Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Thái Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Kasikornbank DRC 139.00 139.00 137.50 +1.50 +1.09% 21.85M 16:38:00  
  Kasikornbank 139.00 139.00 137.50 +1.50 +1.09% 21.85M 16:38:00  
  Jasmine Intl 3.24 3.28 3.08 +0.16 +5.19% 684.97M 16:38:00  
  CP All PCL 58.50 59.00 58.25 -0.50 -0.85% 33.86M 16:38:00  
  CP All DRC 58.50 59.00 58.25 -0.50 -0.85% 33.86M 16:38:00  
  PTT PCL 37.50 37.75 37.00 0.00 0.00% 52.62M 16:38:00  
  PTT DRC 37.50 37.75 37.00 0.00 0.00% 52.62M 16:38:00  
  Airports of Thailand 61.75 62.25 60.75 -0.25 -0.40% 28.12M 16:38:00  
  Airports of Thailand DRC 61.75 62.25 60.75 -0.25 -0.40% 28.12M 16:38:00  
  Siam Commercial Bank DRC 125.00 125.50 124.50 0.00 0.00% 13.51M 16:38:00  
  Siam Commercial Bank 125.00 125.50 124.50 0.00 0.00% 13.51M 16:38:00  
  Advanced Info Service DRC 216.00 219.00 214.00 -4.00 -1.82% 6.90M 16:38:00  
  Advanced Info 216.00 219.00 214.00 -4.00 -1.82% 6.90M 16:38:00  
  Ratchthani Leasing 4.60 4.60 4.34 +0.22 +5.02% 319.31M 16:38:00  
  Siam Cement 375.00 378.00 374.00 -2.00 -0.53% 3.39M 16:38:00  
  Siam Cement DRC 375.00 378.00 374.00 -2.00 -0.53% 3.39M 16:38:00  
  Delta Electronics Thailand 428.00 450.00 424.00 -2.00 -0.47% 2.79M 16:38:00  
  Delta Electronics Thailand DRC 428.00 450.00 424.00 -2.00 -0.47% 2.79M 16:38:00  
  Energy Absolute 82.50 84.50 82.00 -1.25 -1.49% 14.06M 16:38:00  
  Energy Absolute DRC 82.50 84.50 82.00 -1.25 -1.49% 14.06M 16:38:00  
  Bangkok Commercial 20.60 21.00 20.40 +0.20 +0.98% 54.77M 16:38:00  
  Bangkok Bank 120.00 120.00 118.50 +0.50 +0.42% 9.20M 16:38:00  
  U City 2.260 2.320 2.160 +0.100 +4.63% 446.46M 16:38:00  
  JAS Asset 4.50 4.86 3.88 +0.62 +15.98% 196.29M 16:38:00  
  Charoen Pokphand 23.70 23.90 23.70 -0.30 -1.25% 36.07M 16:38:00  
  Charoen Pokphandoods DRC 23.70 23.90 23.70 -0.30 -1.25% 36.07M 16:38:00  
  KCE Electronics DRC 93.00 94.00 92.00 +1.00 +1.09% 8.99M 16:38:00  
  KCE Electronics 93.00 94.00 92.00 +1.00 +1.09% 8.99M 16:38:00  
  Banpu 10.70 10.90 10.60 0.00 0.00% 76.88M 16:38:00  
  Banpu DRC 10.70 10.90 10.60 0.00 0.00% 76.88M 16:38:00  
  Dhipaya Holdings PCL 67.75 68.75 65.00 +3.50 +5.45% 11.81M 16:38:00  
  Srisawad Power 1979 61.25 62.75 61.00 +0.25 +0.41% 12.98M 16:38:00  
  Krung Thai Bank 12.40 12.50 12.30 -0.10 -0.80% 63.38M 16:38:00  
  Krung Thai Bank DRC 12.40 12.50 12.30 -0.10 -0.80% 63.38M 16:38:00  
  TMBThanachart Bank 1.300 1.300 1.270 +0.020 +1.56% 604.12M 16:38:00  
  TMB Bank DRC 1.300 1.300 1.270 +0.020 +1.56% 604.12M 16:38:00  
  True Corp 4.60 4.66 4.56 -0.06 -1.29% 152.94M 16:38:00  
  True Corp DRC 4.60 4.66 4.56 -0.06 -1.29% 152.94M 16:38:00  
  SVOA 3.080 3.320 3.060 -0.020 -0.65% 221.55M 16:38:00  
  Thai Oil 48.25 49.50 47.75 -1.00 -2.03% 13.60M 16:38:00  
  Thai Oil DRC 48.25 49.50 47.75 -1.00 -2.03% 13.60M 16:38:00  
  Jay Mart 48.75 49.75 48.25 +0.50 +1.04% 13.11M 16:38:00  
  Better World 1.02 1.10 1.01 -0.04 -3.77% 610.73M 16:38:00  
  BTS Group DRC 9.35 9.50 9.30 0.00 0.00% 65.88M 16:38:00  
  BTS 9.35 9.50 9.30 0.00 0.00% 65.88M 16:38:00  
  BGrimm Power 39.25 39.25 38.75 -0.25 -0.63% 14.56M 16:38:00  
  Thai Union 20.10 20.40 19.90 -0.20 -0.99% 28.00M 16:38:00  
  Thai Union DRC 20.10 20.40 19.90 -0.20 -0.99% 28.00M 16:38:00  
  Healthlead PCL 17.10 18.00 17.00 +0.30 +1.79% 32.48M 16:38:00  
  Bangkok Chain Hospital 19.90 20.30 19.80 -0.10 -0.50% 25.25M 16:38:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email