 -6.72 -0.66%
Up
45.45%
Down
54.55%
5 6
CAC Basic Materia. 2,379.45 +18.80 +0.80%
Up
58.82%
Down
23.53%
Unchanged
17.65%
10 4
CAC Industrials 2,445.75 +5.54 +0.23%
Up
39.71%
Down
38.24%
Unchanged
22.06%
27 26
CAC Consumer Good. 5,091.14 -21.09 -0.41%
Up
35.71%
Down
40.48%
Unchanged
23.81%
30 34
CAC Health Care 1,993.14 -6.18 -0.31%
Up
55.56%
Down
40.00%
Unchanged
4.44%
25 18
CAC Consumer Serv. 1,072.37 +5.11 +0.48%
Up
45.45%
Down
40.91%
Unchanged
13.64%
10 9
CAC Financials 819.14 +0.95 +0.12%
Up
38.78%
Down
30.61%
Unchanged
30.61%
19 15
CAC Technology 1,787.12 -0.72 -0.04%
Up
67.57%
Down
24.32%
Unchanged
8.11%
25 9
CAC Utilities 668.65 +0.09 +0.01%
Up
30.77%
Down
61.54%
Unchanged
7.69%
4 8
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email