Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
⏰ Phản Ứng Nhanh Hơn Với Thị Trường Nhờ Tin Tức Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực Bắt đầu

Thái Lan - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Thái Lan

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SET 1,557.78 -5.89 -0.38%
Up
23.01%
Down
52.28%
Unchanged
24.70%
136 309
SET 100 2,097.40 -9.88 -0.47%
Up
23.47%
Down
58.16%
Unchanged
18.37%
23 57
MAI 528.59 -9.68 -1.80%
Up
17.00%
Down
61.50%
Unchanged
21.50%
34 123

Chứng Khoán Thái Lan

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Sansiri 1.680 1.720 1.730 1.670 -2.33% 364.87M 16:05:00  
Xspring Capital 1.13 0.92 1.19 0.92 +22.83% 282.27M 16:05:00  
TMBThanachart Bank 1.330 1.350 1.340 1.320 -1.48% 231.09M 16:05:00  
IRPC PCL 2.52 2.62 2.62 2.48 -3.82% 154.57M 16:05:00  
Wave Entertainment 0.210 0.210 0.220 0.200 0.00% 147.40M 16:03:00  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Xspring Capital 1.13 +0.21 +22.83%
TWZ 0.07 +0.01 +16.67%
Jasmine Telecom 40.50 +5.00 +14.08%
AJ Advance 0.25 +0.03 +13.64%
Nation Multimedia 0.10 +0.01 +11.11%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
AMR Asia PCL 3.74 -0.24 -6.03%
SKY ICT 28.00 -1.75 -5.88%
TEAM Consulting 8.450 -0.500 -5.59%
R And B Food Supply 11.50 -0.60 -4.96%
Thai Eastern Holdings PCL 4.62 -0.24 -4.94%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email