AXA SA (AXAF)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
28.82
-0.33
(-1.12%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
28.65
28.98
Biên độ 52 tuần
21.77
30.34
Khối lượng
3,168,352
Giá đ.cửa hôm trước
29.15
Giá mở cửa
28.75
Biên độ ngày
28.65-28.98
Biên độ 52 tuần
21.77-30.34
Khối lượng
3,168,352
KLTB (3 thg)
3,129,638
Thay đổi 1 năm
16.96%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,184,651,714
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

23.12
SOGN
-1.58%
555.20
ASML
+0.58%
105.34
SGEF
-0.79%
60.74
BNPP
-1.48%
160.54
AIRP
-0.04%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về AXAF?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty AXA SA

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
92695
Thị trường
Pháp

Báo cáo Thu nhập B