Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Slovakia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Slovakia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
SAX 330.67 -1.44 -0.43%
Up
100.00%
Down
0.00%
1 0

Chứng Khoán Slovakia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Biotika 21.00 20.60 21.00 20.60 +1.94% 0.02K 07/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Biotika 21.00 +0.40 +1.94%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Biotika 21.00 +0.40 +1.94%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email